Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Sparen in box 1 of box 3?

Auteur: Ivo van Vugt zondag 12 januari 2014
Op 1 januari 2013 is er een splitsing in hypotheekland gemaakt tussen hypotheken van vóór en vanaf 1 januari. Voor een nieuwe hypotheek is de rente enkel in aftrek te nemen bij annuitaire aflossing. Voor de bestaande hypotheken op 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden om de schuld terug te betalen aan de bank; echter is de situatie op 31-12-2012 het uitgangspunt.

Op 1 januari 2013 is er een splitsing in hypotheekland gemaakt tussen hypotheken van vóór en vanaf 1 januari van dat jaar. Voor een nieuwe hypotheek is de rente enkel in aftrek te nemen bij annuïtaire of lineaire aflossing. Voor de bestaande hypotheken op 1 januari zijn er verschillende mogelijkheden om de schuld terug te betalen aan de bank; echter is de situatie op 31-12-2012 het uitgangspunt.

De hoogte van de hypotheekschuld zoals deze op 31-12-2012 bestond valt onder het overgangsregime en de aftrek daarover wordt geëerbiedigd tot uiterlijk 31-12-2042. Indien de hypotheek voortijdig wordt afgelost kan de situatie nog maximaal 3 jaar geparkeerd worden tot er weer een hypotheek wordt afgesloten. 

Naast de keuze voor het type opbouw (sparen of beleggen), is het ook belangrijk of deze opbouw plaatsvindt in box 1 of in box 3 van ons belastingstelsel. Beide boxen hebben hun eigen voor- en nadelen. Een opbouw in box 1 kan niet meer  nieuw worden afgesloten. Indien Banksparen of een spaarhypotheek nieuw worden gesloten, is de rente over de lening niet meer in aftrek te nemen. Tenzij een opbouwproduct reeds op 01-01-2013 bestond!

Sparen in box 1

In box 1 vindt de progressieve belastingheffing tot 52 procent plaats over het verdiende inkomen, verminderd met bijvoorbeeld hypotheekrente. Door de aftrek bestaat er recht op belastingteruggave. 

In box 1 kan gespaard worden voor de aflossing van de hypotheek. Als daarvoor wordt gekozen, zijn zes regels van toepassing. In ruil daarvoor is er een geïndexeerde vrijstelling van 154.000 euro per persoon. Dit is een eenmalige lifetime vrijstelling die geldt voor een periode van dertig jaar (tot uiterlijk 2042) 

In tegenstelling tot de vermogensrendementheffing in box 3, hoeft er geen 1,2 procent over het vermogen te worden afgedragen. De uitkering is belastingvrij, maar je dient je dan wel aan de volgende spelregels te houden: 

 • Uitkering moet gebruikt worden voor aflossing van de eigenwoningschuld. 
 • Er moet periodiek en minimaal twintig jaar premie of inleg zijn voldaan (tenzij overlijden). 
 • Er is een bandbreedte-eis: de hoogste premie/inleg mag gedurende de looptijd niet meer dan tien maal de laagste premie/inleg zijn. 
 • De verzekering/ bankspaarrekening geeft recht op een éénmalige uitkering. 
 • De looptijd van de polis/ rekening is maximaal dertig jaar. 
 • De verzekering of bankspaarrekening moet bij een professionele financiële instelling zijn ondergebracht. 

Sanctie bij overtreding spelregels

Hoewel een hypotheek vaak voor de periode van dertig jaar wordt gesloten, blijft het toch min of meer een momentopname. De kans is zeer reëel dat er de komende jaren iets in je leven verandert, waardoor de gekozen hypotheekconstructie niet meer bij je past. Dit kan bijvoorbeeld zijn door wijzigingen in de gezinssituatie, inkomensverandering of door geldgebrek. Een aanpassing kan echter in box 1 nadelige fiscale gevolgen hebben. 

Wanneer je je niet aan één van de zes spelregels houdt, dan is de kans aanwezig dat je een fiscale sanctie krijgt. De polis of bankspaarrekening wordt gezien als 'uitgekeerd' (werkelijk of fictief). Een fiscale boete houdt in dat het rentebestanddeel (waarde verminderd met de inleg/premie) progressief belast is in box 1 tot 52 procent. Je rendement kan dus halveren. Zeker bij een bankspaarrekening komt deze fiscale sanctie je duur te staan, er zijn immers geen kosten of overlijdensrisicopremie in mindering te brengen. In sommige gevallen verlies je zelfs het recht op renteaftrek. 

Sparen in box 3

Je kan ook kiezen om te sparen in box 3 om een hypotheek uit het overgangsregime af te lossen. In deze box is sprake van een belastingheffing van 30 procent over een fictief rendement, dat is vastgesteld op 4 procent van het vermogen op 1 januari, verminderd met een heffingsvrij vermogen. De heffing komt dus neer op 1,2 procent. Er zijn geen regeltjes zoals bij sparen in box 1, waardoor deze spaarvorm flexibeler is. 

Boxhoppen

Als je spaart in box 3 kun je niet meer ‘hoppen’ naar box 1. Dat kon uiterlijk tot 1 april 2013. De polis of bankspaarrekening moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  Van box 1 ‘hoppen’ naar box 3 kan wel, maar dan komt er wel een fictieve uitkering. Het is maar de vraag of dat verstandig is.

Hypotheekvormen

Soort opbouw

Reguliere fiscaliteit

Spaarhypotheek

levensverzekering

box 1 of 3

Bankspaarhypotheek

Bankrekening

altijd box 1

Levensverzekering

levensverzekering

box 1 of 3

Beleggingshypotheek

effecten/beleggingsrekening

altijd box 3

Bankspaarhypotheek

beleggingsrekening

altijd box 1

Waarom kiezen voor een bepaalde box? 

Je hebt een bankspaarproduct afgenomen en in dertig jaar tijd wil je 100.000 euro sparen om je hypothecaire lening mee af te lossen. Na dertien  jaar sparen, heb je het geld om een dringende reden nodig. De waarde bedraagt momenteel 35.000 euro en je hebt 100 euro per maand ingelegd. 

Je voldoet om twee redenen niet aan de vrijstellingsvereiste: je gebruikt het geld niet voor aflossing van je eigenwoningschuld en je hebt de minimale termijn van 15 of 20 jaar niet afgemaakt. Omdat je niet aan de voorwaarden voldoet, wordt het rentebestanddeel progressief belast in box 1. 

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
De bijleenregeling toegepast
Bijleenregeling verder uitgelegd

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht