Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Levensloopregeling en belasting 2009

Auteur: Ivo van Vugt Maandag 5 januari 2009
De levensloopregeling bestaat sinds 1 januari 2006 en is niet veel veranderd de afgelopen jaren. Het biedt werknemers de mogelijkheid om jaarlijks een gemaximaliseerd percentage van het bruto-inkomen te sparen, om deze op een later tijdstip en in goed overleg met de werkgever op te nemen in de vorm van onbetaald verlof. Denk hierbij aan een zorg- of ouderschapsverlof, educatief verlof, een sabbatical of eventueel eerder stoppen met werken. De regeling is vooralsnog geen regelrecht succes.

Werking
Maximaal mag 12 procent van het brutoloon opzij worden gezet op een geblokkeerde en persoonlijke rekening of polis. Er mag maximaal gespaard worden tot 210 procent van het bruto-inkomen. Bij een wenselijk inkomen van 70 procent van het laatst verdiende loon, betekent dit dat je in minimaal 17,5 jaar kunt sparen voor 3 jaar vervroegd pensioen.

Indien er 6 procent van het inkomen wordt gespaard zul je 35 jaar moeten sparen om 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken. Wie zes maanden wil reizen (een sabbatical) zonder inkomensverlies zal dus 50 procent van het bruto jaarinkomen moeten sparen. Dit is in vier jaar te bereiken. Daarna kan weer worden gespaard tot maximaal 210 procent.

Werknemers die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 hadden bereikt hebben geen maximum. Ook heeft het gespaarde saldo geen invloed op bepaalde uitkeringen. Bij echtscheiding kan het zijn dat de aanstaande ex geen aanspraak kan maken op een deel van dit saldo.

Praktijk
Een werknemer heeft het wettelijk recht om deel te nemen aan de regeling. De werkgever is verplicht eraan mee te werken en de regeling uit te voeren. Eventueel is de uitvoering een punt om op te nemen in het arbeidscontract, indien het niet is geregeld via de CAO. Ook mag de werkgever een financiële bijdrage leveren, maar dit is niet verplicht. Eventueel kunnen ook bovenmatige vakantiedagen of overwerk worden omgezet in een levensloop.

Bij verandering van werkgever kan de regeling worden meegenomen. Het opnemen kan alleen in goed overleg en met toestemming van de werkgever of middels de CAO , met uitzondering van langdurig zorgverlof en ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof
De werkgever is altijd verplicht mee te werken aan langdurig zorgverlof (voor een zieke naaste) en het ouderschapsverlof. Dit laatste heeft nog een heel aantrekkelijke kant: bij ouderschapsverlof en deelname aan de levensloop met een minimale inleg van 1 euro is er recht op een extra heffingskorting, de ouderschapsverlofkorting. Deze korting kan aardig oplopen. In 2009 is hij vastgesteld op 3,92 euro per opgenomen verlof uur, gemaximaliseerd tot de inkomensterugval t.o.v. 2008. De regeling wordt in 2010 afgeschaft.

Fiscus
Het gespaarde geld is niet zondermeer opneembaar. Alleen in bepaalde situaties en met medewerking van de werkgever mag voor de 65e verjaardag de rekening gedeblokkeerd worden. Temeer omdat er over de uitkering nog belasting in box 1 betaald moet worden.

Bij de opname van de levensloopregeling en bij onbetaald verlof ontvang je jaarlijks een extra heffingskorting. Deze is geïndexeerd en ligt in 2009 op 195 euro. Tevens is er over het gespaarde geld geen vermogensrendementheffing in box 3 van 1,2 procent verschuldigd.

Ook kan het zo zijn dat er naast de inkomensbelasting bij overlijden successie is verschuldigd over het gespaarde levensloopsaldo. Ook hoeft het niet per se zo te zijn, dat bij een overlijden alles aan de nabestaanden toekomt.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Pensioen - Levensloop
Werknemer kiest met levensloop vooral voor vervroegd pensioen
Wat is de levensloopregeling?
Kiezen voor levensloop of toch spaarloon?
Levensloopregeling 2012

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom