Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Langdurig ziek? De WIA uitkering stap voor stap

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) woensdag 9 januari 2013
Iedereen loopt het risico om ziek te worden. Dit kan voor een kortere periode zijn, maar ook voor een langere tijd. De werkgever betaalt het eerste jaar 100 procent van het basissalaris door en daarna nog één jaar 70 procent. Als je geen dienstverband hebt, ontvang je twee jaar 70 procent van het UWV. Mocht je na deze periode, ondanks een re-integratieprocedure, niet meer aan de slag kunnen, dan heb je misschien recht op een WIA-uitkering, een soort arbeidsongeschiktheidsuitkering.

We gaan in dit artikel uitvoerig in op de stappen die we tegenkomen wanneer je langer dan twee jaar ziek bent. Zowel de werknemer in dienstverband als zonder dienstverband vallen in de WIA-regeling.

Kort de regeling
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsinkomen (de WIA) is in 2006 ingevoerd en heeft een waardeoordeel uit WAO vervangen. Het accent ligt meer op ’Wat kan ik nog?’ in plaats van ‘Wat kan ik niet meer?’

De WIA-regeling ziet er heel verkort als volgt uit in percentages Arbeidsongeschiktheid (AO)

% AO  Rechten
0-35 Je hebt geen recht op een WIA-uitkering. Je bent financieel afhankelijk van datgene wat je verdient en gedekt is via je werk. De werkgever heeft ook geen verplichtingen.
35-80 Je valt in de WGA-regeling. Recht op maximaal 70% van je laatst verdiende loon met een maximum van €34100,- gedurende een leeftijdsafhankelijke periode. Je kunt ernaast nog gewoon werken voor het percentage dat je niet bent afgekeurd? Of zitten hier geen beperkingen aan?. Hierna komt de vervolguitkering, afhankelijk van de benutte restverdiencapaciteit: hoeveel werk je nog, van wat je nog kunt werken? Werk je te veel of te weinig, dan word je financieel zwaar gestraft.
80-100 Je valt in de IVA-regeling (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Hier is de uitkering 75% van je laatst verdiende inkomen tot maximaal 36.536 euro


Stap 1: De situatie
In de eerste twee jaar na ziekmelding wordt zoveel mogelijk gedaan om je verantwoord aan het werk te krijgen. Soms lukt dat niet en dan wordt gekeken of er recht bestaat op een WIA-uitkering. Het aanvraagformulier kun je ongeveer één jaar en acht maanden (week 87) na de eerste ziekmelding ontvangen. De aanvraagprocedure zit lastig in elkaar en derhalve krijg je deze zo ver van tevoren bedoel je niet juist zo laat? in de bus. De uiterste inzenddatum is week 91.

Stap 2: De aanvraag en de beoordeling
Ook worden de evaluaties van de werkgever en van de (arbo-) arts opgestuurd naar het UWV. Er wordt dan in overleg met een arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts van het UWV gekeken of er voldoende is gedaan aan herstel/re-integratie? in de eerste twee ziektejaren. Ook wordt wederom gekeken naar eventuele mogelijkheden en beperkingen. Tien weken later krijg je te horen of je een WIA-uitkering ontvangt en hoe hoog deze dan is. Het UWV bepaalt dan eigenlijk wat je nog zou kunnen en daarop wordt de uitkering uitbetaald. Of je het werk dat je nog zou kunnen ook wilt en daadwerkelijk kan doen is een tweede.

Stap 3: Het verder verloop
Als je 0-80% arbeidsongeschikt bent, kun je dus nog werken. Bij 0-35% arbeidsongeschiktheid bent, ontvang je geen uitkering en ben je afhankelijk van wat de werkgever je nog kan bieden en je eigen werk. In de IVA (80-100%) wordt geacht dat je (vooralsnog) niet meer kunt werken.

Het UWV zal altijd proberen om je aan het werk te krijgen, ook als dit niet bij je werkgever lukt. Dan kun je een probleem krijgen: je krijgt immers werk wat bij jouw situatie past. Dit heet `passend werk´en dat moet je ook accepteren. Weiger je, dan word je gekort op je uitkering.

Stap 4: De controle en onderhoud
Er is de overheid veel aan gelegen om je aan het werk te houden en zo min mogelijk onnodig uit te keren. Er wordt dus periodiek contact met je opgenomen en er zijn controlemomenten om te zien of er verandering in je beperkingen en mogelijkheden is.

Stap 5: Einde uitkering
De uitkering stopt zodra je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of als je weer beter bent. Ook door fraude kan een uitkering worden stopgezet.

Bron: UWV

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Ik meld mij ziek, wat nu?
Ziek? De stappen in de eerste twee jaar


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken