Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Wist u dat: U eerder kunt stoppen met werken d.m.v. levensloopregeling?

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) Dinsdag 1 november 2005
De overheid wil werknemers stimuleren om meer te werken door ze vrijer met arbeidstijd om te laten gaan. Langer werken is nodig om de kosten van de vergrijzing tegen te gaan en dit wordt gestimuleerd door de afschaffing van de VUT en het pre-pensioen. De mogelijkheid om de arbeidstijd vrijer in te vullen wordt gestimuleerd door de levensloopregeling.

Deze regeling gaat in per 1 januari 2006 en het doel is sparen voor onbetaald tussentijds verlof. Hierbij kan gedacht worden aan zorg- en ouderschapsverlof, sabbatical en educatief verlof. Dit tussentijds stoppen met werken, kan ook aan het einde van de werkzame periode worden gebruikt; eerder stoppen met werken.

Eťnmaal per jaar wordt aan de werknemer gevraagd wat hij wil sparen, dit mag maximaal 12% van het bruto jaarloon zijn. Vervolgens wordt een bedrag bruto in een speciale pot gestort. Over de jaren mag er niet meer dan 210% van het brutoloon worden gespaard (2,1 jaar).

Indien voldoende is gespaard kan er voor verlof gekozen worden. Het benodigde geld word overgemaakt naar de werkgever en deze keert het vervolgens uit, na inhouding van belastingen. Het spreek voor zich, dat een dergelijk verlof in goed overleg moet gaan met de werkgever.

Doorgaans wordt ervan uitgegaan, dat een pensioen van 70% van het laatst verdiende inkomen voldoende is. Met een maximaal toegestane spaar mogelijkheid van 210%, kan er derhalve 3 jaar eerder gestopt worden met werken. Indien de maximale 12% per jaar gespaard wordt, dient daarvoor dus 17,5 jaar gespaard te worden.

Opgebouwd pre-pensioen mag overigens met goedkeuring worden afgekocht en gebruikt worden voor de regeling. Tevens is het opgebouwde kapitaal vrijgesteld van heffing in box 3 en is er bij daadwerkelijke opname een extra belastingkorting per gespaard jaar.
Ook mogen oudere werknemers geboren tussen 1950 en 1955 meer sparen en is iedere werknemer vrij een rekening of verzekering te kiezen bij een bank of verzekeraar naar zijn keuze.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Pensioen - Levensloop
Werknemer kiest met levensloop vooral voor vervroegd pensioen
Wat is de levensloopregeling?
Kiezen voor levensloop of toch spaarloon?
Levensloopregeling 2012

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet