Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Lijfrente Expiratie; wat nu?

Auteur: Ivo v. Vught (Advies v. Vugt) Donderdag 14 december 2006
In het verleden werden in de maand december veel lijfrente verzekeringen of lijfrente koopsommen afgesloten. Zo kon nog net vóór het einde van het jaar een fiscaal voordeel worden behaald. Ooit komt er een einde aan een dergelijk polis. Doorgaans is dit in december. Met het vrijgekomen (geëxpireerde) kapitaal moet iets gebeuren. Er kan gekozen worden voor een uitkering via de aankoop van een direct ingaande lijfrente of éénmalige uitkering. Verder bestaat er nog de mogelijkheid om het bedrag 'doorstorten' tot een later tijdstip.

Wat is een lijfrente?
Een lijfrente verzekering heeft een verzorgingskarakter; Dit wil zeggen, dat bij overlijden u nabestaanden een (periodieke) uitkering ontvangen. Als u op de einddatum in leven bent wordt het een aanvulling op u inkomen of pensioen.

De overheid en de fiscus geven de mogelijkheid om binnen een scala van regels de premie in aftrek te nemen van de inkomsten belasting om zo fiscaal vriendelijk een kapitaal op te bouwen. Als de polis tot uitkering komt, moet er wel belasting worden betaald. De afbouw van de polis – de uitkering- wordt dan gezien als inkomen.

Zowel de premieaftrek nu, als de uitkering te zijner tijd, zijn gebonden aan fiscale spelregels. Ook de daadwerkelijke ingangsdatum van een lijfrentepolis is van belang; er kan een ander fiscaal regime op de polis rusten, waardoor er afwijkende spelregels van toepassing zijn.

Wat zijn de mogelijkheden?
De uitkering van een lijfrentepolis kan plaats vinden middels de aankoop van een Direct Ingaande Lijfrente (DIL) of een eenmalige uitkering. Doorstorten van het kapitaal behoort ook tot de mogelijkheden.

Aan de hand van enkele kernbegrippen geeft Mister Money u enkele tips om een beter beeld te krijgen van wat u kunt doen met een geëxpireerd lijfrentekapitaal.

Bepaal het fiscaal regime
Allereerst is het belangrijk om te weten in welk fiscale regime uw lijfrente valt. Afhankelijk van het regime hebt u meer of minder mogelijkheden met het vrijgekomen kapitaal. Het wordt fiscaal anders behandeld.
Zo hebt u bijvoorbeeld het pré brede herwaardering- regime (PBH). Polissen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 en koopsommen met de ingangsdatum vóór 1 januari 1992 bieden een grotere flexibiliteit. U hebt dus bij expiratie méér mogelijkheden, dan bij de Nieuw Regime Polissen (NRP).
Zo kunt u bij een PBH een direct ingaande lijfrente (DIL) aankopen zoals jij dat wenst, eventueel zelfs éénmalig. U kunt ook de verzekering doorstorten naar een datum waarop u het geld beter kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de uitkering aan iemand schenken.

De NRP kunt u doorstorten of periodiek laten uitkeren volgens striktere regels. U kunt ook niet schenken. Ook een éénmalige uitkering is niet mogelijk.

DIL op één of twee levens?
Als u op einddatum van de Direct Ingaande Lijfrente nog in leven bent en u wilt overgaan tot een periodieke uitkering, dient u het volgende in u achterhoofd te houden. De uitkering wordt gezien als inkomen. U kunt het min of meer vergelijken met een pensioen; indien u komt te overlijden tijdens de uitkeringsperiode, vervalt in principe het recht op uitkering. U kunt er nog wel voor kiezen om u partner als tweede verzekerde te nemen. Zo zal een gedeelte of de gehele resterende uitkering ten gunste van de partner worden uitgekeerd.

De contraverzekering
Als er sprake is van grote kapitalen en/of als er geen partner meer is, kan het zinvol zijn voor de kinderen om een contraverzekering af te sluiten. Dit is een soort dalende risicoverzekering op het leven van de nog in leven zijnde ouder. Het is raadzaam dat de kinderen deze betalen. Dit heeft te maken met successie.

Is schenken mogelijk?
Sommige lijfrentepolissen – die van het PBH-regime- mogen uitgekeerd worden aan iemand anders dan de verzekeringsnemer- degene die de aftrek heeft genoten. De begunstiging mag dus afwijken. Dit kan bijvoorbeeld een studerend -bij voorkeur meerderjarig- kind zijn. Schenken aan de echtgeno(o)t(e) kan in principe niet.

Hoe lang laten uitkeren?
De uitkeringsduur van een DIL moet goed overwogen worden. Indien u nog gewoon inkomen hebt, of een goed pensioen, dan kan het geld een 'extraatje' zijn. Of misschien is u hypotheek over 5 jaar afgelost; een kortere uitkeringsduur van bijvoorbeeld 5 jaar kan een mogelijkheid zijn. Heb u een slecht of laag pensioen, dan kan u afhankelijk zijn van de uitkering en is een levenslange uitkering wellicht een hele goede keus.

Een lijfrente-uitkering- éénmalig of periodiek- wordt door de fiscus als inkomen gezien. Dit heeft uiteraard (in)direct invloed op bepaalde financiële zaken. Zo kun u door de lijfrente-uitkering minder huur-of zorgtoeslag ontvangen. Ook de drempel voor de ziektekostenaftrek stijgt. Echter, u hebt door het hogere inkomen ook meer mogelijkheden. Denk aan een hogere hypotheek en een hoger besteedbaar inkomen.

Shoppen
U kunt zelf rondneuzen naar de hoogste uitkering. U bent immers nooit verplicht om een DIL aan te kopen, daar waar de opbouw destijds heeft plaatsgevonden. Het is wel gemakkelijker, want happig zijn maatschappijen niet op hun kapitaal 'los te laten'. Er kan voornamelijk worden gekeken naar het DIL-tarief, een soort vaste rente. Wellicht is het verstandiger om dit samen met een tussenpersoon te doen. Deze is wettelijk verplicht (wfd) om een juiste inventarisatie te maken met u, zodat de DIL op persoonlijke situatie aansluit.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom