Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Auto van de zaak en de eigen bijdrage

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) Dinsdag 18 december 2007
Soms is een eigen bijdrage van de werkgever verlagend. Deze eigen bijdrage kan in mindering worden gebracht op de bijtelling via het loonstrookje. In enkele gevallen dient dit te gebeuren via de aangifte. Soms is bij een duurdere auto, dan volgens het arbeidscontract toegestaan, een eigen bijdrage van u als werknemer te verlangen.

Indien de ‘extra’ vergoeding betrekking heeft op ‘privé’, dan kan het in mindering worden gebracht op de bijtelling. Uw werkgever kan u daarmee helpen middels een verklaring!

Kilometeradministratie
De bewijslast inzake het overschrijden van de 500-kilometer grens ligt niet bij de werkgever, maar bij u als werknemer. U zult dus een sluitende rittenadministratie bij moeten houden. De administratie dient aan de volgende gegevens te voldoen:
Merk, type en kenteken van de auto met de periode waarin deze tot uw beschikking stond. Dit kan bovenaan de administratie staan.
De rittenadministratie dient de volgende gegevens minimaal te bevatten: datum, begin- en eindstand kilometerteller, adres van aankomt en vertrek, zakelijk of privé, en eventueel de afwijkende route.

U hoeft géén administratie bij te houden indien het een auto met grijs kenteken betreft en het is uitdrukkelijk verboden er privé mee te rijden of indien de bestelauto niet gebruikt kan worden buiten werktijd óf indien de bestelauto door meerdere collega’s wordt gebruikt. Ook indien meer dan 500 kilometer per jaar aan privé-kilometers rijdt, hoeft geen administratie bij te worden gehouden.

TIP: Een zogenaamde ‘Black box’ is in de regel onvoldoende om aan alle bovenstaande eisen te voldoen.
TIP: woon - werk verkeer valt buiten de privé-kilometers.

Kilometervergoeding of auto van de zaak?
Soms heeft een werknemer diverse keuzen bij het aangaan van een arbeidscontract. Er zijn een aantal opties:
- Auto van de zaak: 0%, 14% of 25% bijtelling
- Onbelaste kilometervergoeding: De werkgever mag u een kilometervergoeding geven indien u met eigen vervoer uw werkzaamheden verricht of naar het werk komt. Deze grens ligt op 19 cent per kilometer. Het mag meer, maar dan is het belast
- Ook is er de mogelijkheid om geen auto van de zaak te nemen, maar een flinke inkomenscompensatie ter waarde van het lease-bedrag en een stelpost benzinekosten (car-allowance)

U kunt vaak een leuke en nette auto rijden in de lease, maar heeft wel de bijtelling. Dit moet u afwegen tegen eventuele vergoedingen van de werkgever bij gebruik van een eigen auto.

U dient de kosten van de bijtelling (inclusief eigen bijdrage) af te wegen tegen het aantal kilometers wat u denkt te rijden en de kilometerprijs van uw auto. Dit laatste is inclusief o.a. brandstofkosten, reparatiekosten, verzekeringen en afschrijving). Een hele klus, maar het kan zeer verrassend uitpakken.

Wat kan de werkgever belastingvrij vergoeden
Op declaratiebasis van de werknemer, kan een werkgever direct of indirect bepaalde kosten onbelast vergoeden. Denk hierbij onder andere brandstof- en reparatiekosten- ook in het buitenland. Zelfs treinkosten en parkeergelden mogen onder de onbelaste vergoedingen vallen.

TIP:
Zelfs een parkeerbon die is uitgeschreven door een gemeente als ‘gemeentelijke belastingheffing’ kunnen worden vergoed door de werkgever. Uiteraard is dit afhankelijk van het contract en het humeur van de werkgever.

Tot slot
Zoveel mensen, zoveel leasecontracten, zoveel arbeidsovereenkomsten. Indien u een auto van de zaak heeft hangt veel van de fiscaliteit af van de overeengekomen eigen bijdragen en de medewerking en vrijgevigheid van de werkgever. Een auto van de zaak is lang niet altijd zaligmakend. Kijk en vergelijk of u de bijtelling of eventueel een kilometervergoeding wenst.

Klik hier en lees ook het artikel: Auto van de zaak 2008

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Officiële vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken