Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Loonstrook 2009

Auteur: Ivo van Vugt Vrijdag 19 december 2008
Iedereen in loondienst ontvangt per week, per 4 weken, per maand of zelfs alleen maar bij een significante wijziging een loonstrook. De werknemer weet veelal wel wat zijn standaard brutoloon is en kijkt vrijwel direct naar het te storten nettoloon. Alles ertussen is onbegrijpelijke 'taal'. Toch kan het belangrijk zijn om te weten hoe het verschil tussen bruto en netto anno 2009 opgebouwd kan zijn, omdat het veel over je rechten kan zeggen.

In dit artikel wordt een algemeen beeld gegeven van de weg van bruto naar netto. Je zult merken dat er in het verschil tussen bruto en netto maar betrekkelijk weinig pure 'belasting' wordt ingehouden. Allereerst wordt het loonstrookje kort toegelicht, vervolgens zal een kort voorbeeld worden gegeven van een gemiddelde werknemer met een auto van de zaak. De tekst en uitleg moeten het duidelijker maken. Leg je eigen loonstrook er eens naast.

Het loonstrookje
Geen enkel loonstrookje is gelijk aan het andere. Dit komt door verschillende CAO's, verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden en voorwaarden met betrekking tot functie en inschaling. Denkbare verschillen kunnen ook zitten in toeslagen, deelname spaarloon of levensloop, verschillen in pensioenopbouw, hoe je verzekerd bent, etc.. etc..

Een aantal basisgegevens op het loonstrookje zijn te verdelen in de volgende vijf categorieŽn:

1) Diverse algemene gegevens
 • Algemene gegevens van werknemer en werkgever; zoals naam, adres en woonplaats.
 • Nummers als het BurgerServiceNummer (BSN), het personeelsnummer en het rekeningnummer.
 • Ook worden functie (omschrijving) en datum indiensttreding vermeld.
 • Ook inkomensgegevens als bruto-(uur)salaris, de maand van betaling, het passend minimum loon en eventuele periodieken worden weergegeven.
 • Belastingtechnisch wordt aangeven of er sprake is van de loonheffingskorting en de tabelkleur (wit voor werkenden).
2) Grondslagen:
Er staan diverse lonen op de strook, welke ieder weer een grondslag voor een afdracht vormen. Zo zijn de volgende grondslagen te herleiden:
 • Loonheffing (LH): hier worden de bedragen genoemd waarover loonheffing wordt berekend. De loonheffing bestaat uit de loonbelasting en premies voor volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) en is gebaseerd op de solidariteitsgedachte: iedereen betaalt voor iedereen. Verderop staan de percentages vermeld.
 • Sociaal Verzekeringsloon (SV): Over dit loon worden percentages afgedragen met betrekking tot de sociale verzekeringen welke voor werknemers zijn bedoeld. Denk aan de afdracht voor de verzekering voor de werkloosheidswet. Deze is in 2009 gesteld op nul procent, dus niet afgeschaft.
 • Sociale Verzekerings Wet (SVW). In verband met het zorgstelsel 2006 dient de werknemer in 2009 6,9% over deze grondslag af te dragen, met een maximum van Ä 186,12 per maand. De werkgever vergoedt deze echter weer aan je, per saldo dus nul.
 • Bijzonder tarief: Afhankelijk van het jaarloon mag een werkgever uitgaan van het gunstigste tarief tussen het bijzondere tarief of het gewone belastingtarief in bepaalde gevallen van overwerk, vakantiegeld of bonussen. Hier wordt niet verder op ingegaan.
3) Dagen en uren
Ook is terug te vinden op het loonstrookje wat het aantal gewerkte en ziekte dagen of uren zijn. Het aantal gewerkte dagen ligt tussen de 20-22 uur per maand op basis van een fulltime dienstverband. Ook kunnen tegoeden door overwerk of vakantiedagen worden vermeld.

4) Cumulatief
In een gedeelte van de strook staan de diverse cumulatieven (optelsom) vermeld vanaf 1 januari of bij indiensttreding. Denk aan de soorten grondslagen, de arbeidskorting (zie verder), de totale loonheffing en het netto te ontvangen loon. Ook kunnen de gewerkte en zieke dagen/uren opgeteld zijn.

5) Betalingen en inhoudingen Ė van bruto naar netto
Het laatste te onderscheiden gedeelte is de weg van bruto naar netto. Alle betalingen en inhoudingen staan hier opgeteld of verminderd. De tekst wordt ter verduidelijking gevolgd door een voorbeeld.
 • De betalingen beginnen met het standaard brutoloon opgeteld met overwerk (eventueel tegen verschillende percentages ORT), toeslagen en belaste vergoedingen. Het totale saldo wordt vervolgens weer verminderd met te betalen pensioenpremies door de werknemer. Bij levensloopdeelname wordt een eventuele inleg van de werkgevers opgeteld of bij spaarloondeelname wordt de inleg hierop verminderd (max. 51 euro per maand).
 • Het bedrag dat na het eerste punt overblijft, is het SV-loon: de grondslag voor de afdracht van Sociale Verzekeringen. Hierover wordt de premie voor de Werkloosheidswet afgedragen, welke overigens in 2009 gesteld is op nul procent.
 • Nu resteert de grondslag voor heffing van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt vervolgens gecorrigeerd met de bijtelling van de auto van de zaak, verminderd met de eigen bijdrage en de totale inleg (van werkgever en werknemer) van de levensloopregeling. Dit is het bedrag waarover 6,9% Zvw premie wordt berekend, met een maximum van 186,12 euro. Deze wordt vervolgens weer vergoed door de werkgever.
 • Dan kom je uit bij het fiscaalloon en daarover wordt uiteindelijk de loonheffing ingehouden. Dit bedrag is afhankelijk van de tariefsgroep waarin je valt en is oplopend tot 52%. In deze afdracht zitten de te betalen belasting (loonbelasting) en premies voor volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) waar het eerder over is gegaan.
 • Indien de loonheffing en de eerder vergoede bijdrage van de Zvw en de bijtelling van de auto (je betaalt daar belasting over) met het fiscaal loon zijn gecorrigeerd, dan kom je uit op het bedrag nettoloon. Hier kun je vervolgens weer allerlei andere belastingen als btw, bpm, toeristenbelasting en assurantiebelasting van betalen.
Klik hier en bekijk het rekenvoorbeeld.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
OfficiŽle vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet