Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Inkeren bij de Belastingdienst: verzwegen vermogen alsnog aangeven

Auteur: Mister Money maandag 10 februari 2014
Het verzwijgen van vermogen en inkomsten uit binnen-en buitenland wordt door de Belastingdienst steeds harder aangepakt. Als je bereid bent om alsnog openheid van zaken te geven over de niet aangegeven bedragen, kun je gebruik maken de inkeerregeling ofwel vrijwillige verbetering. Dit kan alleen als je nog niet kunt vermoeden dat de inspecteur op de hoogte kan zijn of komen van het verzwegen vermogen. Je betaalt dan alsnog de verschuldigde belasting en naheffingsrente.

Normaal gesproken moet ook nog een boete worden betaald, maar deze is tot 1 juli 2014 0%, als extra stimulans om in te keren. De overheid heeft wel te duidelijk te kennen gegeven dat de maatregelen daarna steeds strenger worden: de boete bij inkeren wordt per 1 juli 2014 30% en per 1 juli 2015 60%. Als je binnen twee jaar na de incorrecte aangifte deze vrijwillig verbetert, geldt overigens ook na 1 juli 2014 een boete van 0%.

Indien de fiscus zelf het vermogen op het spoor komt, is er sprake van een vergrijp en is de boete, afhankelijk van de ernst daarvan, vastgesteld op maximaal 300%. 

Richtlijn berekening bedrag

In de periode vanaf 2001 gaat het alleen om het nieuwe belastingstelsel en dus de box 3 heffing. Dit betreft het fictieve rendement ad 4% van het verzwegen vermogen; de heffing hierover bedraagt 30%. Deze inkomstenbelasting werkt dan feitelijk ook als een soort vermogensheffing van 1,2%. Tel daar nog rente bovenop, waardoor de heffing over de 12-jaarsperiode normaliter tussen de 15% en 35% zou kunnen bedragen. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de belegging zijn er echter nog verdere verminderingsmogelijkheden waardoor de heffing nog verder zou kunnen worden beperkt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden belastingen. In geval van een erfenis is de navorderingstermijn onbeperkt, het percentage kan dan hoger worden.

Verder kan ook naheffing plaatsvinden in box 1 indien zwart inkomen gegenereerd is in de 12-jaarsperiode (5 jaar als sprake is van binnenlands inkomen). Hierover is de boete tot 1 juli 2014 ook 0 % als je gebruik maakt van de inkeerregeling. 

De navorderingstermijn voor verzwegen buitenlands vermogen en inkomsten is twaalf jaar. Voor binnenlands geld is deze nog vijf jaar, maar op korte termijn wellicht ook verlengd tot twaalf jaar in verband met de nieuwe Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst.

Persoonlijke situatie is bepalend

Het te betalen bedrag hangt in de praktijk af van je persoonlijke situatie. Wanneer je direct zelf inkeert bij de Belastingdienst, kun je gebruik maken van het formulier Verklaring Vrijwillige Verbetering waarop je gegevens met betrekking tot je persoonlijke situatie invult. Het kan zijn dat de belastingdienst vervolgens nog vragen heeft die je dient te beantwoorden, en kritische opmerkingen die je dient te weerleggen. Nadat alles duidelijk is en er een vaststellingsovereenkomst is, ontvang je van de belastingdienst een navorderingsaanslag die betaald moet worden binnen één maand. Meestal is dit een aanslag waarin alle jaren gecombineerd zijn.

De inkeerprocedure kan ook worden uitbesteed aan een onafhankelijke belastingadviseur, die het contact met de belastingdienst overneemt. Deze kan aan de hand van je financiële gegevens over het verzwegen vermogen van te voren een schatting maken van het te bepalen bedrag. Vervolgens kan een melding worden gedaan en kunnen de gegevens worden gepresenteerd aan de belastingdienst.
 
In het geval dat je de inkeerprocedure uitbesteedt, zal de belastingadviseur een opstelling van deze gegevens en een navorderingsvoorstel (wat je eerst ter inzage krijgt en wel of niet kunt goedkeuren) voorleggen aan de belastingdienst. De vragen die de belastingdienst vervolgens eventueel nog stelt, zullen door de belastingadviseur worden beantwoord. Ook hier geldt dat na tevredenstellend antwoord de belastingdienst de navorderingsaanslag stuurt.

Benodigde gegevens

De financiële gegevens waarom wordt gevraagd in het geval van verzwegen vermogen en/of inkomsten in het buitenland zijn informatie over saldi, inkomsten, beleggingen, stortingen en opnamen over de jaren en een toelichting daarop ( bijvoorbeeld: vermogensopstellingen van de bank(en) in het buitenland met jaarlijkse (eind)saldi ; inkomensoverzichten met daarop de ingehouden bron- en dividendbelasting (alsmede EU bronheffing); aangiften inkomstenbelasting en opgelegde aanslagen; overzicht van stortingen en opnamen en toelichting daarbij. Het gaat dan om gegevens van de afgelopen twaalf jaar. Ook moet aangegeven worden hoeveel contanten aan het eind van ieder jaar aanwezig waren. Verder is het openingsformulier van de rekeningen een belangrijk document voor de Belastingdienst.

Na het inkeren is het geld vrij beschikbaar en kan het overgemaakt worden naar een Nederlandse rekening, maar ook blijven staan op de buitenlandse rekening. Het geld is in principe weer ‘wit’ nadat de eerste inkeermelding bij de belastingdienst is gedaan.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met J.C. Suurmond & Zn. Belastingadviseurs. Kijk hier voor meer informatie over de inkeerregeling.

________________________________________________________________________________________

Over Mister Money

Mister Money is de financiële vergelijkingssite voor bankproducten en verzekeringen. Ben je op zoek naar de hoogste spaarrente, de goedkoopste lening of voordeligste hypotheek? Via de renteoverzichten en vergelijkingsmodules op Mister Money kun je eenvoudig de rentes en voorwaarden voor onder meer een spaarrekening of termijndeposito vergelijken. Zo kun je altijd geld sparen met de hoogste rente.
________________________________________________________________________________________

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Fiscaal voordelig sparen?


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken