Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Je loonstrookje in 2007

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) Woensdag 24 januari 2007
5) Betalingen en inhoudingen - van Bruto naar Netto
Op de loonstrook is een ruimte ingedeeld om van bruto tot netto te komen. Alle betalingen en inhoudingen staan hierop vermeld. De tekst is aan de hand van het voorbeeld duidelijker te volgen.


  • De betalingen beginnen met het standaard brutoloon. Eventueel overwerk, verschillende toeslagen en belaste vergoedingen worden daarbij opgeteld. Het saldo wordt dan weer verminderd met eventuele inleg van bijvoorbeeld pensioenpremies. Bij deelname aan de levensloopregeling wordt een eventuele inleg van de werkgevers hierbij opgeteld en bij deelname aan de spaarloonregeling wordt de inleg hierop verminderd.
  • Het bedrag dat overblijft, is het zogenaamde SV-loon, dit is de grondslag voor de afdracht van Sociale Verzekeringen. Over dit bedrag wordt de premie voor de WerkloosheidsWet afgedragen.
  • Na aftrek van deze premie blijft het de basis van de grondslag voor heffing van de Zorgverzekeringswet (Zvw) over. Dit wordt gecorrigeerd met de bijtelling van de auto van de zaak en daarop verminderd met de eigen bijdrage en de totale inleg (van werkgever en werknemer) van de levensloopregeling. Dit is het bedrag waarover 6,5% Zvw premie wordt berekend, met een maximum van €165,87. In eerste instantie wordt deze vergoed door de werkgever.
  • Tel je de gecorrigeerde grondslag voor de Zvw en de werkgevers vergoeding Zvw op, dan kom je uit bij de fiscaal loon. Over dit bedrag wordt loonheffing ingehouden. Dit bedrag is afhankelijk van de tariefsgroep waar je invalt en kan oplopen tot 52%. In deze afdracht zit de daadwerkelijk te betalen belasting (loonbelasting) en premies voor volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ).
  • Indien het fiscaal loon is verminderd met de loonheffing en met de (eerder vergoedde) bijdrage van de Zvw (6,5%), gecorrigeerd met de bijtelling van de auto (je ontvangt immers genot en daar betaal de belasting over) dan kom je uit op het bedrag dat netto op de bankrekening komt.
Voorbeeld
Mister Money (35) is in loondienst. Hij heeft een vast brutosalaris van €3.000.-- per maand. Hij krijgt zijn overwerk niet uitbetaald, maar heeft wel een auto van de zaak (€ 35.000.--) en betaalt maandelijks een eigen bijdrage € 75.-- . Gezien zijn wens om over een aantal jaar een sabbatical te houden, doet hij mee aan de levensloopregeling en legt € 150.- per maand in. Zijn werkgever geeft een bijdrage van € 100.-- per maand. Ook wil hij een goed pensioen op en legt daar € 325.-- per maand voor opzij.

Bruto loon het salaris + 3.000,-
ontvangen vergoeding of loon in natura + 25,-
werkgeversbijdrage levensloop + 100,-
premies voor pensioen ten laste van werknemer -/- 325,-
Totaal SV-loon   2.800,-
werknemersdeel WW premie (2800 - 1305 vrijstelling) x 3,85% -/- 57,-
bijtelling auto van de zaak (1,833% per maand over € 35.000) + 642,-
eigen bijdrage auto van de zaak -/- 75,-
inleg levensloopregeling (100+250) -/- 250,-
Totaal Loon Zvw   3.060,-
vergoeding werkgever Zvw (6,5% over loon met maximum van € 165,87 p/m) + 166,-
Totaal Fiscaal loon   3.226,-
loonheffing over fiscaal loon (zie ** ) -/- 940,-
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw -/- 166,-
correctie auto- je betaalt er alleen belasting over -/- 642,-
Totaal Netto op rekening + 1.478,-
Totaal op levenslooprekening + 250,-

** De loonheffing 2007 kan worden berekend door de 4 belasting-schijven op het fiscaal loon los te laten:
  • 1) tot € 17.319 33,65% (2,5% belasting en 31,15% premies soc. verzekeringen)
  • 2) vanaf € 17.319 tot € 31.122 41,40% (10,25% belasting en 31,15% premies soc. Verzekeringen)
  • 3) vanaf € 31.122 tot € 53.064 42,00% (alleen belasting)
  • 4) vanaf € 53.064 - 52,00% (alleen belasting)
Vervolgens dient de loonheffing te worden gecorrigeerd met eventuele arbeidskorting (116 p/m) en de loonheffingskorting (170 p/m).

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Officiële vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet