Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De woekerpolisaffaire gaat door

Auteur: Mister Money Woensdag 30 mei 2007
De afgelopen maanden was het vrij stil rondom de woekerpolisaffaire. Afgelopen maandag besteedde het programma RADAR van de Tros opnieuw aandacht aan het onderwerp en wat bleek? Ook aan de Beschikbare Pensioenregeling zijn hoge kosten verbonden waar lang niet iedereen op de hoogte van is.

De Beschikbare Pensioenregeling (BPR) is een regeling die in vaak door je werkgever wordt aangeboden. Bij een BPR stelt een werkgever een vast bedrag ter beschikking aan de werknemer met als doel een pensioenregeling te treffen. Deze regelingen worden ondergebracht bij een verzekeraar. Vervolgens stoppen zij dit geld weer in een beleggingsverzekering waarbij het risico vaak volledig bij de individuele werknemer komt te liggen. Ook bij dit soort polissen zijn de werknemers vaak niet goed op de hoogte over het feit dat een groot deel van de beschikbare premie eerst wordt gebruikt voor kosten en de verzekeringsdekking.

Uit een onderzoek van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen blijkt dat bij de pensioenfondsen de afgelopen vijf jaar ongeveer 4,4% van de pensioenpremies opging aan bedrijfskosten. Bij de verzekeraars was dit ongeveer 12,9%. Bovendien komt daar bij verzekeraars de winstmarge nog bovenop.

Verder kwam in het programma naar voren dat pensioenverzekeraars een rendement van 8 à 9% voorspiegelen, terwijl dat 4% moet zijn wanneer de richtlijn van de Autoriteit Financiële Markten aanhouden.

Den Haag
Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer werden vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van RADAR. Minister van Financiën Wouter Bos liet weten dat als blijkt dat verzekeraars de beloofde rendementen niet kunnen realiseren, dan moet de overheid wellicht de regelgeving aanpassen.

Reactie Verbond
Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie op haar internetsite weten zich niet te herkennen in het door TROS RADAR geschetste beeld over Beschikbare Premieregelingen. “Voor zover onze waarneming strekt, is er geen enkele aanwijzing dat bij deze producten onnodig hoge kosten in rekening worden gebracht, of dat met irreële rendementen wordt gerekend. Beschikbare premieregelingen zijn veel gevraagde producten die werkgevers in staat stellen werknemers een goede pensioenregeling aan te bieden en toch de pensioenlasten te beheersen. Doordat het vaak om kleinere groepen deelnemers gaat, en de producten meer het karakter van maatwerk hebben, is de kostenstructuur anders dan wat bij grotere collectieve regelingen gangbaar is. Het is van belang dat de klant goed weet wat de relevante kenmerken van het product zijn. Zo kan de werkgever bij de beschikbare premieregelingen kiezen voor beleggingsverzekeringen die het risico óf bij de deelnemer óf bij de verzekeraar neerleggen. Maar dat zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het is van groot belang dat een werkgever een werknemer hierover goed informeert. De rol van de verzekeraar blijft hierbij beperkt tot het uitvoeren van de regeling.

Het is onze stellige indruk dat werkgevers zich hierbij laten voorzien van deskundig advies. Daarnaast biedt de Pensioenwet een adequaat wettelijk kader voor de informatieverstrekking aan werkgever en deelnemers. Een voorbeeld hiervan is de startbrief die per 1 januari 2009 aan alle deelnemers wordt verstrekt”, aldus het Verbond.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom