Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Nieuwe baan? Vergeet je salaris voor later niet!

Auteur: Annette Zeelenberg Maandag 11 september 2006
De hoogte van je salaris is uiteraard wel zo belangrijk als je een nieuwe baan hebt. Maar vergeet ook je salaris voor later niet. Door van baan te veranderen kan er namelijk makkelijk een breuk in je pensioenopbouw ontstaan. Om dat te voorkomen kun je gebruik maken van waardeoverdracht. Soms is dat een slimme keuze, maar soms ook niet.

Als je nieuwe werkgever een andere pensioenregeling heeft dan je oude werkgever, dan kan het zijn dat de pensioenregelingen niet goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld wanneer je in een andere branche gaat werken en met een ander (bedrijfstak)pensioenfonds te maken krijgt. Er kan dan een pensioenbreuk ontstaan. Dat is vervelend want je ontvangt dan op je 65e een lager bedrag aan pensioen. Blijf je in dezelfde branche werken, dan gaat je pensioenopbouw meestal gewoon door.

Waardeoverdracht slim?
Je kunt bij een baanwissel twee dingen met je pensioen doen. Je kunt je pensioenrechten achterlaten bij je oude werkgever. Je krijgt het dan later uitgekeerd als je met pensioen gaat. Of je maakt gebruik van waardeoverdracht door je opgebouwde pensioen mee te nemen naar je nieuwe werkgever.

Of waardeoverdracht voor jou slim is, is afhankelijk van hoe je nieuwe pensioenregeling is ingericht. Bekijk of je erop vooruit gaat of dat je moet inleveren op je pensioen. De Stichting Pensioenkijker heeft daarvoor een handige checklist opgesteld. Die kan je helpen een goede vergelijking te maken. Ga naar de checklist.

Waardeoverdracht kan gunstig zijn als je nieuwe pensioenregeling:
 • een hoger opbouwpercentage heeft
 • een lagere franchise heeft (het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt)
 • een eindloonregeling heeft (pensioen gebaseerd op je laatst verdiende loon)
 • Beter geïndexeerd wordt (aanpassing aan loon- en prijsontwikkelingen)

Vooral als je nieuwe pensioenuitvoerder gebruik maakt van de eindloonregeling, kan waardeoverdracht aantrekkelijk zijn. Helemaal als je meer gaat verdienen. Bij een salarisverhoging wordt dan niet alleen je nieuwe pensioen aangepast aan je hogere salaris, maar ook je oude pensioen. Draag je de waarde niet over dan groeit je oude pensioenpotje niet mee en heb je dus te maken met een pensioenbreuk.

Niet altijd verstandig
Veel mensen denken dat waardeoverdracht altijd verstandig is. Dat is niet zo. Soms kun je je pensioenrechten beter laten staan bij je oude werkgever. Zitten er grote verschillen tussen de pensioenregelingen of zijn er onduidelijkheden, laat je dan altijd door een deskundige adviseren.

Zelf aanvullen
Heb je al te maken met een pensioenbreuk en is waardeoverdracht niet gunstig, dan kun je altijd nog zelf maatregelen nemen om de breuk te herstellen. Bijvoorbeeld door lijfrenteverzekering af te sluiten.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom