Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Mogelijkheden bij de Direct Ingaande Lijfrente

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) zondag 15 december 2013
Na jarenlang sparen is het zover; de lijfrente verzekering expireert en er komt een lijfrente kapitaal vrij. Hier kan een lijfrente van worden aangekocht; de direct ingaande lijfrente verzekering. Deze verzekering keert gedurende een bepaalde tijd periodiek een bedrag uit.

Hieronder komen de meest voorkomende variabelen aan bod welke invloed hebben op de hoogte van de periodieke uitkering, verduidelijkt met een voorbeeld. En vervolgens worden nog kort de soorten lijfrenten belicht.

Variabelen:
Tijdelijk of levenslang; Er kan gekozen worden om het kapitaal tijdelijk uit te keren ('op te maken') in bijvoorbeeld 5 jaar of 10 jaar. Het voordeel hiervan is dat u in korte tijd meer te besteden heeft. De andere vorm is de levenslange uitkering die eindigt bij het overlijden. Voordeel van deze vorm is, dat bij het bereiken van een hoge leeftijd er aanzienlijk meer uitgekeerd wordt dan het ingelegde kapitaal groot is. De periodieke uitkering zelf zal lager zijn.

Op 1 of 2 leven(s); Wat veel mensen niet weten, is dat bij het overlijden van één verzekerde er niets aan de erfgenamen toekomt, ook niet aan de echtgeno(o)t(e). Door twéé verzekerden in de polis op te nemen - de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner - gaat de periodiek uitkering over op de tweede verzekerde tot de einddatum van de polis. De periodieke uitkering op twee levens is doorgaans lager dan op één leven; de maatschappij loopt immers een groter risico langer te moeten uitkeren. Via een contra verzekering is het mogelijk ook nog iets voor de (overige) erfgenamen te regelen - zie hieronder.

Op 2 levens: overgang 70% of 100%; Bij twee verzekerden dient ook een keuze gemaakt te worden tussen 70% of 100% overgang op de tweede verzekerde. Bij overlijden van de eerste verzekerde wordt 70% of 100% van de oorspronkelijke periodieke uitkering tot einddatum van de polis uitbetaald. Het spreekt voor zich, dat een overgang van 100% duurder is dan een overgang van 70%.

De uitkeringstermijn; De lijfrente-uitkering zelf kan worden uitbetaald in maand-, kwartaal, -halfjaarlijks of jaarlijkse termijnen. Zelfs kan er nog gekozen worden om vooraf of achteraf per termijn te laten uitkeren. Hoe frequenter er wordt uitgekeerd, hoe minder lang het kapitaal zelf kan renderen, dus hoe lager de uitkeringen zijn.

Contra verzekering; Sommige mensen hebben een flink kapitaal bij elkaar gespaard. Zoals eerder vermeld, zal bij overlijden niets toekomen aan de erfgenamen (bijvoorbeeld de kinderen). Zeker als de partner reeds is voor-overleden, zal bij overlijden van de verzekeringsnemer het kapitaal weg zijn. Dat kan zuur zijn. Het is mogelijk om een contra verzekering te sluiten. Dit is een aparte dalende risico verzekering, welke gesloten wordt op het leven van de verzekeringsnemer en keert alleen uit bij zijn overlijden. Ieder jaar dat deze nog leeft, zal de uitkering bij overlijden dalen (omdat er uitkeringen worden gedaan uit de lijfrente verzekering) Overigens kan dit vrij prijzig zijn en dient per geval bekeken te worden en dient fiscaal goed in elkaar te zitten (i.v.m. successie).

Een voorbeeld ter verduidelijking: U bent gehuwd (beiden op de pensioengerechtigde leeftijd) en heeft met een lijfrente verzekering een kapitaal van € 25.000,-- opgebouwd. U dient een direct ingaande lijfrente aan te kopen. De hoogste periodieke uitkering ontvangt u indien;
 • De looptijd van de polis tijdelijk is; 5 jaar
 • Op 1 leven; indien u komt te overlijden, ontvangt uw partner niets
 • De uitkeringen vinden éénmaal per jaar achteraf plaats. Het kapitaal rendeert het langst.
Dit levert bijvoorbeeld 5 uitkeringen van: € 5.780,-- bruto op.

De laagste periodieke uitkering ontvangt u indien;
 • De looptijd is gesteld op levenslang
 • Op twee levens, met 100% overgang
 • de uitkeringen vinden maandelijks vooraf plaats.
Dit levert bijvoorbeeld een bruto maandelijkse uitkering van : € 124.-- op (1.488,-- per jaar).

Soorten Lijfrenten
 • Overbruggingslijfrente; deze lijfrente overbrugt de periode tot aan het pensioen, doch uiterlijk op de pensioengerechtigde leeftijd. Overigens zijn premies voor deze lijfrente vorm niet meer in aftrek te nemen. Het kapitaal dat is opgebouwd uit premies die in het verleden zijn betaald aan een dergelijke polis is nog wel te gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. De levensloopregeling is daarvoor in de plaats gekomen.
 • (tijdelijke) Oudedags lijfrente: Deze dient als aanvulling op het inkomen ná het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd of zoveel eerder als het pensioen begint. In principe dient deze in minimaal 5 jaar uit te keren en de ingangsdatum is uiterlijk in het jaar dat de premiebetaler 70 wordt.
 • Nabestaande lijfrente: bij het overlijden van een verzekerde, dient de nabestaande een lijfrente aan te kopen. De looptijd maakt niet veel uit, tenzij er maar een minimale sterftekans van 1% gedurende de looptijd is, mits het de fiscale partner of eigen kind betreft. Bij andere dient een levenslange lijfrente te worden aangekocht, óf jonger dan 30 jaar- tot deze tijd.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
De Lijfrente; Belasting en Tips
De lijfrente verzekering toegelicht
Expirerende Lijfrente verzekering; de mogelijkheden
Bijzondere aandacht: ingangsdatum 16 oktober 1990
Sparen voor uw pensioen, de lijfrente verzekering

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht actuele spaarrente o.a.
 • Advies sparen
 • Spaar geld, rente en aanbieders
 • Spaar vormen
 •       Spaarrekening
        Internetsparen
        Deposito
        Groen sparen