Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De pensioenwet 2007

Auteur: Mister Money Woensdag 6 december 2006
Op 1 januari 2007 gaat er een belangrijke verandering plaatsvinden. Een verandering waar veel Nederlanders mee te maken gaan krijgen. Op deze datum wordt de nieuwe Pensioenwet ingevoerd. De nieuwe wet gaat de uit 1954 stammende Pensioen- en Spaarfondsen Wet vervangen. Mister Money zet voor U de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

De oude wet wordt aangepast omdat de wet door de vele wijzigingen door de jaren heen erg onoverzichtelijk is geworden. Daarnaast kan de huidige wetgeving op verschillende manieren geÔnterpreteerd worden en dat zorgt nog al eens voor verwarring. Reden genoeg dus om de oude wet eens flink op de schop te nemen.

Transparantie is het kernwoord van de nieuwe pensioenwet. De wet zorgt ervoor dat werknemers straks beter op de hoogte zijn over hun gespaarde pensioen. Daarnaast krijgen werknemers meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen en worden pensioenfondsen verplicht meer gegevens te verschaffen. Zo kunnen werknemers zelf hun pensioen tijdig aanpassen als dat nodig is. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit FinanciŽle Markten gaan erop toe zien dat de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zich aan de nieuwe regels houden.

Pensioenovereenkomst
Met de invoering van de nieuwe pensioenwet wordt het begrip pensioentoezegging vervangen door pensioenovereenkomst. In een pensioenovereenkomst staan arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen de werkgever(-organisaties) en de werknemers(-organisaties) welke betrekking hebben op pensioen. De Pensioenwet onderscheidt drie 'karakters' in de pensioenovereenkomsten:
 • uitkeringsovereenkomst
  Dit is een overeenkomst waarbij de uitkering op de pensioendatum vaststaat. Hieronder valt de eindloon- of middelloonregeling. Eigenlijk de 'normale' pensioenfondsen- ABP, PGGM en Bedrijfspensioen-fondsen
 • kapitaalovereenkomst
  Bij deze overeenkomst staat alleen de hoogte van het kapitaal op de pensioendatum vast. De tarieven op de pensioendatum bepalen de uiteindelijke uitkering. Veelal uitgevoerd door verzekeringsmaatschappijen. Ieder jaar wordt er premie betaald om op einddatum een bepaald pensioen-kapitaal te bereiken
 • premieovereenkomst
  Bij een premieovereenkomst wordt er een premie vastgesteld die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering. Volgens de nieuwe wet is er geen verplichting meer tot evenredige opbouw bij premieovereenkomsten. Dit is de beschikbare premieregelingen). Er wordt een bepaalde premie betaald, maar het is niet precies bekend wat het eindkapitaal voor een pensioen is
Veranderingen
Met de nieuwe pensioenwet ben je straks als werknemer verplicht om vanaf je 21ste levensjaar voor je pensioen te sparen. Veel pensioenregelingen kennen nu nog een minimale toetredingsleeftijd van 25 jaar. Daarnaast kent de nieuwe regeling een zogenoemd partnerbegrip. Dit begrip zorgt ervoor dat een werknemer, die een gezamenlijke huishouding voert, wordt gelijkgesteld met een gehuwde werknemer en een werknemer met een geregistreerd partnerschap. Het partnerbegrip geldt overigens alleen voor actieve deelnemers aan een pensioenregeling.

Verder wordt er een startbrief ingevoerd. Werknemers ontvangen straks van de pensioenuitvoerder een startbrief. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de brief, maar er worden uiteraard wel eisen aan gesteld. Zo moet de pensioenregeling in ieder geval op een eenvoudige manier (Jip en Janneke-taal) worden uitgelegd.

Een andere belangrijke wijziging is dat straks de C-polis komt te vervallen. De C-polis is een polis waarbij niet de werkgever, maar de werknemer verzekeringsnemer (eigenaar) is. De werknemer is niet alleen verzekerde, maar ook eigenaar van de polis. Bestaande C-polissen kunnen blijven bestaan, maar het is straks niet meer mogelijk om een dergelijke polis af te sluiten.

Daarnaast komt de claim tot uitbetaling van een pensioentermijn in de nieuwe wet na tien jaar te vervallen. In de huidige situatie is dit vijf jaar. De nieuwe regeling zorgt er ook voor dat ex-partners, met wie ongehuwd is samengewoond, aanspraak krijgen op bijzonder partnerpensioen. Voorheen kon dat bij echtscheiding of beŽindiging van een geregistreerd partnerschap. Deze regeling past ook meer in deze tijd/ is meer van deze tijd.

Invoering
De invoering van de nieuwe pensioenwet gaat een aantal jaren in beslag nemen. De eerste veranderingen worden in 2007 ingevoerd. In 2011 moet met de invoering van een digitaal pensioenoverzicht de nieuwe pensioenwet een feit zijn.

De nieuwe pensioenwet gaat ervoor zorgen dat 95% van de Nederlandse werknemers deelneemt in een pensioenregeling. De nieuwe wet geldt in principe alleen voor werknemers. Werkgevers en zelfstandigen (inclusief DGAís met meer dan 10% van de aandelen) vallen niet onder de pensioenwet.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet