Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Lijfrente en belasting 2009

Auteur: Ivo van Vugt Maandag 5 januari 2009
Men gaat ervan uit dat na het 65ste levensjaar kan worden volstaan met een pensioen dat 70 procent van het laatst verdiende inkomen bedraagt. Dit pensioen bestaat uit drie pijlers: De eerste is de verplichte uitkering van de Algemene Ouderdomswet (de AOW) via de overheid, de tweede is het pensioen dat is opgebouwd bij de werkgever en de laatste pijler zijn de individuele aanvullende voorzieningen.

Deze laatste pijler kan een lijfrente betreffen. In geval van bonussen, provisies, auto van de zaak, overuren, pensioenbreuken of gewoonweg onvoldoende dienstjaren kan er minder dan 70 procent zijn opgebouwd. Er is dan sprake van een pensioentekort. Er bestaat de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk het tekort aan te vullen via een lijfrenteverzekering óf via een lijfrente bankspaarrekening.

Lijfrente of banksparen
Een lijfrente is een spaarpotje welke uitkeert ná de 65ste verjaardag of bij eerder overlijden aan de nabestaanden. De opbouw kan plaatsvinden middels een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente, het banksparen. Een lijfrenteverzekering kent kosten en eventueel een flink kapitaal bij overlijden voor nabestaanden. Een bankspaarproduct is een geblokkeerde rekening zonder kosten, maar bij overlijden komt wat op de rekening staat toe aan de erfgenamen. De keuze tussen opbouwen via een verzekering of via banksparen dient per geval overwogen worden.

De uitkering is pas bij uitkeren belast. De premie of inleg is nu in aftrek te nemen indien er een aantoonbaar pensioentekort is. Dit wordt aangetoond middels de jaarruimte.

Jaarruimte
De jaarruimte is de ruimte die vrij is om op te vullen met premie of inleg welke in aftrek is te nemen van het inkomen. Er wordt rekening gehouden met de AOW en de pensioenopbouw. Voor de berekening t.b.v. de aftrek over 2009 mogen de cijfers van 2009 óf 2008 worden gebruikt.

De regel: (17% van de grondslag) – (7,5 X factor A)

De grondslag is het verdiende bruto-inkomen verminderd met de AOW-franchise van 11.345 euro. De AOW ontvang je immers al. Het maximale inkomen is in 2009 verhoogd naar 155.827 euro. Dat is overigens goed nieuw voor ZZP-ers die fiscaal vriendelijk willen sparen voor het pensioen.

De factor A is de 'pensioenaangroei' in een jaar. Deze is te vinden in de pensioenopgave.

Rekenvoorbeeld
Mister Money is 38, heeft een (verwacht) belastbaar loon in 2009 van 47.000 euro en heeft een pensioenaangroei van 570 euro (2008). Zijn ruimte om lijfrentepremie te betalen is:
17% van (47.000 minus 11.345) = 6.061 euro
7,5 X 570 = 4.275 euro -
Jaarruimte 1.786 euro positief

In dit voorbeeld heeft Mister Money dus de mogelijkheid om 1.786 euro aan premie te betalen of inleg te storten in 2009 en maximaal in aftrek te nemen op het inkomen. Bij een negatieve jaarruimte is er geen ruimte, maar juiste sprake van een ‘bovenmatig’ pensioen.

Op internet, bij jouw financieel adviseur of bij de Belastingdienst zijn voldoende rekenmodules.

Reserveringruimte
Er kunnen ook met terugwerkende kracht tekorten in het pensioen worden aangevuld middels de reserveringsruimte. De reserveringsruimte omvat eigenlijk de jaarruimten tot maximaal zeven jaar terug opgeteld. Veelal wordt dit eenmalig betaald middels een koopsom, welke dan ook volledig in aftrek is te nemen. Deze is gemaximaliseerd in 2009 op 6.703 euro. Voor 55-plussers is dit bedrag verhoogd naar 13.238 euro.

Pensioen voor 65
Een lijfrenteverzekering en lijfrente banksparen zijn bedoeld voor je eigen inkomensaanvulling na je Mister Money 65e. Om toch tegemoet te komen aan vervroegd stoppen met werken is er de levensloopregeling. Met deze regeling kan per jaar maximaal 12 procent van het inkomen via de werkgever opzij worden gezet op een geblokkeerde rekening. Er kan maximaal 210 procent van het inkomen worden gespaard. Daardoor kan er een vervroegde uitkering op 62 jarige leeftijd worden bewerkstelligd (210 / 70% = 3 jaar).

Voor- en nadelen
De periodieke betaling aan een lijfrente of de (veel) hogere koopsom verlagen het belastbaar inkomen. Dit kan gunstige consequenties hebben voor uitkeringen, toeslagen en subsidies. Het fiscaal gunstig sparen voor later is natuurlijk een voordeel.

Nadelen zijn er echter ook. Zo dient er uiteindelijk belasting betaald te worden over het rendement. Ook is het zeer nadelig om de lijfrenteverzekering voor de einddatum af te kopen. Door diverse sancties is het zo nadelig dat dit in de praktijk vrijwel nooit gebeurt. Veel mensen zetten derhalve de polis door zonder premie te betalen. Door kosten kan het opgebouwde kapitaal zelfs verminderen. Een kosteloos bankspaarproduct kan wellicht uitkomst bieden. Vanaf 2009 mag echter een polis met een waarde van 4.000 euro worden afgekocht zonder fiscale sancties. Wel is de uitkering belast in box 1.

Verandering t.o.v. 2008
Alle getallen zijn licht aangepast, maar de verhoging van de premie grondslag naar 155.827 euro is flink te noemen. Ook is een uitkering uit een lijfrente altijd belast in box 1, ook al is de premie niet in aftrek genomen. Er zijn wel nuanceverschillen, vraag erom bij uw adviseur. Het is mogelijk om kleine lijfrenteverzekeringen tot 4.000 euro eenmalig te laten uitkeren zonder fiscale sancties.

Tip
Door allerlei fiscale aanpassingen door de jaren heen en het veranderende loon en pensioenopbouw dient een lijfrente voorziening erg dynamisch te zijn. Indien een premie wel is betaald, maar niet aftrekbaar is, is de uitkering t.z.t. wel belast in Box 1. Ook de keuze voor een bankspaar- of verzekeringsproduct is niet eenvoudig. Laat je derhalve bij een lijfrentebetaling altijd goed voorlichten door een financieel deskundige.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Lijfrente 2014 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente 2013 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente en belasting 2012
Lijfrente en belasting 2011
Lijfrente en belasting 2010

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet