Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Koopsubsidie 2010

Auteur: Mister Money Maandag 25 januari 2010
De koopsubsidie is in 2010 op een aantal punten aangepast. De verruiming van het bedrag moet ervoor zorgen dat het voor meer woonstarters mogelijk wordt om een eigen woning te kopen. Het subsidiebedrag is in 2010 met 2,25% verhoogd naar 167.300 euro.

Het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft de koopsubsidie in het leven geroepen met als doel om het eigenwoningbezit te bevorderen. De officiële benaming voor de subsidie is eigenwoningsbijdrage. De hoogte van de bijdrage een starter op de woningmarkt ontvangt, is van verschillende factoren afhankelijk. Zo wordt er gekeken naar het toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en de leeftijd van de aanvrager. Voor het toetsinkomen wordt er gekeken naar het bruto jaarinkomen. Starters die veel verdienen, ontvangen een lagere bijdrage. Voor mensen met een hoog inkomen bestaat de mogelijkheid dat de uiteindelijke bijdrage op nul euro wordt vastgesteld.

Verhoging
De verhoging van het subsidiebedrag leidt ertoe dat meer mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Ook de dalende huizenprijs kan starters op de woningmarkt een handje helpen. In 2010 kunnen zij een huis kopen tot 167.300 euro, met een maximale hypotheek van 180.684 euro. In principe geldt de regeling, na toezegging, dertig jaar.

Afschaffing koopsubsidie
Starters die dit jaar van de subsidieregeling gebruik willen maken, moeten er wel snel bij zijn. In 2012 wordt de subsidie namelijk afgeschaft, omdat de overheid van mening is dat er inmiddels voldoende regelingen voor starters zijn. Als het vrijgemaakte budget op is, dan zal de subsidiepot niet meer aangevuld worden. Vereniging Eigen Huis verwacht dat het subsidiebudget medio 2010 op zal zijn.

De koopsubsidie wordt uitgevoerd door SenterNovem. Wie de subsidie voor 2010 wil aanvragen of een proefberekening wenst te maken, verwijzen wij door naar: www.senternovem.nl.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Koopsubsidie 2014
Koopsubsidie 2013
Starterslening in de praktijk
Koopsubsidie 2012
Koopsubsidie 2011

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht