Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Gouden handdruk en ontslag

Auteur: Mister Money Woensdag 7 oktober 2009
Een gouden handdruk is een onderdeel van de afspraken rondom een ontslag en is gebaseerd op het inkomen en salaris in de diensttijd. De gouden handdruk wordt bij uitkeren gezien als inkomen en er zal belasting over betaald moeten worden. Het is dus wijsheid om alle mogelijkheden goed naast elkaar te leggen. Niet alleen om fiscale redenen, maar ook omdat de gouden handdruk vaak als (tijdelijke) inkomensaanvulling dient. Je moet dus alles goed op een rijtje zetten voordat je overgaat tot een beslissing.

Een gouden handdruk is uitgesteld inkomen en er rust dus een uitgestelde fiscale claim op. Op het moment van uitkeren, ineens of periodiek, dient er belasting over betaald te worden. Uitkeren dient vůůr het 65e levensjaar te gebeuren, daarna zou het immers pensioen zijn. Tussen de regels kun je al lezen dat het uitkeren is uit te stellen tot een later moment. Je kunt globaal kiezen uit drie mogelijkheden:

Eenmalig uitkeren
Bij een eenmalige uitkering zijn over de gehele uitkering belasting en premies volksverzekeringen verschuldigd volgens het progressieve tarief. In sommige gevallen dient er wellicht 52 procent betaald te worden. Het resterende netto bedrag kan de werknemer vrij besteden, net als normaal inkomen.

Het inkomen in dat jaar stijgt flink, wat nadelig kan zijn voor inkomensafhankelijke toeslagen en andere regelingen. Tevens zal een gouden handdruk vaak moeten dienen om een bepaalde tijd te overbruggen (totdat er nieuw werk is). Indien deze periode langer uitvalt, is de kans aanwezig dat het geld op gaat aan andere dingen.

Periodiek uitkeren
Een andere mogelijkheid is het kiezen voor een direct ingaand stamrecht. De gouden handdruk wordt als koopsom gestort bij een verzekeraar en je laat dan direct een periodieke uitkering ingaan. In plaats van eenmalig een flink bedrag, ontvang je iedere maand of kwartaal een bedrag. Het is inkomen, dus ook hier zijn belasting en premies volksverzekeringen verschuldigd volgens het progressieve tarief.

Het inkomen wordt zo beter verdeeld over een vooraf vastgestelde en overdachte periode. De uitkeringen dienen echter wel voor het 65e levensjaar te beŽindigen. Over de koopsom wordt ook rente verkregen.

Doorschuiven tot later
Het is ook mogelijk dat je het geld nu niet nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld al een andere baan hebt of voldoende eigen geld. Het geld van de gouden handdruk wordt dan als koopsom in een stamrechtverzekering gestort. Er zal dan te zijner tijd een periodieke uitkering moeten volgen, doch uiterlijk vůůr de 65-jarige leeftijd.

Er hoeft nu niet met de fiscus te worden afgerekend en ook over de rendementen (rente-op-rente-effect) over de koopsom gedurende de looptijd is geen belasting verschuldigd. Houd wel in de gaten dat het rendement dus ook progressief wordt belast, omdat het t.z.t. als inkomen wordt gezien. Nadeel is dat je er geen gebruik van kunt maken zonder sancties tot de afgesproken einddatum van de koopsompolis.

Ben wel voorzichtig met de belegging van de koopsom. Vraag je af of je wilt beleggen of juist helemaal niet. Dit hangt ook af van de looptijd van de polis, de kosten en het risicoprofiel.

Combinatie
Zolang het etiket īstamrechtī wordt gebruikt in de direct ingaande of uitgestelde stamrecht lijfrente, mag je looptijden en einddata zelf vaststellen. Deze kunnen dan gelijk lopen aan data in de toekomst (kinderen de deur uit of vervroegd pensioen) en/of de huidige situatie (tijdelijk minder inkomen door een ww-uitkering). Het kan dan verstandig zijn om de gouden handdruk te verdelen over verschillende potjes (direct ingaande lijfrente en een uitgestelde lijfrente).

Fiscaliteit
Belasting en volksverzekeringen
De gouden handdruk wordt pas belast op het moment dat deze wordt uitgekeerd en op de rekening wordt gestort. Tot die tijd zijn er geen belastingen verschuldigd.

Uitkeringen
Bij het vaststellen van de ww-uitkering wordt geen rekening gehouden met de gouden handdruk. Bij vervolguitkeringen zoals de bijstand en toeslagenwet, kun je wel gekort worden indien er sprake is van een periodieke uitkering uit een stamrecht.

Zorgverzekeringswet
Een direct ingaande stamrecht lijfrente is inkomen en telt mee voor de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekeringwet. Dit is 4,8% over een maximum van 32.369 euro als inkomen uit vroegere werkzaamheden. Teveel of te weinig betaalde zorgverzekeringbijdrage wordt automatisch door de fiscus verrekend.

Toeslagen
Er bestaat als gevolg van een uitkering de mogelijkheid op recht op (gedeeltelijk) verlies van huur-, zorg- en kindertoeslagen en studiefinanciering. Zeker indien er wordt gekozen om de uitkering in ťťn maal uit te laten keren. Het belastbaar inkomen kan dan erg stijgen.

Te weinig belasting
Bij meerdere inkomens in ťťn jaar is de kans aanwezig dat er bij het indienen van de aangifte belasting bij moet worden betaald. Dit heeft te maken met het feit dat iedere instantie belasting afdraagt alsof zij de enige is. Ze weet immers niets van de anderen. Dit is overigens niet nadelig!

Bij overlijden
De gouden handdruk stamrechten (zowel direct ingaand als uitgesteld) mag alleen toekomen aan de (ex) werknemer.

Indien deze komt te overlijden zal een uitkering alleen kunnen toekomen aan de echtgenote of partner indien dit vooraf is overeengekomen. Bij een uitgestelde lijfrente (koopsom) kan het geld ook toekomen aan de kinderen tot 30 jaar.

Voor het successierecht zijn de uitkeringen bij overlijden vrijgesteld, bij uitkeren is er immers toch belasting verschuldigd.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
OfficiŽle vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet