Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Lijfrente en belasting 2008

Auteur: Mister Money Dinsdag 1 januari 2008
De oudedagsvoorziening bestaat uit drie pijlers: De eerste is de verplichte Uitkering van de Algemene Ouderdomswet (de AOW) die via het betalen van de inkomstenbelasting wordt opgebouwd. Je hebt evenredig recht op de uitkering als je tussen je vijftiende en vijfenzestigste levensjaar in Nederland woont of werkt. De tweede pijler is het pensioen dat is opgebouwd in dienstbetrekking en is gebaseerd op het salaris. De laatste pijler bestaat uit individuele aanvullende voorzieningen- waaronder vaak de lijfrente verzekering of het nieuwe banksparen.

De 'standaard' geeft aan, dat n de 65ste levensjaar kan worden volstaan met 70 procent van het laatst verdiende inkomen. Deze 70 procent bestaan uit de drie pijlers. De AOW is de basis en wordt verplicht uitgekeerd.

Tekort
Er zijn echter ook voldoende mensen met een pensioentekort; welke dus de 70 procent opbouw niet halen met de AOW en de pensioenopbouw. Dit kan het geval zijn als er sprake is van bonussen, provisies, auto van de zaak, overuren, pensioenbreuken of gewoonweg onvoldoende dienstjaren. Voor deze mensen bestaat de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk het tekort aan te vullen tot de 70 procent via een lijfrenteverzekering f vanaf 1 januari 2008 via een lijfrente bankspaarrekening.

Lijfrente / banksparen
Een lijfrente is een verzekering met een verzorgend karakter. De premies dienen te worden ondergebracht bij professionele verzekeraars en er moet een clausule op de polis zitten van een zuivere of gerichte lijfrente. Vanaf 1 januari 2008 kan ook worden gespaard via een bankspaarrekening. De fiscale regels zijn ongeveer gelijk, maar de kosten van een rekening zouden minder zijn, dan bij een verzekering.

Je kunt alleen maar voor jezelf sparen voor na 65 of voor je nabestaanden bij je eigen overlijden. De lijfrente zal dan in de vorm van een periodieke uitkering als inkomen vallen in box 1. Dit betekent dat de uitkering progressief belast zal worden. Daar staat tegenover, dat de betaalde premie in aftrek is te nemen in box 1. Een lijfrente stelt dus belastingbetaling uit.

Om de premie of inleg in aftrek te kunnen nemen, dient er wel een aantoonbaar pensioentekort te zijn: de jaarruimte.

Jaarruimte
De jaarruimte is de ruimte die vrij is om op te vullen met premie of inleg welke in aftrek is te nemen van het inkomen. Dit gaat volgens een heel algemene som voor de reguliere particulier. In deze som wordt de AOW en de pensioenopbouw via de werkgever meegenomen. Voor de berekening t.b.v. de aftrek over 2008 , mogen de cijfers van 2008 f 2007 worden gebruikt.

(17% van de grondslag) (7,5 X A)

 • De grondslag is immers het verdiende bruto inkomen verminderd met de AOW voor alleenstaanden 11.155--. Het belastbaar loon is een som van inkomsten uit werk, uitkering en inkomsten uit overige werkzaamheden.
 • De factor A is de 'pensioenaangroei' in aan bepaald jaar. Deze is te vinden in de meest recente pensioenopgave.
Twee rekenvoorbeelden ter verduidelijking
Mister Money is 42, heeft een belastbaar loon in 2007 van 43.000 euro en een pensioenaangroei in 2007 van 470 euro. Zijn ruimte om lijfrentepremie te betalen is:

17% van (43.000 minus 11.155) = 5.413 euro
7,5 X 470 = 3.525 euro -
Jaarruimte pos 1.888 euro

In dit voorbeeld heeft Mister Money dus de mogelijkheid om 1.888.-- aan premie te betalen of inleg te storten in 2008.

Misses Money is 38 en heeft een bijbaantje. Ze heeft een belastbaar loon van 13.000 euro en een pensioengroei van 99 euro in 2007. Haar ruimte over 2008 is:

17% van (13.000 minus 11.155) = 313 euro
7,5 X 99 = 742 euro -
Jaarruimte neg 429 euro

Misses Money heeft gn mogelijkheid tot aftrek van een lijfrente. De AOW en het kleine pensioen zijn voldoende en zelfs meer dan 'de 70 procent'.

Uiteraard hoeft je dit niet altijd zelf te berekenen; op internet, bij uw financieel adviseur of de belastingdienst zijn voldoende rekenmodules.

Reserveringruimte
Niet iedereen heeft een lijfrenteverzekering waaraan jaarlijks betaald wordt. Er kan ook voor worden gekozen om met terugwerkende kracht de tekorten aan te vullen. Je kunt immers tot zeven jaren terug de ruimte opvullen. De reserveringsruimte is eigenlijk de jaarruimten opgeteld tot zeven jaar terug. Veelal worden deze voldaan middels een koopsom te betalen aan een verzekeraar of te storten bij een bank middels het lijfrente-banksparen.

Zo heeft Mister Money in bovenvermeld voorbeeld (bij gelijkblijvende omstandigheden) een ruimte van: 7 jaren x jaarruimte 1888 = 13.216 euro. De koopsom is nmalig te betalen en nmalig volledig in aftrek te nemen. Mister Money krijgt zo een flinke aftrekpost en zijn inkomen daalt aanzienlijk.

Pensioen vr 65
Een lijfrente en banksparen zijn bedoeld voor je eigen inkomensaanvulling n 65. Om toch tegemoet te komen aan vervroegd stoppen met werken is er de levensloop.

Met deze regeling kan per jaar maximaal 12 procent van het inkomen via de werkgever geld opzij worden gezet op een geblokkeerde rekening. Er kan maximaal 210 procent van het inkomen worden gespaard. Daardoor kan er een vervroegde uitkering met de 62 jarige leeftijd worden bewerkstelligd (210 / 70% = 3 jaar).

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2007
 • De AOW-franchise is verhoogd naar 11.155 euro.
 • Naast sparen voor later via een verzekeraar kan dit nu ook via een bankrekening middels het banksparen. Dit zou kostenbeperkende zijn.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Lijfrente 2014 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente 2013 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente en belasting 2012
Lijfrente en belasting 2011
Lijfrente en belasting 2010

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financile nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet