Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

De levensloopregeling

Op de volgende internetpagina's gaan we op de levensloopregeling in. Deze regeling heeft zijn intrede gedaan op 1 januari 2006. Werknemers kunnen bij deelname een gedeelte van het bruto inkomen sparen en in de toekomst opnemen om zo onbetaald verlof te genieten. Op de volgende internetpagina's vind je belangrijke informatie over de levensloopregeling en de aanschaf van de regeling. Daarnaast worden er enkele alternatieven voor de regeling geven en krijg je nog wat bruikbare tips mee.

Informatie levensloopregeling
De aanschaf van een levensloopregeling
Rol werkgever
Een levensloopregeling schaf je in principe niet aan. Je hebt wettelijk het recht om eraan deel te nemen en de werkgever is verplicht eraan mee te werken, cq je deze aan te bieden. De werkgever voert de regeling uit. Wel dien je vooraf te overleggen wat je zou willen, zodat de werkgever ook weet waar deze aan toe is. Eventueel is dit een punt om op te nemen in het arbeidscontract, indien het niet is geregeld via de CAO.

Opname en fiscus
Je dient ook in de gaten te houden, dat het gespaarde deel van je bruto inkomen geen spaarrekening is, waar je zomaar geld vanaf kunt halen. De werkgever zal altijd mee moeten werken. Temeer omdat er een belastingclaim in zit verwerkt. Bij opname dient immers loonbelasting betaald te worden. Het totaalsaldo is dus bruto en niet netto! Bij de opname van de levensloopregeling én bij onbetaald verlof (je bent nog in dienst) ontvang je jaarlijks een extra heffingskorting (een korting op de belasting). Deze zal geïndexeerd zijn. Tevens is het opgebouwde deel op de rekening vrij van vermogensrendementsheffing in box 3. Gemakkelijker gezegd; er hoeft geen 1,2% belasting over betaald te worden.

Overlijden
Het is niet vanzelfsprekend, dat bij jouw overlijden alles toekomt aan je nabestaanden. Je dient goed aan te geven wie de erfgenaam wordt. Bij opname door je overlijden dient deze niet alleen de loonbelasting te betalen, maar ook successiebelasting te betalen. Er wordt bij overlijden niet van de heffingskorting geprofiteerd.

Keuze financiële instelling
Iedere werknemer is vrij om een financiële instelling te kiezen naar keuze. Dit heeft als voordelen, dat je de rekening gemakkelijk kunt meenemen naar een volgende baan en dat de instelling beter bij jou past of betere voorwaarden heeft. De werkgever zal dikwijls ook een aanbieder hebben; het maakt immers zijn boekhouding eenvoudiger.

Er zijn diverse financiële instellingen die een levenslooprekening of polis aanbieden. Je dient bij de keuze daarvan een aantal zaken goed in de gaten te houden:
  1. Wat gebeurt er precies met de levensloopregeling bij jouw overlijden? Hoeveel van het spaarsaldo gaat naar de nabestaanden? Deze dienen dan overigens dit t.z.t. ook als inkomen op te geven en er dient successie over te worden betaald!!
  2. Is er sprake van een vast rendement met of zonder bonusrente en wat is de hoogte daarvan?
  3. Bij de wens om te beleggen is het goed om te weten wat de (beheers) kosten zijn en of er fondsen zijn welke bij jouw risicoprofiel passen.
Ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof
Speciale aandacht verdienen langdurig zorgverlof (voor een van de zieke naasten) en het ouderschapsverlof. De werkgever is namelijk verplicht om hieraan in overleg mee te werken. Het ouderschapsverlof heeft nog een heel aantrekkelijke kant: Bij ouderschapsverlof én deelname aan de levensloop mét een minimale inleg van € 1.--; is er recht op een extra heffingskorting (de ouderschapsverlofkorting). De heffingskorting bedraagt maximaal 50% van het bruto wettelijk minimum loon. Dit kan neerkomen op een belasting korting (netto) van ongeveer € 636.-- per maand bij een voltijd (100%) verlof. Dit kan aardig oplopen en interessanter zijn dan spaarloon. Er hoeft géén opname plaats te vinden uit het opgebouwde levensloopsaldo.
Wat zijn de alternatieven?
Mister Money TopTips
Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet
 
Wist u dat steeds minder Nederlanders de hoogte van hun pensioen checken?
Wist u dat vrouwen een lager pensioen krijgen dan mannen?
Wist u dat door de versimpeling van het loonstrookje gepensioneerden erop achteruit gaan?
Wist u dat Zorg en Welzijn wil gaan beleggen met pensioenen?
Wist u dat het Nederlands pensioenstelsel niet meer het beste ter wereld is?