Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Lijfrente en belasting 2011

Auteur: Mister Money dinsdag 11 januari 2011
Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat je na je pensionering moet kunnen rondkomen van ongeveer 70 procent van je laatst verdiende loon. Deze oudedagvoorziening bouw je op in de periode voor het 65e levensjaar en bestaat uit de verplichte AOW-uitkering via de overheid en het eventuele opgebouwde pensioen via de werkgever. Als deze samen onvoldoende zijn, kun je dit aanvullen met een individuele lijfrente uitkering. Ook die bouw je op voor je 65e levensjaar, middels een lijfrenteverzekering of lijfrente bankspaarrekening.

Omdat de premie in aftrek is te nemen bij de inkomstenbelasting, wordt er gesproken over fiscaalvriendelijk sparen.

Lijfrente of banksparen
Een lijfrente is een spaarpotje waarin je een tegoed opbouwt welke waaruit uitgekeerd wordt na de 65ste verjaardag of bij eerder overlijden aan de nabestaanden. De opbouw kan plaatsvinden door een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente (banksparen).

Een verzekering heeft zichtbare kosten en bij overlijden kan er een (flink) kapitaal vrijkomen. Een bankspaarproduct is een geblokkeerde spaarrekening zonder zichtbare kosten. Bij overlijden komt alleen het bedrag vrij dat op de rekening staat.

De uitkering van beide producten wordt in principe belast. De premie is in het jaar van betaling in aftrek te nemen als er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort. Dit wordt aangetoond middels de jaarruimte.

Jaarruimte
De jaarruimte is de maximale vrije ruimte om te vullen met een aftrekbare premie of inleg. Er wordt rekening gehouden met de AOW van de overheid én de jaarlijkse pensioenaangroei via de werkgever. Het maximale inkomen waarover gerekend mag worden is in 2010 € 159.741.

De jaarruimte berekening is eenvoudig:
(17% van de grondslag) – (7,5 X factor A)

De grondslag = verdiende bruto inkomen -/- AOW-franchise van € 11.631--.

De factor A is de 'pensioen-aangroei' in een jaar. Deze is te vinden in de pensioen-opgave.

Voorbeeld
Mr. Money is 38, heeft een (verwacht) belastbaar loon in 2011 van 47.000 euro en heeft een pensioenaangroei van 610 euro (2010). Zijn ruimte om lijfrente-premie te betalen is:

17% van (47.000 minus 11.631)

= 6.012 euro

7,5 X 610

= 5.025 euro -/-

jaarruimte

= 928 euro positief


Er is dus de mogelijkheid om 928 euro aan een lijfrentevoorziening te betalen en in aftrek te nemen van het inkomen. Bij een negatieve jaarruimte is er geen ruimte, maar juiste sprake van een ‘bovenmatig' pensioen.

Voor de berekening t.b.v. de aftrek over 2011 mogen de cijfers van 2011 óf 2010 worden gebruikt.
Op internet, bij je financieel adviseur of de Belastingdienst zijn voldoende rekenmodules beschikbaar.

Reserveringruimte
Er kunnen met terugwerkende kracht pensioentekorten worden aangevuld middels de reserveringsruimte. Dit zijn eigenlijk de jaarruimten tot maximaal zeven jaar terug opgeteld. Veelal wordt dit eenmalig betaald middels een aftrekbare koopsom. De koopsom is in 2010 gemaximaliseerd op 6.872 euro. Voor 55-plussers geldt een bedrag van 13.571 euro.

Voor- en nadelen
De periodieke betaling aan een lijfrente of de (veel) hogere koopsom verlagen het belastbaar inkomen. Dit kan gunstige consequenties hebben voor uitkeringen, toeslagen en subsidies. Het fiscaal gunstig sparen voor later is natuurlijk een voordeel. Het kapitaal staat vast tot na de 65-jarige leeftijd. Als je er eerder gebruik van wilt maken, zijn er voor afkoopwaarden boven de 4.069 euro vervelende fiscale sancties. Als er meer betaald wordt dan er aftrek is, is de uitkering in principe wel belast!

Ook is een individuele pensioenvoorziening als een lijfrente een bewerkbare voorziening. Ieder jaar verandert de jaarruimte. De lijfrente dient dan ook flexibel te zijn.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Lijfrente 2014 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente 2013 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente en belasting 2012
Lijfrente en belasting 2010
Lijfrente en belasting 2009

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom