Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen
Levensloopregeling en de fiscus
Deelnemers aan de levensloopregeling kunnen belastingvriendelijk sparen voor verlof. De regeling werd in 2006 ingevoerd. Jaarlijks mag er maximaal 12 procent van het brutoloon gespaard worden. Deelnemers aan de levensloopregeling profiteren van een fiscaalvoordeel.

Levensloopregeling 2012 - Wie een extraatje wilde sparen om een tijd van onbetaald verlof te financieren, kon tot voor kort gebruiken maken van de fiscaalvriendelijke levensloopregeling. Met een levenslooprekening kon via de werkgever een deel van het loon worden gespaard om bijvoorbeeld een periode van onbetaald verlof te financieren bij een lange vakantie of voor vervroegd pensioen. Deze regeling is echter per 1 januari 2012 afgeschaft.
Levensloopregeling en belasting 2011 - Met de levensloopregeling kun je fiscaal vriendelijke sparen voor je verlof. Je spaart iedere jaar een deel van je loon, zodat je het op een later tijdstip kunt opnemen om een periode van onbetaald verlof mee te financieren.
Levensloopregeling en belasting 2010 - In 2006 werd de levensloopregeling ingevoerd. Deelnemers aan de regeling kunnen sparen voor een periode van ontbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kent een aantal fiscale voordelen.
Levensloopregeling en belasting 2009 - De levensloopregeling bestaat inmiddels weer een aantal jaren. Toch is de regeling, ondanks een flink aantal voordelen op fiscaal gebied, nog steeds niet echt populair te noemen. Hier vind je informatie over de levensloopregeling in 2009.
Levensloopregeling en belasting 2008 - De levensloopregeling werd op 1 januari 2006 ingevoerd. Werknemers die aan de regeling deelnemen sparen om op een later tijdstip een periode van onbetaald verlof te kunnen financieren.
Levensloopregeling en belasting 2007 - Op 1 januari 2006 werd de levensloopregeling geďntroduceerd. Met de regeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Meer weten? Lees dan het artikel: Levensloopregeling 2007.
Levensloopregeling en belasting 2006 - De levensloopregeling is op 1 januari 2006 ingevoerd. Jaarlijks mag er maximaal 12 procent van het brutoloon worden ingehouden door de werkgever. Het geld kan later gebruikt worden om een periode van onbetaald verlof te kunnen financieren.

Tips
Fiscus levensloopregeling: vrijstelling
Het opgebouwde levenslooptegoed is vrijgesteld van de belasting in box 3. Deelnemers aan de regeling hoeven over het spaartegoed dus geen 1,2 procent vermogensrendementheffing te betalen. Bij opname dient er wel belasting afgedragen te worden.
Levensloopregeling belasting: nadeel opname pensioen
De levensloopregeling kent fiscaal gezien een nadeel. Als het tegoed wordt opgenomen om eerder te stoppen met werken, is er sprake van afkoop. Deelnemers verliezen dan het recht op levensloopkorting. Er kan alleen van deze geprofiteerd worden als het geld wordt gebruikt voor tussentijds verlof.
Belasting levensloopregeling: extra gunstig voor ouders
Werknemers met kinderen die sparen met de levensloop worden extra beloond door de fiscus. Wanneer zij het wettelijke ouderschapsverlof opnemen, profiteren zij een extra heffingskorting. Hierdoor is de regeling extra aantrekkelijk voor (toekomstige) ouders.
 
Hoe zit het met pensioen bij arbeidsongeschiktheid? Hoe zit het met pensioen bij arbeidsongeschiktheid?
Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, kan dit een grote impact hebben op je inkomen. Uitkeringen van de overheid bedragen bij volledige arbeidsongeschiktheid maximaal 70 pr... Pensioen nieuwe baan
Belastingvoordelen pensioengat Belastingvoordelen pensioengat
Veel Nederlanders hebben een zeer beperkte kennis over pensioenen. Onderzoek van Zwitserleven en TNS Nipo heeft uitgewezen dat ongeveer 80 procent niet weet hoe ze hun pe... Pensioentekort
Vergrijzing: het AOW-gat Vergrijzing: het AOW-gat
Een AOW-gat kan ontstaan wanneer een persoon niet van zijn 15e tot 65e levensjaar in Nederland heeft gewoond. Er zijn verschillende manieren dit gat te dichten. Zo kunnen... AOW Nederland


 
Wist u dat steeds minder Nederlanders de hoogte van hun pensioen checken?
Wist u dat vrouwen een lager pensioen krijgen dan mannen?
Wist u dat door de versimpeling van het loonstrookje gepensioneerden erop achteruit gaan?
Wist u dat Zorg en Welzijn wil gaan beleggen met pensioenen?
Wist u dat het Nederlands pensioenstelsel niet meer het beste ter wereld is?