Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Levensloopregeling en belasting 2010

Auteur: Mister Money Maandag 25 januari 2010
De levensloopregeling is in 2006 ingevoerd door de Nederlandse overheid. Werknemers kunnen met deze regeling sparen voor verlof. Ideaal voor mensen die tijdens hun carrière er een jaartje tussenuit willen. Zo kan het onbetaald verlof toch gefinancierd worden.

Werknemers mogen op jaarbasis maximaal 12 procent van hun loon sparen voor de levensloopregeling. Het totaalbedrag dat gespaard mag worden, komt uit op 210 procent van het jaarloon. Het geld wordt direct van het brutoloon van de deelnemer ingehouden en op een speciale spaarrekening gestort. Deze rekening staat op naam van de werknemer. Over het gespaarde geld ontvangt de deelnemer een rente.

Bij verschillende instellingen kunnen levensloopproducten worden afgesloten. Er bestaan verzekerings-, spaar- en beleggingsproducten die bedoeld zijn voor de levensloopregeling. De rentes op een speciale levensloopregeling zijn doorgaans vrij aantrekkelijk vergeleken met de rentes op een gewone spaarrekening. Werkgevers bieden hun personeel ook regelmatig een collectieve levensloopregeling aan. Een werkgever kan zelf ook een financiële bijdrage in het potje stoppen, maar is dit niet verplicht.

Het grote nadeel van de levensloopregeling is dat het geld niet vrij te besteden is. Het kan alleen gebruikt worden om een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling wordt vaak gebruikt door mensen die er een jaartje tussenuit willen. De werkgever dient hier wel toestemming voor te geven. Als de levensloopregeling wordt ingezet voor ouderschapsverlof of voor langdurig zorgverlof dan is er sprake van een wettelijk recht. De meeste Nederlanders gebruiken de levensloopregeling echter om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. Deelnemers aan de regeling die hun tegoed hiervoor gebruiken, profiteren niet van levensloopverlofkorting.

Belasting
Een belangrijk voordeel van de levensloopregeling heeft te maken met de belasting. Deelnemers hoeven tijdens de opbouwfase geen loonbelasting te betalen over het gespaarde levensloopgeld. Zodra de regeling tot uitkering overgaat, wordt er wel loonheffing ingehouden. Werknemers die gebruikmaken van de levensloopregeling profiteren tegelijkertijd van uitstel van de belastingheffing. Als het gespaarde geld wordt ingezet om eerder met pensioen te gaan, dan valt dit in een lagere belastingschijf en betaal je dus minder geld aan de Belastingdienst. Daarnaast is het levensloopgeld vrijgesteld in box 3. Dit houdt in dat er over het tegoed geen vermogensbelasting van 1,2 procent betaald hoeft te worden.

Deelnemers aan de levensloopregeling bouwen een heffingskorting op de inkomstenbelasting op (levensloopverlofkorting). Deze korting bedraagt in 2010 maximaal 199 euro voor ieder jaar dat je gespaard hebt. Deze vermindering van jouw inkomstenbelasting ontvang je als je (een deel) van jouw verlof opneemt.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Pensioen - Levensloop
Werknemer kiest met levensloop vooral voor vervroegd pensioen
Wat is de levensloopregeling?
Kiezen voor levensloop of toch spaarloon?
Levensloopregeling 2012

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom