Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Levensloopregeling 2012

Auteur: Mister Money vrijdag 13 januari 2012
Wie een extraatje wilde sparen om een tijd van onbetaald verlof te financieren, kon tot voor kort gebruiken maken van de fiscaalvriendelijke levensloopregeling. Met een levenslooprekening kon via de werkgever een deel van het loon worden gespaard om bijvoorbeeld een periode van onbetaald verlof te financieren bij een lange vakantie of voor vervroegd pensioen. Deze regeling is echter per 1 januari 2012 afgeschaft.

Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk een levenslooprekening te openen. Wie al deelneemt aan de levensloopregeling en op de levenslooprekening minmaal 3.000 euro had staan op 31 december 2011, kan nog wel gewoon doorsparen. Als je minder dan 3.000 euro had gespaard, mag je niet meer inleggen op de levensloopregeling. Je mag het gespaarde tegoed echter nog wel opnemen voor onbetaald verlof in 2012. Dit moet wel in overleg met de werkgever gebeuren. In 2013 krijgen levensloopspaarders de mogelijkheid het gespaarde tegoed over te zetten naar een vitaliteitspaarproduct.

Vitaliteitsregeling

De levensloopregeling wordt op 1 januari 2013 vervangen door de vitaliteitsregeling. Ook deze regeling kan worden ingezet om een periode van onbetaald verlof te financieren. Maar het vitaliteitstegoed mag ook gebruikt worden voor andere zaken, zoals een studie. Deze regeling kent geen wettelijke opnamedoelen. Het gebruik van vitaliteitssparen voor vroegpensioen wordt echter wel ontmoedigd. Wie 62 jaar of ouder is, mag straks nog maar maximaal 10.000 euro belastingvrij uit de regeling opnemen.

Een ander belangrijk verschil tussen de levensloopregeling en vitaliteitssparen is deze nieuwe regeling niet alleen maar voor werknemers is. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder mag aan deze regeling deelnemen. Dit biedt vooral voor ZZP’ers extra mogelijkheden om fiscaalvriendelijk te sparen.

Fiscale voordelen

Net als bij het levenslooptegoed is het geld dat straks wordt opgebouwd in een vitaliteitsregeling vrijgesteld van vermogensbelasting. Er mag maximaal 5.000 euro per jaar belastingvrij worden gespaard. Het totale tegoed op het vitaliteitspaarproduct mag maximaal 20.000 euro bedragen. Als dat saldo is bereikt, moet eerst een deel van het geld worden opgenomen voordat er weer verder gespaard mag worden.

In de levensloopregeling mocht maximaal 12 procent van het loon worden gespaard per jaar tot een maximum tot 210 procent van je jaarloon. Wie spaarde via de levensloopregeling had ook recht op een korting op de inkomstenbelasting. Dit werd de levensloopverlofkorting genoemd. Je kreeg deze heffingskorting op het moment dat je geld opnam uit het levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De korting was meestal gelijk aan het bedrag dat u opneemt met een vastgesteld maximum. Dit bedrag was in 2011 maximaal 201 euro maal het aantal jaren dat je had gespaard in de levensloopregeling. Per 1 januari 2012 is de levensloopverlofkorting komen te vervallen.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Pensioen - Levensloop
Werknemer kiest met levensloop vooral voor vervroegd pensioen
Wat is de levensloopregeling?
Kiezen voor levensloop of toch spaarloon?
Levensloopregeling en belasting 2011

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom