Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Eigen Woning Forfait 2008

Auteur: Mister Money Dinsdag 1 januari 2008
Als je een eigen woning en een hypotheek hebt krijg je bij het invullen van je belastingaangifte te maken het Eigen woning Forfait (EWF) bij de post: 'inkomsten uit eigen woning'. Een forfait is een redelijk vaste bijtel of aftrekpost die de werkelijke lasten zou moeten benaderen.

Het EWF is een bijtelpost voor je inkomen en is het saldo van de economische huurwaarde verminderd met de kosten, lasten en afschrijving. Daarom zijn kosten en afschrijving voor de eigen woning nooit in aftrek te nemen. Het EWF behoort tot de (positieve) inkomsten uit eigen woning.

Om het EWF te berekenen dien je te weten wat de waarde van je woning is. Je dient uit te gaan van de waarde die periodiek door de gemeente wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering Onroerende Zaken. Vandaar dat deze waarde beter bekend is WOZ-waarde. Voor het kalenderjaar 2008 geldt als WOZ waarde van de woning de door de gemeente vastgestelde waarde per 1 januari 2007. Sinds 2008 vindt de waardering van het onroerend goed jaarlijks plaats. Over het tijdvak 2009 is derhalve de waardepeildatum 01 januari 2008 van toepassing.

Het EWF wordt berekend door de WOZ-waarde van je woning te nemen en deze te vermenigvuldigen met een vast precentage. Vanaf een WOZ-waarde vanaf 75.000.-euro is dit percentage 0,55%, met een maximum van 9.300.-- euro.

Het berekende EWF verminderd de aftrekpost van alle rente en kosten welke samenhangen met een (hypothecaire) geldlening waarvan het geld is gebruikt voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning. Deze zijn de negatieve inkomsten uit eigen woning. In stap 2 vind je een voorbeeld.

Het saldo van het EWF verminderd met aftrekbare kostenposten kan echter positief uitvallen. Dit omdat je een hoge WOZ-waarde hebt en een kleine hypotheek. Er kan echter géén positief saldo inkomsten uit eigen woning zijn. Deze regeling heet 'aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld'. Ook hiervan vind je een voorbeeld in stap 2.

Hierbij volgen 2 voorbeelden. Eén voorbeeld met een hoge hypotheek en één met een lage hypotheek.

Voorbeeld 1
Een meneer woont heel 2008 in een eigen woning. De WOZ waarde is 235.000.-- euro. Hij heeft een hypotheek van 250.000.-euro en hij betaalt een rente van 5%. De gehele schuld is aangewend voor de aankoop van deze woning. Zijn inkomsten uit eigen woning worden als volgt berekend:

Rekenvoorbeeld 1
EWF
Aftrekbare posten
(€ 235.000 : 100 x 0.55%)
(€ 250.000 : 100 x 5.00%)
= € 1.292,50
= € 12.500,00 minus
Saldo inkomsten
uit eigen woning
 = - € 11.207,50 (= aftrekpost)

Voorbeeld 2
Een meneer woont heel 2008 in een eigen woning. De WOZ-waarde is 235.000.-- euro. Hij woont echter al 25 jaar in deze woning en heeft een hypotheek van 25.000.-- euro en betaalt daar 4% rente over. Zijn inkomsten uit eigen woning worden als volgt berekend.

Rekenvoorbeeld 2
EWF
Aftrekbare posten
(€ 235.000 : 100 x 0.55%)
(€ 25.000 : 100 x 5.00%)
= € 1.292,50
= € 1.000,00 minus
Saldo inkomsten
uit eigen woning

Speciale aftrek
inkomsten uit
eigen woning
 = - € 292,50 (= aftrekpost)

= + € 292,50 (= aftrekpost)
Per saldo = € 0


Deze meneer heeft dus geen enkel voordeel van de hypotheekrente aftrekmogelijkheden. Zijn bruto betaalde hypotheekrente is netto en hij zou kunnen overwegen om zijn beperkte schuld in te lossen. Hij heeft immers nooit een positief saldo inkomsten uit eigen woning.

 • Het EWF mag tijdsevenredig worden gebruikt. Indien je sinds 14 juli (2006) een eigen woning hebt en er sinds 1 augustus daadwerkelijk woont wordt het EWF berekend over de periode 1 augustus t/m 31 december.
 • Indien er sprake is van een geringe eigenwoning schuld (hypotheek) en een relatief hoge WOZ-waarde kan het aantrekkelijk zijn om de hypotheek vervroegd af te lossen. Je mist immers de aftrekmogelijkheden over deze rente.
 • Een hogere WOZ-waarde betekent een hoger EWF. Dit kan per saldo leiden tot een lagere aftrekposten. Bij afgifte van de WOZ-waarde door gemeente wordt er ruimte gegeven voor bezwaar op deze vaststelling. Dit bezwaar dient echter wel onderbouwd te zijn.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Eigenwoningforfait 2014 - Uitleg en berekenen
Eigen woning forfait 2013
Eigen Woning Forfait 2012
Eigen Woning Forfait 2011
Eigen Woning Forfait 2010

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht

 • Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet