Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Ik raak werkloos, wat nu?

Auteur: Mister Money Dinsdag 29 september 2009
In deze tijden van economische crisis krijgen werknemers regelmatig op economische motieven het (onvrijwillig) ontslag aangeboden. Dit betekent voor veel werknemers een flinke inkomensachteruitgang. Het is daarom wijsheid om voldoende informatie te hebben over je rechten en waar je staat.

Vaststellen schadebedrag
Dienstjaren en salaris vormen de basis voor indicatieve inkomensschade en dat komt tot uitdrukking middels de gouden handdruk: het resultaat van (gerechtelijke) onderhandelingen.

Het vaststellen van de financiŽle schade bij ontslag kan op een aantal manieren. De eerste is middels onderhandelingen met de werkgever, maar dit kan eventueel leiden tot lastige gerechtelijke procedures. De werkgever kan het ontslag ook regelen via de kantonrechter. Zorg dan altijd voor ondersteuning middels rechtsbijstand, een advocaat of vakbond. Het is verstandig de rechter te laten weten dat je een ontslagvergoeding wilt, of waarom je het ergens niet mee eens bent. Zo kan het recht op bijvoorbeeld een WW-uitkering blijven bestaan.

Om het gerechtsysteem te ontlasten is in 1997 de zogenaamde kantonrechterformule geÔntroduceerd. Deze formule moet de bepaling van de hoogte van een schadeloosstelling eenvoudiger maken en is door een wijziging per 1 januari 2009 over de gehele linie versoberd. Deze formule dient vaak als basis voor het vaststellen van de ontslagvergoeding.

BeŽindigingovereenkomst
Indien je met de werkgever tot een overeenkomst bent gekomen, is het erg belangrijk dat de afspraken die er zijn gemaakt goed worden vastgelegd in een beŽindigingovereenkomst. Ook de opzegtermijn wordt moet daarin worden vastgelegd. De werkgever betaalt het loon door, terwijl de u gewoon doorwerkt. De termijn is afhankelijk van de diensttijd en maximaal 4 maanden.

Bij ziekte of zwangerschap kan er echter geen ontslag volgen. Dit lijkt prettig, maar het kan gevolgen hebben voor (ww-) uitkeringen in de toekomst. Zet derhalve niet zomaar een handtekening bij ziekte of zwangerschap onder de beŽindigingovereenkomst.

Recht op WW
Indien een werknemer na het ontslag niet direct aan het werk kan, kan deze wellicht terugvallen op het sociale systeem. Zo kan het recht bestaan op een uitkering krachtens de sociale Werkloosheid Wet (WW).

Of en hoelang er recht op deze uitkering bestaat is afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden. Deze wordt tot uiting gebracht in de Wekeneis en de Vier-uit-Vijf-eis Er bestaat recht op een loongerelateerde uitkering die maximaal 75 procent van 183,15 euro per dag is, indien voldaan is aan de wekeneis: van de voorgaande 36 weken moet de werknemer in 26 weken hebben gewerkt. De uitkering duurt maximaal 3 maanden.

Er bestaat recht op verlenging van de uitkering, indien is voldaan aan de vier-uit-vijf eis. Dit houdt in dat in de vijf kalenderjaren direct voorafgaand aan het jaar van werkloosheid de werknemer gedurende ten minste vier kalenderjaren minimaal 52 dagen per jaar loon moet hebben ontvangen. De basisuitkering wordt verlengd met ieder jaar dat er meer gewerkt is dan 3 jaar. In het uiterste geval kan er recht op een uitkering van 38 maanden bestaan.

Je hoeft als (ex-)werknemer geen officieel bezwaar te maken tegen het ontslag om recht te hebben op een uitkering krachtens de WW. De uitvoeringsinstelling (UWV) zal in de meeste gevallen van vrijwillig ontslag of verwijtbare werkloosheid de WW-uitkering wel geheel of gedeeltelijk te weigeren. Middels de Toeslagenwet zal het inkomen niet onder het sociale minimum komen. Deze toeslag vult het inkomen aan tot het minimum inkomen.

Einde WW
Om recht op uitkering te behouden zul je regelmatig moeten solliciteren. Ook moet je vakanties, ziektes en wijzigingen in inkomen doorgeven aan de uitvoeringsinstelling UWV.

Indien je de regels overtreedt, kunnen boetes of tijdelijke kortingen op de uitkeringen volgen. In uiterste gevallen wordt de uitkering stopgezet.

Er bestaat geen recht meer op een WW-uitkering indien je uiteraard werk hebt gevonden of indien je niet meer aan de twee eisen voldoet.

Ook stopt de uitkering bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Er bestaat dan immers recht op een andere sociale voorziening: de AOW, eventueel aangevuld met toeslagen die afhankelijk zijn van het inkomen en de leeftijd van de partner.

Andere Ďpotjesí
Een ex-werknemer die geen recht meer heeft op WW, kan een beroep doen op de Wet werk en bijstand (WWB). De wet garandeert een inkomen op basis van normbedragen die afhankelijk zijn van leeftijd en gezinssamenstelling in combinatie met een inkomens- en/of vermogenstoets.

Ex-werknemers die bij ontslag minimaal 50 jaar oud zijn, kunnen nog een recht op een uitkering hebben krachtens de IOAW. Per 1 december 2009 zal deze wet (tijdelijk) gewijzigd worden.

Gouden handdruk
Bij de ontslagvergoeding kan zijn overeengekomen dat er een zogenaamde Ďgouden handdrukí wordt toegekend. Dit is een bedrag wat kan worden omgezet in inkomen (stamrecht) om eventuele tekorten (tijdelijk) aan te vullen. De uitkering zelf is overigens niet van invloed op de hoogte van de WW-uitkering, maar wel op aanvullende of latere uitkeringen.

Toeslagen
Omdat het inkomen vrijwel altijd (flink) daalt, kan er misschien daardoor wel recht bestaan op andere fiscale tegemoetkomingen. Zo zijn de zorg-, huur- en kindertoeslagen afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Tip
De gehele uitvoering van de Werkloosheidswet is in handen van het UWV. Om gemakkelijk gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten en informatie is het erg handig om dit te doen via www.uwv.nl. Daar heb je een digitale handtekening voor nodig: www.digid.nl

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
OfficiŽle vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet