Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Dossier: Uitleg begrippen erven

Auteur: Mister Money dinsdag 4 februari 2014
Als je te maken krijgt met een erfenis of het opmaken van een testament dan hoor je waarschijnlijk een heleboel termen waarvan je niet de exacte betekenis kent. Om deze zware materie wat makkelijker te maken heeft Mister Money een aantal lastige woorden en begrippen op een rijtje gezet.

Aanvaarden: Het accepteren van een erfdeel. Let op: dit is inclusief de schulden
Ascendenten: Dit zijn je bloedverwanten in de opgaande rechte lijn: je ouders, grootouders en overgrootouders
Beneficiair aanvaarden: Een erfgenaam kan een erfenis beneficiair aanvaarden. Dat houdt in dat de erfgenaam de nalatenschap alleen accepteert, wanneer die positief is. Soms blijkt pas later of de boedel een positieve waarde heeft of toch niet
Bewind: Zo noem je de periode dat het erfdeel wordt beheerd door iemand anders (de bewindvoeder)
Centraal Testamentenregister: Bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag kun je informatie inwinnen of iemand een testament heeft gemaakt. Dit kan alleen schriftelijk gebeuren en je moet een akte van overlijden van de betreffende persoon hebben
Codicil: Dit is een onderhands stuk waarin door de erflater bijzondere beschikkingen kunnen worden gemaakt, vaak als bijvoegsel bij een testament
Executeur: De uitvoerder van het testament
F-biljet: Dit belasting biljet is bedoeld om aangifte te doen voor een overleden persoon
Holografisch testament: Dit is een geheel met de hand uitgeschreven testament. Een holografisch testament wordt ook wel gesloten testament genoemd. Het testament ligt bij de notaris in bewaring
Kavelen van de erfenis: Verdeling van de erfenis bij de rechter
Legaat: Een legaat is een duidelijk omschreven goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand na laat
Legitimarissen: Dit zijn de erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel (de legitieme portie) van de nalatenschap (de erfenis)
Matrixsysteem: Er is sprake van een matrixsysteem als een taxateur het gemiddelde bij de verdeling van de nalatenschap bepaald
Minuut: Het origineel van ambtelijk stuk
Nalatenschap: Erfenis
Recht van beraad: Bedenk periode van drie maanden. In deze periode moet je beslissen of je erfenis accepteert of niet
Successierecht: belasting op nalatenschappen. Klik hier en lees meer over het successierecht
Testateur: Een testateur is iemand die een testament heeft laten maken
Verblijvingsbeding: Een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, na het overlijden van één van deze personen aan de andere(n) gaan toebehoren
Vrijstelling: Bedrag waarover geen successie hoeft worden betaald
Verklaring van erfrecht: In de verklaring van erfrecht staat wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en wat er in het testament bepaald is.
Vruchtgebruik: Zakelijk recht om een anders goed te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, alsof men zelf eigenaar was

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Dossier: Een testament opmaken
Dossier: Aanvaarden of niet
Dossier: Erven en de belasting
Dossier: Een erfenis afhandelen


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet