Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Laatste tips voor de snelle beslissers

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) Woensdag 12 december 2007
Van oudsher is december een maand om in hetzelfde jaar nog uw inkomen te doen dalen. Het kan immers best zinvol zijn, om naast de toch al dure december maand nog extra uitgaven te doen om fiscaal voordeel te behalen. Dit kan bijvoorbeeld direct positief van invloed zijn op uw toeslagen.

Het kan ook zijn, dat een bepaalde regeling volgend jaar wordt versoberd, waardoor nu uitgaven nog interessant kunnen zijn. Voor de snelle beslisser worden hier nog variërende enkele tips gegeven om het inkomen van 2007 te verminderen, waardoor er extra belasting kan worden teruggekregen.

Lijfrente-Koopsommen
U kunt uw inkomen- soms heel drastisch- verminderen door uw ouderdomspensioen tekort aan te vullen. Door versobering van pensioenregelingen en de aow, is de kans aanwezig, dat u niet de maatstaaf van 70 procent van uw laatst verdienden inkomen haalt.
U kunt dit tekort onder bepaalde fiscale voorwaarde aanvullen. Dit kan middels een premiebetaling voor een lijfrenteverzekering (en wellicht vanaf 1 januari 2008 ook via banksparen). De premie is dan onder voorwaarde in aftrek te nemen in box 1. U ontvangt dan van de belastingdienst een bedrag terug via de aangifte.

U kunt er voor kiezen om dit jaarlijks te doen via de jaarruimte berekening of met een terugwerkende kracht van maximaal de zeven voorliggende jaren (de reserveringsruimte). Bij de eerste variant betaalt u jaarlijks premie, bij de tweede variant betaald u éénmalig een bedrag om dit tekort aan te vullen. U kunt deze berekening laten uitvoeren door uw financieel adviseur of op www.belastingdienst.nl. Om voor aftrek in 2007 in aanmerking te komen, dient u de premie of koopsom uiterlijk vóór 1 april 2008 te voldoen aan een verzekeraar en dient dit aan te geven op het belastingformulier!

Giften
Niet veel mensen staan erbij stil, maar u kunt uw inkomen in box 1 ook verlagen door giften aan goede doelen te doen. Veel mensen geven het gehele jaar door uit vrijgevigheid en sporadisch giften aan goede doelen en komen dan toch snel aan een bedrag dat voldoende is om in aftrek te nemen. Er is immers een drempel.

U kunt ook zonder drempel een gift doen. Vereiste is dan dat U minimaal één maal per jaar een gift doet aan goed doel. Dit dient beschreven te zijn bij de notaris. Er wordt dan gesproken van een periodieke gift. De kosten liggen wat hoger, maar u heeft niet te maken met een hoge drempel.

Zie verder www.belastingdienst.nl of vraag het uw belasting-adviseur.

Studiekosten
Niet iedereen heeft de mogelijkheid, maar ook studiekosten (niet voor hobby) kunnen vaak beter niet verspreid over meerdere jaren worden betaald, maar in één keer. Dit in verband met een jaarlijkse drempel van 500 euro. Indien u niet in bijvoorbeeld twee jaar, maar in één maal betaald, heeft u 500 euro meer aftrek.

Ziektekosten
Wat veel belastingplichtigen niet altijd in de gaten hebben, is dat u –als belastingplichtige- toch een redelijke kans heeft om voor aftrek voor ziektekosten in aanmerking te komen. U betaald immers via uw werkgever (voor de zorgverzekeringswet Zvw) én via uw eigen rekening premie voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er nog tal van aftrekmogelijkheden voor andere ziekte(-gerelateerde) kosten. Denk aan eigen bijdragen van tandarts, kilometers, mar wellicht heeft u ook een cholesterolverlagend dieet op voorschrift.

Let op, waardevolle tip
Wat eigenlijk meer mensen niet weten is dat ook hulpmiddelen als een bril, lenzen, gehoorapparaat en zelfs de batterijtjes en lenzenvloeistof in aftrek zijn te nemen, indien deze niet worden vergoed. Tel daarbij de eigen bijdrage van de tandarts op en u komt al snel op de 314 euro! Dit is zo aardig, omdat u dan een extra aftrek krijgt van 795 euro!

Dus heel kort een realistisch voorbeeld: indien u van de verzekering voor 200 euro een bril mag kiezen, maar u koopt er een van 525 euro, krijgt u een aftrek voor chronische ziekte van 795 euro. Voor zover u reeds boven de grens zit kunt u dus 795 + 525 – 200 euro = 1120 euro in aftrek nemen. Dit kan tot wel 582 euro opleven. Met andere woorden: U heeft de dure bril geheel gratis en verdient ook nog eens iets!

Vanaf 2008 wordt de fiscale regels weer versoberd. De kans dat u dan snel aan de grens komt, wordt heel wat lager. Doe er dus nog uw voordeel in 2007 mee!

Zie voor verder informatie www.belastingdienst.nl en reken het snel door!

Kortom
Het kan zinvol zijn om in een bepaald jaar een lager inkomen te hebben voor bij voorbeeld extra toeslag. Dit kan onder andere door het aanvullen van uw pensioentekort, maar ook door slim om te gaan met giften, betaling van studiekosten en zelfs het aanschaffen van bijvoorbeeld nog een bril in 2007!

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Officiële vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet