Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De volksverzekeringen

Auteur: Mister Money Dinsdag 15 mei 2007
Nederland is een verzorgingsstaat en kent vele sociale verzekeringen. Deze verzekeringen zijn op te splitsen in twee delen: de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. In dit artikel gaan wij dieper in op de volksverzekeringen. Deze gelden voor iedere inwoner van ons land en worden betaald door iedereen die loonbelasting afdraagt.

Volksverzekeringen
Nederland kent vier algemene volksverzekeringen. De premie voor deze verzekeringen wordt automatisch van je loon ingehouden en worden door de Belastingdienst geďnd. Een uitzondering hierop is de Algemene Kinderbijslagwet, voor deze volksverzekering behoef je geen premie te betalen.

De volksverzekeringen worden verzekeringen genoemd, maar zijn feitelijk belastingen. Een werkgever is verplicht om zijn werknemers te verzekeren voor de volksverzekeringen. De Sociale Verzekeringsbank is het uitvoerende orgaan van de volksverzekeringen; AOW, ANW en AKW. De AWBZ wordt namens de zorgverzekeraars uitgevoerd door de regionale zorgkantoren.

Hieronder een korte uitleg van de vier volksverzekeringen:

Algemene Ouderdomswet – AOW
AOW is een inkomen uit vroegere arbeid. De AOW is een verplichte verzekering en wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel. Iedereen die in Nederland inkomensbelasting betaalt en nog geen 65 jaar is, draagt bij aan de AOW. De premie bedraagt in 2007 17,90%

Algemene Nabestaandenwet – ANW
De Algemene Nabestaandenwet (ANW) regelt het wettelijk recht op een nabestaandenuitkering, halfwezen- en wezenuitkering. De overleden echtgenoot, partner of ouder moet op de dag van overlijden verzekerd zijn geweest voor de ANW. Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de ANW. De premie bedraagt in 2007 1,25%

Algemene Kinderbijslagwet – AKW
Kinderbijslag is een financiële bijdrage vanuit de overheid voor de kosten van de opvoeding én verzorging van kinderen. De hoogte van de bijslag is van verschillende factoren afhankelijk. Zo wordt er ondermeer gekeken naar het aantal en de leeftijd van de kinderen. Je hoeft voor deze sociale verzekering geen premie te betalen.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt hoge medische kosten en is er voor bijzondere zorg. Voorbeelden hiervan zijn: een langdurige revalidatie, psychiatrische behandeling in ziekenhuis maar ook voor een doventolk kan vergoed worden door de AWBZ. De premie bedraagt in 2007 12%.

Bron: Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
De totstandkoming van de sociale zekerheid
De sociale voorzieningen
De werknemersverzekeringen


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet