Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Hoe groen is groene stroom?

Auteur: Annette Zeelenberg (ATZ Tekst) Woensdag 5 maart 2008
Sinds 2001 kunnen we kiezen tussen grijze en groene stroom. Grijze stroom wordt opgewekt uit kolen, aardgas en kernenergie en is daardoor bepaald niet duurzaam. Groene stroom zou dat wel zijn. Maar is dat ook zo? Milieuorganisaties zijn kritisch. Niet alle groene stroom heeft dezelfde kleur groen.

Allereerst: groene stroom bestaat niet. Want er zijn in Nederland geen aparte netwerken voor groene en grijze stroom. En stroom is stroom en daar is niets groens aan. Wel bestaat er energie opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Deze bronnen stoten bijna geen CO2 uit en veroorzaken nauwelijks klimaatverandering. In 2005 kwam bijna 15 procent van alle opgewekte stroom in Nederland uit deze groene bronnen. Dus wat er uit het stopcontact komt is feitelijk een mengsel van veel grijs en een klein beetje groen opgewekte elektriciteit.

Honderd procent
Toch kopen consumenten wel degelijk voor honderd procent groene stroom, al ontvangen ze er maar een deel van door het stopcontact. De energiebedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om de verbruikte groene stroom in een bepaalde periode, ook daadwerkelijk op het net te zetten. Met iedere nieuwe groene stroomklant wordt de stroom in Nederland dus een beetje groener. Op dit moment hebben 2,4 miljoen huishoudens groene stroom.

Verschil per aanbieder
Maar hoe groen is de groene energie nu die consumenten kopen? Volgens milieuorganisaties verschilt dat per aanbieder. Want niet alle duurzame energiebronnen zijn even duurzaam en het groene stroompakket is bij ieder energiebedrijf anders samengesteld.

Greenpeace en Milieudefensie zijn bijvoorbeeld kritisch over de energieopwekking uit biomassa. “Biomassa kan schadelijke bijwerkingen hebben voor het milieu”, zegt Eugčne van Haaren van Milieudefensie. “Bijvoorbeeld wanneer er palmolie gebruikt wordt. Bij de aanleg van palmolieplantages wordt namelijk tropisch bos gekapt dat anders CO2 zou opnemen”. Daarnaast komen er bij de verbranding van vervuilde biobrandstoffen zoals zuiveringsslib, kippenmest of geďmpregneerd afvalhout, schadelijke stoffen vrij. Volgens Greenpeace zou het niet zo moeten zijn dat “foute biomassa doorgaat voor duurzame energie”. Greenpeace pleit dan ook voor een verbod op biomassa dat niet aantoonbaar duurzaam is.

Dode vissen
Daarnaast zijn er bij de milieuorganisaties twijfels over de duurzaamheid van energie uit waterkracht. Bij de aanleg van centrales en stuwmeren kan de natuur en het landschap aangetast worden. En hoe groen is het als daarbij veel vissen sterven? Minder discussie bestaat er volgens Milieu Centraal over de energieopwekking uit zonnepanelen en windmolens. Hoewel er bij de productie van deze installaties ook CO2 vrijkomt, worden deze energiebronnen over het algemeen als echt groen gezien.

CO2-uitstoot
Ook Milieu Centraal nuanceert het groene gehalte van groene stroom. “Hoe groen groene stroom is, wordt vooral bepaald door de vermeden CO2-uitstoot”, zegt Annemieke Groeneboom van Milieucentraal. De productie van één kilowattuur wind kost bijvoorbeeld gemiddeld 7 gram CO2-uitstoot. Terwijl dat voor biomassa kan variëren van 55 tot wel 540 gram.

Energiebron CO2-uitstoot (gram kWh)
Wind 9 - 25
Water 8 - 33
Zon 50 - 60
Biomassa 55 - 540
Fossiele brandstoffen 592 (gemiddeld)


Onder fossiele brandstoffen vallen: kolen, gas, kernenergie
* Cijfers Milieu Centraal, maart 2008

Volgens Milieu Centraal kan voor biomassa geen gemiddelde CO2-uitstoot gegeven worden omdat er zo veel verschillende vormen van biomassa bestaan. De ene leverancier gebruikt voor honderd procent schone biobrandstoffen zoals GFT-afval en afvalhout. Terwijl het andere bedrijf voor een groot deel niet-duurzame brandstoffen gebruikt. Voor consumenten wordt dit echter nergens inzichtelijk gemaakt.

Groene keuze maken
Wie een echt groene stroomkeuze wil maken kan volgens Milieudefensie maar beter kiezen voor een aanbieder zonder biomassa in het pakket. “Want zolang niet vaststaat hoe duurzaam de energie uit biomassa is, is groene stroom niet echt groen”, zegt Van Haaren.

Stroometiket
De stroometiketten van de energiebedrijven geven inzicht in de herkomst van de groene stroom. Zo blijken de meeste elektriciteitsbedrijven groene stroom te bieden uit biomassa aangevuld met wind, water en soms een klein aandeel zon. Een enkel stroombedrijf biedt alleen groene stroom uit waterkracht (Westland Energie) of windmolens (Elektran, RWE). Door de stroomlabels van alle energiebedrijven te vergelijken kunnen milieubewuste consumenten een groene stroomkeuze maken.

Milieukeurmerk
Een ander hulpmiddel is het milieukeurmerk. Dit geeft aan dat de groene stroom uitsluitend is gewonnen uit de duurzame bronnen zon, water, wind en schóne biomassa. Tot nu toe heeft de Stichting Milieukeur nog maar twee keurmerken uitgegeven aan energiebedrijven die zich hebben aangemeld: GreenChoice en Windunie.

Groene energiebedrijven
Websites die energiebedrijven vergelijken hanteren vaak een groenwaardering. Dat oordeel is veelal niet gebaseerd op de herkomst van de groene stroom, maar op het aandeel groene stroom in het hele stroompakket van de leverancier. Daar zijn aanzienlijke verschillen te vinden. Zo is de stroom van Essent voor 43 procent opgewekt uit duurzame energiebronnen. Terwijl Westland Energie slechts 2 procent duurzame stroom in het pakket (waterkracht) heeft. Maar liefst 98 procent wordt bij deze energieleverancier opgewekt uit gas, kolen en kernenergie. Een aanzienlijk verschil.

Geen eenduidig begrip
Uit de discussie rond de duurzaamheid van groene stroom blijkt dat groen geen eenduidig begrip is. Hoe groen stroom is, hangt vooral af van hoe groen gedefinieerd wordt. Ook groene energie draagt bij aan de opwarming van de aarde. Al is de CO2-uitstoot van kolen (850 gram) en zonlicht (50 gram) nog altijd een heel verschil.

Lees hier meer over de overstap naar een andere energieleverancier.

Handige links:
www.groenestroomjagraag.nl (voor overzicht van alle stroometiketten).
www.milieukeur.nl (keurmerk groene stroom).

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Officiële vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet