Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Loonstrook 2010: je salarisstrook in 2010

Auteur: Mister Money Vrijdag 22 januari 2010
Als de werkgever het inkomen van de werknemer in 2010 niet verhoogd, dan zal deze er in de meeste gevallen een beetje op achter uitgaan. Dit komt door enkele kleine veranderingen die worden doorgevoerd op het loonstrookje. Onder verschillende ‘kopjes’ zullen percentages of cijfers wijzigen.

Belastingen
De belastingen zelf maken over de eerste twee schalen respectievelijk 2,45% en 10,75% van de loonheffing uit, het overige (31,15%) is ten behoeve van de volksverzekeringen. De derde en vierde schaal zijn respectievelijk 42 en 52 procent. In 2010 zullen de belastingen een fractie stijgen en zal de werknemer eerder in het 52 procent tarief komen, omdat de 42 procent grens verlaagd wordt.

Volksverzekeringen
Via het loonstrookje worden ook premies voor de volksverzekeringen afgedragen. Vreemd genoeg blijft de premie voor de volksverzekering Werkloosheids Wet (WW) in deze crisistijd op nul procent staan. Het is echter wel een geluk; vorig jaar zorgde de daling naar nul procent voor een stijging van het netto-inkomen. Nu blijft deze op nul blijft staan en zal het netto-inkomen dalen.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan na jarenlange stijging in 2010 iets omlaag. De arbeidskorting is een heffingskorting voor werkenden, de algemene korting is voor iedereen en is een soort korting op de belasting.Zorgverzekeringswet
Iedere werknemer draagt een steentje bij aan de zorgverzekeringswet middels de premie Zvw. Deze premie stijgt met 0,15% naar 7,05%, deze wordt door werkgever weer volledig vergoed. Daar moet dan wel weer belasting over worden betaald.

Auto van de Zaak
Belangrijkste wijziging is dat er een bijtelling van 0% komt naar de bestaande bijtellingen over de cataloguswaarde: Deze is voor volledig elektrische auto’s. Je kunt dus ook meer dan 500 kilometer privé rijden zonder bijtelling. Zie meer over de auto van de zaak. > link naar artikel

Overige veranderingen
Misschien niet zo interessant voor de werknemer, maar er is een wirwar van vrije vergoedingen (kerstpakket, werkkleding etc) aan een werknemer. Deze worden allemaal vervangen door een vrijstelling van maximaal 1,5% over het fiscaalloon. Daarnaast komt er één loonbegrip voor de werknemer wordt het loonstrookje zelf een stuk overzichtelijker.

Al met al
Het zijn allemaal kleine aanpassingen die er toe leiden dat bijna iedereen er iets op achteruit gaat. De lagere inkomen echter procentueel meer, en de hogere inkomen in absolute getallen meer. Ook parttimers en zelfstandigen zullen iets moeten interen. Mensen met het minimum loon gaan erop vooruit, maar dit komt omdat het minimumloon wordt opgetrokken. Indien er sprake is van loonsverhoging door bijvoorbeeld indexering, zal het inkomen niet dalen.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Officiële vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet