Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De werknemersverzekeringen

Auteur: Mister Money Dinsdag 15 mei 2007
Naast de verschillende volksverzekeringen kent Nederland ook werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als zij werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek raken. Alle werknemers die in loondienst zijn, zijn hier verplicht voor verzekerd.

De premie voor de werknemers wordt door de werkgever ingehouden van het brutoloon. De werkgever draagt deze vervolgens over aan de uitvoerende instantie; het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, ofwel het UWV. Nederland kent verschillende werknemersverzekeringen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verzekeringen.

Werkloosheid Wet – WW
Wie buiten zijn of haar schuld om werkeloos raakt kan in een aantal gevallen aanspraak maken op een WW-uitkering. De uitkering is een vangnet en fungeert als een brug tussen twee banen. Om voor de uitkering in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • Er moet sprake zijn van werkloosheid. Dit klinkt uiteraard heel logisch. Je bent echter pas werkeloos als je meer dan vijf werkuren per week verliest. Als je minder dan tien uur in de week werkt moet je de helft of meer van het aantal arbeidsuren verliezen om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen.
 • Je moet ten minste 26 van de 36 weken voorafgaand aan je werkloosheid gewerkt hebben
 • Je moet verzekerd zijn voor WW. Als je in dienst bent bij een werkgever dan ben je (bijna altijd) automatisch hiervoor verzekerd.
 • Je bent daadwerkelijk ook op zoek naar nieuw werk. Je ontvangt een uitkering avenant aan het aantal dat uren dat je verloren bent. Je moet voor ditzelfde aantal uren op zoek naar een nieuwe baan. Als je besluit om minder te gaan werken, dan ontvang je ook minder WW.
 • Je hebt er alles aangedaan om geen aanspraak op de WW-uitkering te hoeven maken. Dit betekent dat je direct op zoek bent gegaan naar werk.
De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% van het laatst verdiende loon, daarna verandert dat in 70% van het laatst verdiende loon. De duur van een WW-uitkering kan vari๋ren van 3 maanden tot 38 maanden. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer je een WW-uitkering ontvangt.

Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA
Op 1 januari 2006 heeft de WIA , Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen, officieel de WAO vervangen. Werknemers die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden vallen onder de WIA. Mensen die hiervoor al ziek waren vallen nog onder de WAO. Het grote verschil tussen WIA en WAO is dat bij WIA de nadrukt ligt op wat mensen w้l kunnen, de WAO was er vooral op gericht wat mensen niet kunnen.

De WIA bestaat uit twee delen:
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  Mensen die tussen de 80 en 100% arbeidsongeschikt zijn geraakt ontvangen IVA. De uitkering bedraagt 75% van het laatst verdiende loon
 • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)
  Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen met de WGA recht op hulp om weer aan werk te komen plus een loonaanvulling. Hierdoor valt het inkomen hoger uit naarmate iemand (meer) werkt.
Als een werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt ontvangt deze geen WGA uitkering.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten - Wajong
De Wajong uitkering is een uitkering op minimumniveau. Mensen kunnen op deze uitkering aanspraak maken als zij op hun zeventiende verjaardag voor tenminste voor 25% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Ook mensen onder de 30 jaar kunnen aanspraak maken op een Wajong uitkering, maar dan moeten zij wel tenminste een half jaar student zijn geweest in het jaar dat zij voor 25% arbeidsongeschikt zijn verklaard. De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het percentage arbeidsongeschiktheid. Hoe meer je arbeidsongeschikt bent verklaard, hoe hoger de uitkering zal zijn.

Wajong gerechtigde onder de 23-jaar hebben recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de negatieve inkomenseffecten van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag te compenseren. Ook de Wajong uitkering wordt uitgevoerd door het UWV.

Ziektewet – ZW
De ziektewet wordt in de meeste gevallen door de werkgever uitgekeerd. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen op de regel. Als je contract tijdens je ziekte afloopt of als je werkzaam bent als oproep- of uitzendkracht ontvang je ziektewet van het UWV. Mensen die in de WW zitten en langer dan dertien weken ziek zijn ontvangen geen WW meer, maar eveneens een ziektewet uitkering. De hoogte van de uitkering bedraagt minstens 70% van het dagloon.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
De totstandkoming van de sociale zekerheid
De sociale voorzieningen
De volksverzekeringen


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken