Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen
Beleggen ABC
In de Beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van vakjargon. Niet iedere belegger kent de betekenis van al deze begrippen uit zijn hoofd. In het Beleggers ABC van Mister Money vind je een korte en bondige uitleg van terminologie uit de beleggingswereld. Zo weet u van A tot en met Z waarover gesproken wordt!

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A
Aandeel Waardepapier dat bewijst dat men aandeelgerechtigd is en zich van zijn plicht. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en stemrecht uit te oefenen in de aandeelhoudersvergadering.
Aandeelhouder Bezitter van een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming.
Aandelenindex Een aandelenindex wordt ook wel beursindex of gewoon index genoemd. De AEX is een voorbeeld van een aandelenindex.
Actieve fondsen Fondsen waarin tijdens de beursdag veel handel wordt gedreven.
Advieskoers Een voor de opening van de beurs afgegeven indicatie van de verwachte openingskoers.
AEX Beursindex van Amsterdam, vastgelegd aan de hand van de grootste genoteerde ondernemingen.
Afloopdatum Vaste datum waarop een contract afloopt.
Agio Gunstig koersverschil ten opzichte van de nominale waarde of de uitgiftekoers van een effect.
Agiobonus Bonusaandelen uit als agioreserve opgebouwd vermogen. Voor de particuliere belegger zijn deze belastingvrij.
Agioreserve Fiscale reserve die ontstaat door storting van contanten op de aandelen die boven de nominale waarde zijn uitgegeven. Uit de agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden worden uitgekeerd.
Agiostock Vorm van stockdividend dat gratis en fiscaal onbelast wordt uitgekeerd aan aandeelhouders ten laste van de agioreserve.
AMX Index van de 25 fondsen die na de fondsen in de AEX-index de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Ook bekend als Midkap.
AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Avondhandel Niet officiele handel die plaatsvindt nadat de effectenbeurs gesloten is.
B
Baisse Het dalen van prijzen en goederen. Het tegenovergestelde van een baisse is een hausse.
Bankbrieven Door een bank uitgegeven obligatie.
Beleggen Het investeren in spaarvormen, effecten, opties, onroerend goed en dergelijke, met de bedoeling daar inkomsten en/of vermogensopbouw uit te verwerven.
Beleggingsfonds Instelling die geld van derden belegt in aandelen en/of andere vermogenswaarden.
Beleggingsmaatschappij Onderneming die beoogt kapitaal van derden bijeen te brengen en te beleggen in effecten en onroerende goederen.
Belening Effecten tot zekerheid stellen van een lening.
Beleningsrente Rente waartegen men aandelen beleent.
Benchmark Vooraf vastgestelde en objectieve maatstaf voor de prestatie van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds.
Besloten beleggingsfonds Beleggingsfonds waarvan participaties niet vrij verhandelbaar zijn.
Beurs Markt waar men handelt in effecten (aandelen, obligaties, opties futures etc.).
Beursindex Koersgemiddelde van de beursnoteringen op een bepaalt tijdstip.
Beurskoers Marktprijs als gevolg van de vraag en aanbod van een bepaald fonds.
Biedkoers Prijs die voor een effect geboden wordt.
Broker Effectenmakelaar.
Bulletlening Lening die in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd.
Bull-markt term voor een markt die zich in een stijgende trend bevindt.
Buy Advies om aandelen te kopen.
C
Calloptie Optie die het recht verschaft om aandelen in een onderneming te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode.
Certificaat Verhandel waardepapier dat is uitgegeven door banken met als onderliggende waarde een schuldbeketenis of een termijn deposito.
CF-stuk Effecten die qua vorm verschillen van de normaal in omloop zijnde stukken en die niet aan cliënten worden overhandigd.
Cashflow Nettowinst plus afschrijving van een onderneming. Deze kasstroom is beschikbaar voor investeringen, dividend en winstinhouding.
Claim Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld.
Commodities Bulkproduct waarvan de prijs geheel door vraag en aanbod wordt bepaald, zoals olie, graan en koffie.
Conversie Omwisseling van een effect in een ander effect.
Converteerbare obligatie Obligatie die onder bepaalde voorwaarden in aandelen van dezelfde vennootschap kan worden gewisseld.
Coupon Rentebewijs / divividendbewijs bij aandelen en obligaties.
Crash Algemene instorting van de zakenwereld, ookwel krach genoemd.
D
Dagorder Opdracht tot aan- of verkoop van effecten, die voor één dag geldt.
Deposito In bewaring geven van geld tegen een vaste rente en een vastgestelde tijd.
Depot Een verzamelplaats waar de effecten worden bewaard die door een klant aan een bank in open bewaring zijn gegeven.
Depotfractiebewijs Bewijs van aandeel in beleggingsmaatschappij.
Devalutie Waardevermindering.
Disagio bedrag dat een munt of waardepapier minder waard is dan het bedrag dat erop aangegeven staat.
Disconto De door de Nederlandsche bank vastgestelde rentevoet op de geldmarkt.
Dividend Periodieke uitkering van winst aan de aandeelhouders van een onderneming.
Dividendbewijs Het bewijs dat de aandeelhouder recht heeft op dividend.
Dividendblad Deel van een aandeel met de gezamelijke rente- of dividendbewijzen.
Dividend rendement Dividend als percentage van de waarde van aandelen.
DNB De Nederlandsche Bank.
Dow Jones Gemiddelde koers die is opgesteld aan de hand van de beurskoers van een aantal fondsen. De Dow Jones is de verkorte benaming van de Dow Jones Industrial Average en is de bekendste graadmeter van Amerikaanse bedrijven.
E
Effecten Verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, opties, futures en warrants.
Effectenkrediet Krediet voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij de effecten als onderpand dienen.
Effectieve waarde Toegekende waarde van een fonds op basis van de beurskoers.
Eigen Vermogen Aandelenkapitaal plus reserves van een onderneming.
Emissie Uitgeven van effecten.
EMS Europees Monetair Stelsel.
Ex dividend Waarde van een aandeel de dag nadat het dividend beschikbaar is gesteld. Het dividend zit dan niet meer in de koers.
Expiratie Afloop van een termijn.
Expiratiedatum Vaste datum waarop een contract afloopt.
F
Floorbroker Persoon die gemachtigd is om orders op de beursvloer uit te voeren.
Fondscode Indentificatiecode van een beursfonds.
FTA Financiële Termijnmarkt Amsterdam.
Future Koopovereenkomst met een verplichte levering tegen een vooraf vastgestelde prijs.
G
Gedekte optie Call-optie waarvan de schrijver in het bezit is van de onderliggende waarden en deze heeft gedeponeerd bij zijn bank of commissionair.
Gilimiteerde order Opdracht aan bank of commissionair om niet boven een bepaalde prijs te kopen of onder een bepaalde prijs te verkopen.
Giraal Geld in niet- materiale vorm.
Giraal effectenverkeer Bij giraal effecten verkeer worden effecten niet in fysieke vorm geleverd, maar bijgeschreven in de effectendepot van de krijger.
Giraal fonds Beursfonds dat geschikt is voor giraal effectenverkeer.
Groeifonds Aandeel dat in waarde zal stijgen.
H
Hausse Het stijgen van de prijzen van goederen.
Hold Advies om aandelen vast te houden.
Holding Houdstermaatschappij van aandelen in een of meer dochtervennootschappen.
Hoofdsom Geldlening waarbij de lopende of vervallen rente buiten beschouwing wordt gelaten.
Huisfonds Beleggingsfondsen die financiële instellingen voor hun eigen klanten hebben opgericht.
I
Index Verhoudingscijfer om een bepaalde ontwikkeling of een stemming weer te geven; koersgemiddelde van een aantal fondsen.
Indexoptie Een optie op een aandelenindex.
Inflatie Waardevermindering van het geld, met name door de loon en prijs spiraal.
Interimdividend Vooruit betaalt deel van het divividend.
Internationals Aandelen die op de buitenlandse beurs worden verhandeld.
J
Jaarrekening Staat van ontvangsten en uitgaven van een onderneming over een heel boekjaar.
Joint Venture Samenswerkingverband tussen of meer ondernemeningen.
K
Kapitaalmarkt Markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.
Koers - winstverhouding Verhouding tussen koers en nettowinst per aandeel.
L
Laatkoers Prijs waarvoor een bepaalt effect wordt aangeboden.
Limiet Hoogste koers waartegen koper wil kopen en laagste koers waartegen verkoper wil verkopen.
Lion Obligatie waarbij rente in aandelen wordt uitgekeerd.
Liquiditeitenfonds Beleggingsinstelling die het geld van deelnemers in liquiditeiten belegt. Vanwege de korte looptijd is de gevoeligheid voor rentewijzigingen gering. Zo'n beleggingsfonds wordt ook wel een geldmarktfonds genoemd.
Long call Een enkelvoudige optietransactie, waarbij men als belegger één of meerdere call-opties koopt.
Long put Een enkelvoudige optietransactie, waarbij men als belegger één of meerdere put-opties koopt.
M
Maatschappelijk kapitaal Maximale bedrag dat een vennootschap aan aandelen kan uitgeven.
Majoreren Bij uitgifte van aandelen of obligaties voor een hoger bedrag inschrijven dan men verwacht te zullen krijgen.
Mantel Hoofddeel van een aandeel of obligatie.
Margin Bedrag dat de verkoper van een ongedekte optie als zekerheid moet storten.
Momentum Periode waarin een duidelijke beweging is te zien, omhoog dan wel omlaag, van bijvoorbeeld koersen of winsttaxatie (koersmomentum, winstmomentum).
Midkapfondsen Aandelen van wat betreft marktkapitalisatie middelgrote ondernemingen.
Mixfonds Een beleggingsfonds dat belegt in aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Beleggen - Handige Artikelen
Lang of korte termijn beleggen?
Wie gaat beleggen kan kiezen voor investeringen die op de korte termijn rendabel moeten zijn. Korte termijn beleggers dienen de beurs op de voet te volgen. Bij lange termijn beleggen is dit minder noodzakelijk. Lange termijn beleggen is daarom voor o Beleggen strategie
Spelregels voor beleggen
Voor beleggen heb je geen diploma nodig. Veel mensen denken miljoenen te kunnen verdienen op de beurs en vergeten dat het ook fout kan gaan. Een aantal spelregels kan grote problemen niet voorkomen, maar wel beperken. Beleg met een strategie en via e Ken de spelregels bij beleggen
Beleggen in een CV
Beleggen in een commanditaire vennootschap is een minder bekende beleggingsmethode. Wie kiest voor beleggen in een CV investeert geld in een bepaald object of project. Dit kan bijvoorbeeld een filmproductie of een schip zijn. Beleggen CV
Duurzaam beleggen populair
Het aantal mensen dat kiest voor duurzaam beleggen is de afgelopen jaren fors gegroeid. De groei heeft gedeeltelijk te maken met het Nederlandse belastingstelsel. Groen beleggen kan een fiscaal voordeel opleveren, de rendementen zijn doorgaans wil wa Duurzaam beleggen
Beloofde en echte rendementen
Iedereen kent ze wel, advertenties van beleggingsinstellingen met beleggingsfondsen die rendementen van boven 9 procent beloven. Is de beloofde rente echter wel reëel is de vraag? Een rendementbelofte lijkt onwerkelijk omdat je niet weet wat de koers Beleggingsinstellingen
Duurzaam belastingvoordeel
Mensen die kiezen voor duurzaam beleggen kunnen profiteren van een belastingvoordeel. Het geld van duurzame beleggers wordt in bedrijven geïnvesteerd die mens, milieu en maatschappij vriendelijk zijn. Groene fondsen
 
Wist u dat er nog niet genoeg duurzaam belegd wordt met pensioenen?
Wist u dat 1 op de 3 pensioenfondsen grote financiële problemen heeft?
Wist u dat de pensioenkorting waarschijnlijk van de baan is?
Wist u dat: Beursgorilla Jacko voor de 11e keer op rij de AEX heeft verslagen?
Wist u dat beleggen in goud niet altijd zo veilig is als het lijkt?