Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Lijfrente en belasting 2012

Auteur: Mister Money dinsdag 17 januari 2012
De lijfrente is een manier om fiscaalvriendelijke te sparen voor een aanvulling op uw pensioen. Lijfrentes kunnen worden onderscheiden naar bancaire lijfrentes (afgesloten bij een bank) en verzekerde lijfrentes. In dit artikel zullen we ons beperken tot lijfrenteverzekeringen en de fiscale voordelen daarvan.

Als je in Nederland pensioen opbouwt bestaat in veel gevallen uit drie pijler. De AOW is de eerste pijler iedere Nederlander die zijn hele leven in ons land heeft gewoond, ontvangt deze uitkering van de overheid. Daar bovenop komt een eventueel opgebouwd werkgeverspensioen. Wie geen pensioen opbouw via de werkgever of een extraatje wil hier bovenop, kan zelf het pensioen nog aanvullen. Een van de mogelijkheden hiervoor is de lijfrenteverzekering.

De lijfrenteverzekering is een fiscaal voordelige pensioenspaarvorm. De inleg kan onder bepaalde voorwaarden doorgaans worden afgetrokken van de inkomstenbelasting en er wordt geen vermogensbelasting over het opgebouwde tegoed betaalt.

Een lijfrenteverzekering sluit je af bij een verzekeraar. Als je nog kapitaal moet opbouwen kies je voor een opbouwende lijfrente. Hierin stort je periodiek (maandelijks of jaarlijks) een premie. Je kunt ook een groter bedrag ineens storten. Dit wordt een koopsom genoemd.

Jaarruimte

Hoeveel je belastingvrij mag inleggen op een lijfrenteverzekering, hangt af van je jaarruimte. Voor de berekening hiervan wordt gekeken naar de AOW van de overheid en de jaarlijkse pensioen aangroei via de werkgever. Het maximale inkomen waarover gerekend mag worden is 162.457 euro in 2012.

De jaarruimte berekening is eenvoudig:
(17% van de grondslag) – (7,5 X factor A)

De grondslag = verdiende bruto inkomen -/- AOW-franchise van € 11.829,--.

De factor A is de 'pensioenaangroei' in een jaar. Deze is te vinden in de pensioenopgave.

Voorbeeld
Mr. Money is 38, heeft een (verwacht) belastbaar loon in 2012 van 47.000 euro en heeft een pensioenaangroei van 610 euro (2011). Zijn ruimte om lijfrentepremie te betalen is:

17% van (47.000 minus 11.829)

= 5979 euro

7,5 X 610

= 5.025 euro -/-

jaarruimte

= 954 euro positief

Er is dus de mogelijkheid om 928 euro aan een lijfrentevoorziening te betalen en in aftrek te nemen van het inkomen. Bij een negatieve jaarruimte is er geen ruimte, maar juiste sprake van een ‘bovenmatig' pensioen.

Voor de berekening t.b.v. de aftrek over 2012 mogen de cijfers van 2011 worden gebruikt.
Op internet, bij je financieel adviseur of de Belastingdienst zijn voldoende rekenmodules beschikbaar.

Reserveringruimte
Er kunnen met terugwerkende kracht pensioentekorten worden aangevuld middels de reserveringsruimte. Dit zijn eigenlijk de jaarruimten tot maximaal zeven jaar terug opgeteld. Veelal wordt dit eenmalig betaald middels een aftrekbare koopsom. De koopsom is in 2012 gemaximaliseerd op 6.989 euro. Voor 55-plussers geldt een bedrag van 13.802 euro. Hierbij geldt dat de belastingplichtige op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar bereikt moet hebben.

Voor- en nadelen
De periodieke betaling aan een lijfrente of de (veel) hogere koopsom verlagen het belastbaar inkomen. Dit kan gunstige consequenties hebben voor uitkeringen, toeslagen en subsidies. Het fiscaal gunstig sparen voor later is natuurlijk een voordeel. Het kapitaal staat vast tot na de 65-jarige leeftijd. Als je er eerder gebruik van wilt maken, zijn er voor afkoopwaarden boven de 4.242 euro vervelende fiscale sancties. Als er meer betaald wordt dan er aftrek is, is de uitkering in principe wel belast!

Ook is een individuele pensioenvoorziening als een lijfrente een bewerkbare voorziening. Ieder jaar verandert de jaarruimte. De lijfrente dient dan ook flexibel te zijn. Als je precies wilt weten hoeveel je belastingvrij mag inleggen, kun je op de website van de Belastingdienst makkelijk berekenen wat je je jaarruimte is en hoeveel reserveringsruimte je nog hebt.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Lijfrente 2014 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente 2013 - Uitleg en fiscale regels
Lijfrente en belasting 2011
Lijfrente en belasting 2010
Lijfrente en belasting 2009

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom