Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Bijleenregeling 2008

Auteur: Mister Money Dinsdag 1 januari 2008
In het kader van de beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen, zoals de bijleenregeling. De bijleenregeling is vrij simpel 'in de markt gezet' door de overheid. De regeling komt er in het kort op neer, dat de overwaarde in de nieuwe woning moet worden geïnvesteerd. En dan blijkt het in veel situaties nog helemaal niet zo gemakkelijk.

Wat is de bijleenregeling ook alweer?
Indien jij als eigen- woning (EW) bezitter, je woning verkoopt en een nieuwe eigen woning aankoopt, verwacht de fiscus, dat je de netto-overwaarde (overwaarde minus verkoopkosten) herinvesteert in de nieuwe woning.

Als er (na correctie van de aan- en verbouwkosten) nóg geld geleend moet worden om de aankoop rond te krijgen, is het maximumbedrag wat geleend mag worden en waarover de renteaftrek mogelijk is bereikt.

Er mag vervolgens nog meer geld geleend worden, maar dit bedrag is dan niet meer aftrekbaar. Dat komt omdat je volgens de Belastingdienst 'onnodig' hebt bijgeleend.

Wat is in aftrek te nemen in box 1?
Wat in aftrek is te nemen is eigenlijk heel 'gemakkelijk'; de rente en kosten die samenhangen met een (hypothecaire) lening waarvan de uitgaven betrekking hebben op de aankoop, verbetering en onderhoud van de eigen woning in het jaar van betaling.

Kosten
 • Kosten in aftrek te nemen: De kosten die samenhangen met de geldlening die is gebruikt voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning zijn in éénmalig aftrek te nemen in box 1. Denk hierbij aan: taxatiekosten, afsluitprovisie en de notariskosten en bij oversluiting eventuele boeterente.
 • Kosten die niet in aftrek zijn te nemen: de notariskosten van de leveringsakte, de overdrachtsbelasting, de makelaarskosten en een bouwkundig keuringsrapport. Deze kosten zijn echter wél mee te financieren.
Rente
 • Aftrekbare rente: De rente over de geldlening (de hypotheek), waarvoor het geld is gebruikt voor de aankoop, onderhoud en/of verbetering van een eigen woning is in aftrek te nemen in box 1. De schuld is dan een EW-schuld.
 • Niet aftrekbare rente: het gedeelte van de hypotheek, waarvoor het geld niet is gebruikt voor de aankoop, onderhoud en/of verbetering van een eigen woning is niet in aftrek te nemen in box 1. De (hypotheek-) schuld wordt dan een box-3-schuld.
We gaan in deze uitleg uit van 2 gelijke scenario's, één met de juiste toepassing van de regeling en een zonder de juiste toepassing. In drie stappen kun je tot de Box 1- schuld komen welke voor aftrek van rente en kosten in aanmerking komt.

Een echtpaar heeft 10 jaar geleden hun eerste eigen woning aangekocht. De hypotheek die ze destijds nodig hadden was € 250.000 (inclusief kosten koper). Ze kunnen hun woning verkopen voor € 300.000 en willen een nieuwe woning van € 400.000 terug kopen. Tevens willen ze voor € 25.000 verbouwen. De 'kosten koper' van de woning zullen € 35.000 bedragen. Benodigd is dus € 460.000

Uitwerking
Stap 1


Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de volgende kosten:
 • Verkoopkosten: Makelaarscourtage verkoop, royementkosten hypotheekakte, advertentiekosten.
 • Aankoopkosten: Makelaarscourtage aankoop, leveringsakte, overdrachtsbelasting of BTW e.d.
 • Financieringskosten: Taxatiekosten, provisies en hypotheekaktekosten e.d.
In dit voorbeeld zijn de kosten als volgt:
 • Verkoopkosten: euro 5.000
 • Aankoopkosten euro 30.000
 • Financieringskosten euro 5.000
Stap 2
Het vervreemdingssaldo "de overwaarde" is als volgt te berekenen:

Rekenvoorbeeld - Stap 2
Opbrengst van de woning€ 300.000
Hypotheekschuld lopend€ 250.000
Verkoopkosten€ 5.000 -
Vervreemdingssaldo (VVS)€ 45.000

De belastingdienst gaat er dus vanuit, dat er € 45.000 wordt geherinvesteerd in de nieuwe woning.

Stap 3
Om te berekenen wat nu de nieuwe schuld is voor de eigen woning, waarover de rente en kosten in aftrek zijn te nemen, dien je de volgende optelsom te maken:

Rekenvoorbeeld - Stap 3
Aankoop woning
Aankoopkosten
Financieringskosten
€ 400.000
€ 30.000
€ 5.000 +
Totaal
Verbouwkosten
€ 435.000
€ 25.000 +
Totaal benodigd
Inbreng VVS
€ 460.000
€ 45.000 -
Maximale Schuld Eigen Woning€ 415.000


Indien er een hypotheek wordt gesloten van € 415.000, is de rente daarover in aftrek te nemen. De financieringkosten zijn volledig en éénmalig in aftrek te nemen.

Uitwerking 2
Stel dat het echtpaar van de netto-overwaarde (€45.000) een nieuwe auto koopt; de hypotheek wordt dan € 460.000. Echter is dat gedeelte, wat uit de overwaarde komt en niet is geherinvesteerd- géén eigen-woning schuld (box1 schuld of Eigen woning-schuld). Dit heeft het volgende tot gevolg:
 • Van de rente is 45/460e deel niet in aftrek te nemen. Het gedeelte van € 45.000 is immers niet gebruikt voor de aankoop, verbouw en/of verbetering van de eigen woning gebruikt.
 • Dit heeft ook tot gevolg dat de financieringkosten die betrekking hebben op de € 45.000 ook niet in aftrek zijn te nemen. Dus 45/460e van de financieringskosten zijn niet éénmalig in aftrek te nemen.
 • De hypotheekschuld van €45.000 wordt een box-3 schuld. Indien er sprake is van een positief vermogen (sparen en beleggen) in box 3, zal dit - met een drempel- worden verminderd met deze schuld.
 • Dit jaar wordt er door de fiscus extra gecontroleerd op toepassing van de bijleenregeling. Heb je in 2007 een woning gekocht en verkocht, geef deze post op de aangifte extra aandacht of schakel een deskundige in.
 • Als je beslist om een hogere hypotheek te nemen, dan de bijleenregeling toe staat, vergeet deze dan niet te vermelden in box 3. Een eventueel vermogen wordt dan verminderd. Dit kan 1,2% aan belasting schelen over dit saldobedrag.
 • Iemand die voor de eerste maal een eigen woning aanschaft, heeft niets te maken met de bijleenregeling. Er zijn overigens vier begrippen welke noodzakelijk zijn om deze te (her)kennen.
 • 1. Eigen woning (EW): De eigen woning is de woning waarvan u eigenaar bent en welke duurzaam tot het hoofdverblijf dient.
 • 2. Eigenwoning schuld (EWS): Deze schuld is de lening die is gebruikt voor de aankoop, verbetering en/of onderhoud van uw eigen woning. Dus indien een gedeelte van je hypotheek is gebruikt voor oversluiten of consumptief gebruik is géén eigen woning schuld. Alleen de rente en kosten m.b.t. de EWS zijn in aftrek te nemen.
 • 3. Vervreemdingssaldo (VVS): Dit is het verschil tussen de verkoopopbrengst (minus eventuele verkoopkosten etc.) en de Box 1- hypotheek (de EWR). Zeg maar: de pure overwaarde! Bij een lage verkoopopbrengst kan er een negatief vervreemdingssaldo ontstaan.
 • Eigenwoning reserve (EWR): Deze term is zeg maar de stand van de vervreemdings-saldo's bij elkaar. Dit zal voorkomen indien er sprake is van meerdere verkopen, door één of twee eigen woningbezitters.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Bijleenregeling 2014
Bijleenregeling 2013
Bijleenregeling 2012
Bijleenregeling 2011
Bijleenregeling 2010

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht

 • Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet