Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen
Kindgebonden budget en de fiscus
Ouders kunnen op www.toeslagen.nl het kindgebonden budget aanvragen. De hoogte van het budget is van verschillende factoren afhankelijk. Er wordt onder andere gekeken naar het aantal kinderen jonger dan 18 jaar.

Kindgebonden budget 2014 - Elk jaar past de Belastingdienst de voorwaarden voor de verschillende toeslagen aan. Ook rondom het kindgebonden budget zijn er in 2014 een aantal veranderingen. In dit artikel lees je alles over de voorwaarden voor het kindgebonden budget en de hoogte ervan in 2014.
Kindgebonden budget 2013 - Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de overheid voor ouders met een laag inkomen met kinderen jonger dan 18 jaar. Elk jaar opnieuw worden de regels voor het kindgebonden budget aangepast. In dit artikel vind je de voorwaarden en bedragen voor het kindgebonden budget in 2013.
Kindgebonden budget 2012 - Wie kinderen heeft die jonger zijn dan achttien jaar kan voor het kindgebonden budget in aanmerking komen. Dit budget is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die gezinnen met een laag inkomen moeten maken voor hun kinderen. Hoe hoog het bedrag aan kindgebonden budget is dat je kunt ontvangen, hangt af van het gezinsinkomen en het aantal minderjarige kinderen.
Kindgebonden budget 2011 - Als je kinderbijslag ontvangt, of wanneer je kind 16 of 17 jaar oud is en in belangrijke mate afhankelijk is van uw levensonderhoud, kom je wellicht in aanmerking voor het kindgebonden budget. Voor dit laatste criteria wordt gesteld dat je minimaal 408 euro per kwartaal kwijt moet zijn aan de kosten voor levensonderhoud per kind.
Kindgebonden budget 2010 - Heb jij minderjarige kinderen? Dan bestaat er de kans dat je recht hebt op het kindgebonden budget. Dit budget is een extra tegemoetkoming vanuit de overheid voor ouders met kinderen. De hoogte van deze toeslag is van diverse zaken afhankelijk.
Kindgebonden budget 2009 - Gezinnen met kinderen beneden de 18 jaar kunnen wellicht aanspraak maken op kindgebonden budget. Dat is een bijdrage in de kosten van kinderen. Het kindgebonden budget is in 2009 ingevoerd.
Kindertoeslag 2008 - Op 1 januari is de kindertoeslag ingevoerd door de overheid. Mensen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en een inkomen tot 46.700 euro komen voor deze toeslag in aanmerking.

Tips
Kindgebonden budget belasting
Normaal gesproken hoeft het kindgebonden budget niet aangevraagd te worden. De belasting gaat zelf na of ouder(s) aan de voorwaarden voor het budget voldoen. Dit doen zij aan de hand van de gegevens van bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank.
Belasting kindgebonden toeslag: wijzigingen
De hoogte van het kindgebonden budget is gebaseerd op de gegevens die de belasting van je heeft. Als er iets in je persoonlijke situatie wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belasting. Het toeslagbedrag kan dan eventueel aangepast worden.
Fiscus kindgebonden budget
Het kindgebonden budget (voorheen kindertoeslag) is niet voor iedere ouder hetzelfde. Om kindgebonden budget te krijgen, hoeft het kind niet bij je te wonen. Op de website toeslagen.nl kan een proefberekening gemaakt worden. Zo zie je direct op hoeveel geld je recht hebt.


Op zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken   
 
Handige geldzaken voor jongeren Handige geldzaken voor jongeren
Veel jongeren kunnen niet goed met geld omgaan. Het gebrek aan financiële verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat steeds meer jongeren in de financiële problemen raken. Het... Geldzaken voor jongeren
Werk zoeken Werk zoeken
Het vinden van een leuke baan is niet eenvoudig. Eindelijk heb je jou droombaan gevonden en je besluit om een sollicitatiebrief te gaan schrijven. In het dossier Carrière... Dossier Carrière maken
Langdurig ziek, de WIA Langdurig ziek, de WIA
Mensen die langdurig ziek zijn kunnen na verloop van tijd in de WIA belanden. De afkorting WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twe... WIA


 
Wist u dat het aanvullende zorgpakket vaak te uitgebreid is?
Wist je dat alleen een basisverzekering voor je kind meestal voldoende is?
Wist u dat u ook mag schenken aan uw schoonzoon of -dochter?
Wist u dat de advieskosten voor uw hypotheek meestal aftrekbaar zijn?
Wist u dat een gezamenlijke spaarrekening ook interessant kan zijn voor vriendengroepen?