Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen
Belasting en pensioen
Later wil je natuurlijk onbezorgd van je oude dag genieten. Een goed pensioen kan daar aan bijdragen. De maatstaf voor een goed pensioen is ongeveer 70 procent van je laatst verdiende loon. Nederland kent verschillende manieren deze norm te halen. De opbouw van je pensioen wordt fiscaal gunstig behandeld. Lees hier alles over het pensioen en de fiscus.

Banksparen - Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe fiscaalvriendelijke manier van pensioensparen bijkomen, het zogenoemde banksparen. Via een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening kan je belastingvriendelijk geld sparen voor je oude dag.
Levensloopregeling - Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor verlof. Dit geld kan later gebruikt worden om een periode van onbetaald verlof op te nemen. De reden voor dit verlof doet er niet toe.
Lijfrente - Een lijfrentepolis is een aanvullende pensioenvoorziening. Via een lijfrentepolis kunnen mensen fiscaalvriendelijk voor hun pensioen sparen. Aan de fiscale aftrekbaarheid zijn wel voorwaarden verbonden, zo moet er sprake zijn van pensioentekort.
Spaarloonregeling - Met een spaarloonregeling kan de werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen. De werkgever houdt periodiek een bedrag in op je brutoloon. Het spaarloon is vrijgesteld van belasting- en premieheffing tot een maximum bedrag van 613 euro per jaar.

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Eerder met pensioen, kan dat nog wel?

  Eerder stoppen met werken is de laatste jaren steeds lastiger geworden. Met het oog op de vergrijzing is een aantal jaren geleden de VUT- en Prepensioenregeling afgeschaft. En ook de fiscale voordelen voor een overbruggingslijfrente bestaan niet m... Lees meer

  RSS feed
  Dossiers
  Forum
  Meer nieuws:
  Zorgen maken over het pensioengat?
  Lijfrente, wat is het?
  Sparen voor pensioen: banksparen of lijfrente
  Belastingvoordelen pensioengat onbenut
   
  Pensioentekort aanvullen Pensioentekort aanvullen
  Het werknemerspensioen en de AOW zijn voor veel mensen niet genoeg om van te leven. Gelukkig is het mogelijk dit te kort aan te vullen. Werknemers kunnen dit doen door pe... Pensioengat
  Aanpassing AOW door vergrijzing Aanpassing AOW door vergrijzing
  De politiek is vanwege de vergrijzing genoodzaakt de huidige AOW aan te passen. Een grote groep Nederlanders zal binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en me... AOW Nederland
  Levensloop, de mogelijkheden Levensloop, de mogelijkheden
  Een werknemer mag jaarlijks 12 procent van het bruto jaarsalaris sparen. Over dit bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Er kan maximaal drie jaar verlof worden o... Pensioenlasten


   
  Wist u dat steeds minder Nederlanders de hoogte van hun pensioen checken?
  Wist u dat vrouwen een lager pensioen krijgen dan mannen?
  Wist u dat door de versimpeling van het loonstrookje gepensioneerden erop achteruit gaan?
  Wist u dat Zorg en Welzijn wil gaan beleggen met pensioenen?
  Wist u dat het Nederlands pensioenstelsel niet meer het beste ter wereld is?