Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Nieuwbouw: Vrij Op Naam kopen

Auteur: Mister Money dinsdag 10 december 2013
Wie een bestaande woning koopt, houdt rekening met de kosten koper. Deze kosten bedragen ongeveer 8 procent en bestaan kort gezegd uit overdrachtsbelasting, verwervingskosten en financieringskosten. Deze kosten zijn voor de rekening van de koper. Er worden echter ook woningen Vrij Op Naam (V.O.N.) aangeboden. Dit betekent dat de kosten voor de verwerving bij de kosten van de verkoper komen.

Op huizenwebsites als Funda, Dimo en Jaap zie je vaak woningen met kosten koper te koop staan. Een enkele keer staat achter het geldbedrag V.O.N. genoteerd. V.O.N. staat voor ‘Vrij Op Naam’.

Met name nieuwbouwwoningen worden op deze wijze verkocht. V.O.N. betekent in principe dat de verkoper de kosten die betrekking hebben op de verwerving van de woning (eigendomsoverdracht) voor zijn rekening neemt. Ook is er bij nieuwbouwwoningen géén overdrachtsbelasting (2 procent) verschuldigd.

Een woning V.O.N. lijkt in eerste instantie dus veel voordeliger, een gedeelte van de kosten koper vervallen immers te vervallen. Toch moet je bij de koop van een nieuwbouwwoning V.O.N. ook met een aantal kosten rekening houden.

Bouw- en grondrente
Wie een nieuwbouwwoning - V.O.N. – koopt, kan te maken krijgen met de bouw- en grondrentekosten. Zolang de grond nog niet is geleverd, kan de aannemer deze rente in rekening brengen. De aannemer heeft immers de kosten van de grond en eventuele reeds gemaakte bouwkosten (termijnen) voorgeschoten gedurende de voorliggende termijn. Die rente ligt vaak hoger dan de hypotheekrente.

De bouw- en grondrente is tót het moment van het tekenen van de koopovereenkomst (dus niet de feitelijke levering) niet aftrekbaar en behoort tot de koopsom! Wel is de rente aftrekbaar als deze betrekking heeft op de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de feitelijke levering van de grond (en eerste bouwtermijnen).

Vaak gaat op dat moment ook de hypotheek in. De rentebetaling aan de aannemer komt nu in principe te vervallen, omdat je nu in termijnen gaat betalen. Maar daarvoor in de plaats ga je rente aan de hypotheekverstrekker betalen.

Renteverlies tijdens de bouw
Naast deze bouw- en grondrente is er nog een andere rente. Deze rente wordt in de volksmond ook vaak bouwrente genoemd, maar is dat in feite niet. Het gaat in dit geval om het renteverlies tijdens de bouw. Eigenlijk is er sprake van 'dubbele' lasten, omdat je tijdens een (langdurige) nieuwbouw vaak nog ergens anders woont en dus huur- of hypotheeklasten hebt. Je bent deze rente verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag en deze kan ook worden meegefinancierd. De betaalde rente is in aftrek te nemen, maar de rente óver de meegefinancierde rente niet.

Bouwdepot
Bij nieuwbouw is het gebruikelijk dat bij het passeren van de hypotheekakte (als je het geld ontvangt) de grond direct wordt afgerekend in eventueel reeds gebouwde termijnen. Het restant bedrag is nog voor de komende bouwtermijnen en het eventuele renteverlies tijdens de bouw (de dubbele last). Dit geld wordt veelal in een depot gestort. Vanuit dit depot worden de resterende bouwtermijnen en verschuldigde rente over de gehele lening voldaan.

Over het bouwdepot ontvang je rente. Het depot is in principe een schuld in belastingbox 3 , maar de betaalde en ontvangen rente mag gedurende twee jaar na ondertekening van de koop- of aanneemovereenkomst als volgt worden behandeld: je trekt de ontvangen rente op het depot af van de door jou betaalde rente. Het restant aan rente mag je in box 1 aftrekken. Zo kun je dus geen 'winst' maken. Na deze twee jaar wordt het een schuld in box 3.

Over het extra stuk meegefinancierde lening (naast de bouwtermijnen) betaal je aan de hypotheekverstrekker een stuk extra rente, die niet fiscaal aftrekbaar is. De (meegefinancierde) rente zelf is wel in aftrek te nemen.

Omzetbelasting
Bij de aankoop van een bestaande woning dient overdrachtsbelasting van 2 procent over de koopsom te worden voldaan. Bij nieuwbouw dient omzetbelasting van 21 procent te worden voldaan. Meestal zit deze al in de grondprijs en aanneemprijs verwerkt. Maar laat je daarover van tevoren goed informeren zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De omzetbelasting is nooit aftrekbaar en evenmin de overdrachtbelasting.

Meerwerk
Bij een nieuwbouwwoning komt vaak nog het meerwerk kijken. Meerwerk is eigenlijk alles wat je anders wilt dan zoals het op de bouwtekeningen staat aangegeven. Denk aan andere plaatsing van leidingen, andere keuken, badkamer en vloer. Deze kosten kunnen aardig oplopen en dien je vooraf goed te inventariseren. 

Financieringskosten
De kosten die betrekking hebben op de financiering (afsluitprovisie, hypotheekaktekosten en eventueel taxatiekosten) dient de koper wel altijd zelf te voldoen en valt dus niet 'binnen' de V.O.N. Dit zijn eigenlijk een soort kosten koper.

Tot slot
Houd er ook rekening mee dat je dus naast de aankoop van de grond en de bouwkosten nog te maken hebt met extra lasten in de zin van renteverlies tijdens de bouw, bouw- en grondrente, eventueel onvoorziene btw, financieringskosten en meerwerk.

Er zijn verschillende data van belang: het tekenen van de koopovereenkomst, de levering van de grond en de feitelijke oplevering van de woning. Ook worden verschillende betaalde en ontvangen rentes over de lening, grond en bouwtermijnen fiscaal anders behandeld. Laat je daar vooraf goed over informeren, om verrassingen achteraf te voorkomen!

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Het kopen van een nieuwbouwwoning
Verschillen nieuwbouw en bestaande bouw

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht dossiers o.a.
 •       Maandlasten
        Overwaarde
        Nationale Hypotheek Garantie
 • Hypotheek vormen
 •       Spaarhypotheek
        Aflossingsvrije hypotheek
 • Overzicht aanbieders hypotheek
 • Hypotheekrente overzicht