Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De hypotheekrente aftrek moet worden afgeschaft!

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) Donderdag 10 november 2005
De hypotheekrente-aftrek is enkele 10-tallen jaren geleden ingevoerd om het eigen woningbezit te stimuleren. Inmiddels heeft de regeling zich dubbel en dwars bewezen, want veel en steeds meer mensen hebben een eigen woning. Bijna al deze mensen maken gebruik van de mogelijkheid om de hypotheekrente in aftrek te nemen.

Toch durven diverse politici het nu voorzichtig bespreekbaar te maken om over te gaan tot (gedeeltelijke) afschaffing van de hypotheekrente-aftrek. Politiek ligt dit zeer gevoelig, want veel kiezers hebben immers een eigen woning met hypotheek. Maar toch lijkt het huidige systeem een financiŽle tijdbom. Waarom?

Huidige situatie
Nederland is fiscaal uniek
Nederland is het enige land in Europa waar de volledige hypotheekrente in aftrek kan worden genomen van het inkomen in box 1. Eigen woning bezitters kunnen zo via de fiscus tot wel 52% van de hypotheekrente terugkrijgen. Dit verlaagt de woonlasten aanzienlijk. Tevens mag bij verkoop de winst onbelast worden genomen en worden opgeteld in box 3. Het is fiscaal dus dubbel interessant om een eigen woning te hebben.

Dure huizenmarkt
De huizenmarkt en rentestanden zijn aan elkaar gewaagd: door de hypotheekrente-aftrek en de relatief lage rente van de afgelopen jaren, zijn de huizenprijzen flink gestegen. Het is voor starters op de woning-markt moeilijk een eigen woning te krijgen. Starters zijn vaak afhankelijk van hun op ouders of moeten huren en dat belemmert een gezonde doorstroom.

Onstabiele overheidsbegroting
Er dient met deze aftrekpost serieus rekening te worden gehouden bij het opstellen van de begroting door de overheid; een aanzienlijk gedeelte van de ontvangen belastingen moet worden terugbetaald aan de huiseigenaren. Daarbij komt dat een rente-wijzigingen moeilijk zijn te voorspellen en een begroting op lange termijn dus onzeker en dus niet in balans zal zijn. Een stabiele begroting laat een economie beter sturen.

Nu de rente laag staat, zal de overheid minder last hebben van de regeling, dan als de rente hoog staat. Bij een rentestijging van 2%, zal de overheid 2,5 miljard euro extra uit de schatkist moeten onttrekken. Dit betaalt de belastingbetaler uiteindelijk zelf door bezuinigingen en/of hogere belastingen!

Hoge belastingdruk
Onder de 30 grootste industrielanden werken Nederlanders het minst aantal uren en stoppen op jonge leeftijd met werken. In tegenstelling tot andere Europese landen blijft Nederland achter in economische groei. De oorzaak daarvan wordt gezocht in de hoge belastingdruk. De belastingbetaler ziet te weinig terug van wat hij verdient door de hoge inkomensbelasting en vraagt zich af waarom hij meer en/of harder zou moeten gaan werken. Tevens werkt hoge inkomensbelasting het zwart-werken in de hand.

Deze hoge belastingdruk is mede het gevolg van het huidige stelsel van hypotheekrenteaftrek.
Indien deze aftrek er niet zou zijn, zouden de inkomensbelastingen naar beneden kunnen, waardoor het weer interessanter wordt meer te gaan werken en dat is weer goed voor de landelijke economie.

Situatie bij afschaf
Bij (gedeeltelijke) afschaf zijn er ernstige probleem-scenario's te bedenken:
Ten eerste nemen de woonlasten aanzienlijk toe en kunnen gezinnen in de problemen komen. De hogere inkomens zullen harder worden getroffen, omdat daar de lasten relatief meer stijgen.
Ten tweede kunnen huizenprijzen kelderen bij (volledige) afschaffing. Dit zal voornamelijk het geval zijn bij de duurdere woningen; de vraag naar deze woningen zal immers dalen.

De oplossing ?
De discussie over een afschaffing of beperking van de hypotheekrente-aftrek zal deze kabinetsperiode niet aan de orde zijn, maar het lijkt er sterk op, dat er ooit aan gesleuteld zal worden. Onderzoeken en modellen zullen moeten aanwijzen wat een evenwichtige invoering zal zijn.

Er zal een mix moeten worden gevonden tussen de huidige nadelen en de nadelen bij afschaffing. Eigen woning bezit en doorstroming moet blijven worden gestimuleerd. Door afschaffing mogen er geen grote waardeverliezen in woningen komen en moeten huishoudens het hoofd boven water kunnen blijven houden. Ook het tijdstip (bij een overspannen of evenwichtige huizenmarkt?) en de vraag hoe (ineens of geleidelijk?) zullen een belangrijk onderdeel zijn van het gehele vraagstuk.

Reeds aangedragen oplossingen zijn bijvoorbeeld; een gelijk belastingtarief voor iedere belastingplichtige, verplaatsen van de eigen woning naar box 3, lagere inkomens kortingen op belasting geven of het top- tarief voor aftrek hypotheekrente aanpassen.

Tot slot: beperking reeds in gang gezet
Hoewel er inhoudelijk nog niet over afschaf is gesproken, zijn er door de jaren heen wel fiscale beperkingen gesteld aan de aftrekmogelijkheid:
 • Inmiddels is de er alleen aftrek voor rente betaald over een geldlening, indien het geld is gebruikt voor aankoop, verbetering en/of onderhoud van een eigen woning.
 • Tevens is iedere euro maar 30 jaar in aftrek te nemen vanaf 1-1-2001
 • Ook is per 1-1-2004 de bijleenregeling ingevoerd; Deze stimuleert bij aankoop van een nieuwe woning, overwaarde van de oude woning te investeren op straffe van het niet aftrekbaar stellen van de rente.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Loyaliteit geeft soms nog steeds nadeel
Kies uw rentevastperiode

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht

 • Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet