Over Mister Money | Contact
Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Loonstrookje 2007; van bruto naar netto

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) Woensdag 24 januari 2007
Iedereen in loondienst ontvangt een loonstrookje. Dit kan per week, per 4 weken, per maand of zelfs alleen maar bij een significante wijziging zijn. Een werknemer weet meestal wel wat zijn standaard brutoloon is, dat is immers afgesproken, en kijkt daarna alleen wat er op zijn rekening wordt gestort , het nettoloon. Wat er tussenin zit is veelal onbegrijpelijk. Toch kan het belangrijk zijn om te weten hoe het verschil tussen bruto en netto anno 2007 opgebouwd kan zijn. Waar gaat je verdiende geld heen en waar ben je voor verzekerd.

We gaan in dit artikel de weg van het standaard bruto loon naar netto loon volgen. Dit is zeker niet compleet, maar het kan een goed algemeen beeld geven. Je zult uiteindelijk zien, dat er maar betrekkelijk weinig pure 'belasting' wordt ingehouden. Het is allemaal moeilijk weer te geven, maar met de tekst en uitleg moet het duidelijker kunnen worden. Eerst wordt het loonstrookje zelf toegelicht, vervolgens zal ter indicatie een kort praktisch voorbeeld worden gegeven.

Het loonstrookje
Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende loonstrookjes zijn er. Ieder loonstrookje ziet er weer anders uit. Dit komt, omdat bedrijven niet ůf onder verschillende CAO's vallen. Daardoor kunnen werknemers weer verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden hebben. Dergelijke voorwaarden hebben meestal betrekking op functie en inschaling. Denkbare verschillen kunnen zitten in toeslagen voor overwerk, provisies, veel op de weg zitten, wel of geen spaarloon of levensloop, verschillen in pensioenopbouw, hoe je verzekerd bent, en ga zo nog maar even door.

Een aantal basisgegevens is echter standaard op het loonstrookje te vinden en zijn bijvoorbeeld te verdelen in de volgende vijf categorieŽn:

1) Diverse algemene gegevens
  • Denk hierbij aan de gegevens van de werknemer en werkgever als naam, adres en woonplaats.
  • Ook het BurgerServiceNummer (oude sofi-nummer) -en personeelsnummer worden vernoemd. Functieomschrijving, datum indiensttreding en rekeningnummer (s) worden ook vermeld
  • De inkomensgegevens worden als bruto-(uur)salaris, de maand van betaling, het bijpassend minimumloon en de periodieken weergegeven
  • Belastingtechnisch wordt aangeven of er wel of geen sprake is van de loonheffingskorting en de tabel-kleur (wit voor werkenden)
2) Grondslagen:
Er zijn diverse soorten lonen terug ter vinden op het loonstrookje. Ieder loon is weer de grondslag voor een andere afdracht. Zo zijn er de volgende:
  • Grondslag voor de loonheffing: hier worden de bedragen (opgeteld) vernoemd waarover de loonheffing wordt berekend. De loonheffing bestaat uit de loonbelasting en premies voor volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ). Deze kunnen oplopen tot maximaal 52% over het hoogst genoten inkomen. De loonheffing is gebaseerd op de solidariteitsgedachte en worden aan 'de grote pot' afgedragen via het omslagstelsel.
  • Grondslag Sociaal Verzekeringsloon: Over dit (SV-)loon worden percentages afgedragen die betrekking hebben op de sociale verzekeringen, speciaal voor werknemers. Denk aan de afdracht voor de verzekering voor de werkloosheidswet. Over de eerste Ä 1.305.-- hoeft geen premie te worden afgedragen (franchise); daarboven 3,85%
  • Grondslag Sociale Verzekerings Wet: Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 dient de werknemer 6,5% over deze grondslag af te dragen, met een maximum van Ä 165,87 per maand. De werkgever vergoedt deze echter ook
  • Grondslag Bijzonder tarief: Er zijn op bepaalde bedragen (overwerk, vakantiegeld, bonussen) bijzondere belastingtarieven van toepassing. Afhankelijk van het jaarloon mag een salaris-administrateur uitgaan van het gunstigste tarief tussen het bijzondere tarief of het gewone belastingtarief. Hier wordt verder niet op terug gekomen.
3) Dagen en Uren
In dit gedeelte staan het aantal gewerkte en ziekte dagen of uren vermeld. Het aantal gewerkte dagen ligt op basis van een fulltime dienstverband tussen de 20-22 dagen per maand. Ook kunnen dagen of uren die je nog tegoed hebt vermeld worden (door overwerk of vakantiedagen).

4) Cumulatief
Er is ook een ruimte ingedeeld om diverse cumulatieven te vermelden. Dit zijn diverse bedragen opgeteld vanaf 1 januari of de latere datum van indiensttreding. Denk aan de soorten grondslagen (lonen), de arbeidskorting, de totale loonheffing, en het totale netto ontvangen loon. Daarnaast kunnen de cumulatieven van de gewerkte en zieke dagen/uren vermeld zijn.

Lees verder

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
OfficiŽle vrije dagen en verlof
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet