Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De sociale voorzieningen

Auteur: Mister Money Dinsdag 15 mei 2007
De sociale voorzieningen zijn een aanvulling op sociale verzekeringen. Je hebt in Nederland drie sociale voorzieningen. In dit artikel gaan we kort op de Toeslagenwet, de Bijstand, IOAZ of IOAW. De laatste twee genoemde zijn uitkeringen die speciaal bedoeld zijn voor ouderen.

Toeslagenwet
De Toeslagenwet heeft niets te maken met de huur-, zorg of kinderopvangtoeslag. De wet is een aanvulling op het inkomen voor mensen die minder verdienen dan het sociaal minimum. Het gaat om een aanvulling op de WW-, Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, Wajong en Waz) of om een aanvulling op loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar.

Het sociale minimum is overigens niet voor iedereen hetzelfde. Voor alleenstaande ligt het sociale minimum bijvoorbeeld lager dan voor echtparen of een alleenstaande ouder.

Het sociaal minimum in 2007
  • Gehuwd (of samenwonend): 59,81 euro (100%van het minimumloon)
  • Alleenstaande ouder: 53,83 euro (90% van het minimumloon)
  • Alleenstaande van 23 jaar en ouder: 41,87 euro (70% van het minimumloon)
Mensen die jonger zijn dan 21 jaar en nog thuis wonen hebben geen recht op de Toeslagenwet. Mensen die gehuwd of samenwonend zijn met een partner die na 31 december 1971 is geboren en thuis geen kind onder de 12 jaar hebben wonen, kunnen eveneens geen aanspraak op de Toeslagenwet maken.

Wet werk en Bijstand
Sinds 1 januari 2004 wordt de bijstand geregeld door de Wet werk en Bijstand. De wet wordt door de gemeente uitgevoerd. Zij helpen je met je zoektocht naar werk. Je mag de uitkering aanvragen als je in Nederland woont en niet genoeg geld hebt om jezelf in levensonderhoud te voorzien.

De hoogte van de uitkering wordt door de gemeente bepaald. Zij maken gebruik van landelijk vastgestelde netto basisbedragen. Dit zijn de bijstandsnormen. Voor verschillende groepen gelden verschillende normen. De toeslag is in iedere gemeente even hoog, maar afhankelijk van jouw situatie kan de gemeente besluiten minder of geen toeslag te geven.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is alle bijstand die een gemeente verstrekt buiten de “gewone” bijstand en de toeslag. Je kunt bijzondere bijstand aanvragen als je extra kosten maakt die niet onder de normale noodzakelijke kosten van het bestaan vallen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ziektekosten of kosten voor schoolgaande kinderen. Als je deze (noodzakelijke) kosten niet zelf kunt betalen, dan je aanspraak maken op de bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt of jij hier ook daadwerkelijk voor in aanmerking komt.

IOAW en IOAZ
Dit is een uitkering die speciaal voor ouderen bedoeld is. De IOAW is bedoeld voor oudere (en gedeeltelijk arbeidsongeschikte) werkloze werknemers. De IOAZ is er voor oudere gewezen zelfstandigen.

De IOAW is bedoeld voor mensen die na hun vijftigste verjaardag werkeloos raken. Als je vervolgens de loongerelateerde en eventueel de vervolguitkering WW-uitkering hebt doorlopen, kom je in aanmerking voor de IOAW. Mensen die na hun 57,5 jaar werkeloos raken en een kortlopende WW-uitkering hebben doorlopen kunnen eveneens aanspraak op IOAW maken. De uitkering is aanvulling tot het sociaal minimum inkomen en kan doorlopen tot je de leeftijd van 65 jaar bereikt.

De IOAZ is bedoeld voor zelfstandigen en werkt ongeveer hetzelfde als de IOAW. Je wordt als zelfstandige beschouwd als je minimaal 1225 uur werkt in jouw eigen bedrijf. Deze uitkering is eveneens bedoeld voor mensen tussen de 55 en de 65 jaar.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
De totstandkoming van de sociale zekerheid
De volksverzekeringen
De werknemersverzekeringen


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet