Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Aankoop woning 2007

Auteur: Mister Money Maandag 1 januari 2007
De rente en kosten die betrekking hebben op een (hypothecaire) geldlening t.b.v. aankoop, verbetering en/of onderhoud van een eigen woning zijn in aftrek te nemen. Een eigen woning is kortweg waar je woont. Hier bekijken we welke posten aftrekbaar zijn in verband met de eerste aankoop van een eigen huis.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds kosten welke eenmalig in aftrek zijn te nemen en anderzijds de aftrekbare rente over de (hypothecaire) geldlening.
 • Eenmalig aftrekbaar: De kosten welke samenhangen met de financiering zijn in aftrek te nemen. De kosten welke samenhangen met de woning niet. Bij twijfel dien je jezelf de vraag te stellen of je de kosten ook had gehad zonder hypotheek: is het antwoord 'ja', dan zijn deze kosten NIET ้้nmalig aftrekbaar bij de belasting.
 • Rente over de financiering aftrekbaar: De rente welke samenhangt met een (hypothecaire) geldlening voor de aankoop (inclusief kosten), verbetering en/of onderhoud van een eigen woning is in aftrek te nemen.
 • Hierbij een opsomming van kosten waar je mee te maken krijgt bij de aankoop van een eigen woning en indien deze zijn meegefinancierd- of de rente daarover in aftrek is te nemen. Hier is het uitgangspunt dat alles is gefinancierd middels een hypotheek, geheel ten behoeve van een eigen woning.
Bestaande woningKosten eenmalig aftrekbaarRente daarover aftrekbaar?
Overdrachtsbelasting 6%neeja
Makelaarskosten- courtageneeja
Bankgarantie-provisieneeja
Bouwkundig rapportneeja
Notariskosten leveringsakteneeja
Afsluitprovisiejaja
Borgstellingsprovisie (NHG)jaja
Bereidstellingsprovisiejaja
Taxatie-rapportjaja
Notariskosten hypotheekakteja ja
Overbruggingshypotheekjaja

Nieuwe woningKosten eenmalig aftrekbaarRente daarover aftrekbaar?
B.t.w.neeja
Architectneenee
Renteverlies tijdens de bouwjanee
Bouw-grondrenteja/nee *ja

Stel dat je een woning wilt kopen van €200.000 kosten koper met Nationale Hypotheek Garantie. De hypotheek wordt €224.000. Dan kun je re๋el te maken krijgen met de volgende kosten, waarbij staat of deze in ้้nmalig in aftrek zijn te nemen en, indien de meegefinancierd, of de rente over de hypotheek in aftrek is te nemen:

KostenpostBedragEenmaligRente aftrekbaar
Aankoopsom K.K.€200.000neeja
Overdrachtsbelasting 6%€12.000neeja
Makelaarscourtage aankoop 1,5%€3.000neeja
Afsluitprovisie over 1%€2.240neeja
Borgtochtprovisie NHG 0,40%€896jaja
Taxatierapport 0,2%€400jaja
Notariskosten hypotheek€560jaja
Notariskosten levering€560neeja
Bouwkundig rapport€340neeja

Handigheden
 • Tot kosten ter verkrijging van een financiering voor een eigen woning behoren ook: kopieer,verzend, telefoon en reiskosten. Echter dient dit wel een aannemelijk bedrag te zijn.
 • Indien er geld is geleend om te verbouwen zijn de rente en kosten over dit deel van de financiering ook in aftrek te nemen. Wel dien je in de gaten te houden, dat de rente die vergoed over het bouwdepot in mindering gebracht moet worden op de aftrekbare rente. Anders zou je immers 'winst' kunnen maken.
 • Aftrekbaar zijn de betaalde kosten en rente in het jaar van betaling. Er zijn 2 uitzonderingen: vooruitbetaalde rente en indien de afsluitprovisie meer is dan 1,5% ้n met een bovengrens van
  €3630. Dan volgt de temporiseringregel.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Twee hypotheken tegelijkertijd
Fiscale behandeling van hypotheken
Aankoop woning 2013
Aankoop woning 2012
Aankoop woning 2011

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht