Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

OfficiŽle vrije dagen en verlof

Auteur: Mister Money vrijdag 29 januari 2016
Wanneer heb ik recht op een verlofdag? Een vraag die iedere werknemer zich wel eens stelt. In het onderstaande artikel staan de officiŽle vrije dagen op een rijtje. Daarnaast heeft Mister Money een overzicht gemaakt van wanneer je recht hebt op verlofdagen.

Of je vrij bent op een bepaalde feestdagen is vrijwel altijd CAO-bepaald. Nederland kent twee nationale feestdagen: Koninginsdag en bevrijdingsdag. Koninginsdag wordt jaarlijks op 27 april gevierd. Bevrijdingsdag vindt plaats op 5 mei. Deze nationale feestdag wordt ééns in de vijf jaar uitbundig gevierd. Koningingsdag is een jaarlijks terugkerend feest. Of je vrij hebt op deze nationale feestdagen is CAO afhankelijk. Hierbij geldt: je bent vrij, tenzij in je CAO of arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

Erkende feestdagen

Naast nationale feestdagen kent Nederland ook erkende feestdagen. Hieronder vindt u een overzicht. Ook voor deze dagen geldt dat je vrij bent, tenzij jij en je werkgever hierover andere afspraken hebben gemaakt via de arbeidsovereenkomst of de CAO.
  • Nieuwjaarsdag Ė 1 januari 2016
  • Tweede Paasdag Ė 28 maart 2016
  • Hemelvaartsdag Ė 5 mei 2016
  • Tweede Pinksterdag Ė 16 mei 2016
  • Eerste Kerstdag Ė 25 december 2016
  • Tweede Kerstdag Ė 26 december 2016
Tip! Voor een actueel overzicht van de school- en bouwvak vakantie(s) van deze en komende jaren,  klik hier 

Calamiteitenverlof

Daarnaast kun je als werknemer soms een beroep doen op verlof bij een onverwachte, bijzondere gebeurtenis, het zogenoemde calamiteitenverlof. Verder bestaat er nog het zwangerschapsverlof, zorgverlof en het bijzonder buitengewoon verlof.

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene situaties, waarin je onmiddellijk vrij moet hebben vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof, mag door de werkgever niet geweigerd worden. Wel kan hij je vragen om achteraf aan te tonen dat het verlof daadwerkelijk noodzakelijk was. Indien je dit niet kunt aantonen, kan de werkgever voorstellen het calamiteitenverlof als vakantie aan te merken. Je moet hiermee wel uitdrukkelijk akkoord gaan. 

Een duidelijk voorbeeld is een sterfgeval in de familie, waarvoor direct van alles moet worden geregeld. Hieronder lees je hoeveel dagen verlof als redelijk wordt gezien bij een sterfgeval.

Sterfgeval 1e graads familielid (bloed of aanverwanten)
Als regel heb je vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begraven/cremeren (maximaal vier dagen) recht op verlof. Onder 1e graads familie wordt verstaan; de partner, de ouders en de kinderen van uzelf (of adoptie).

Sterfgeval 2e graads familielid (bloed of aanverwanten)
Je hebt in de regel recht op verlof op de dag van overlijden en dag van begraven/cremeren (twee dagen). Onder 2e graads wordt verstaan; broers, zussen, grootouders.

Sterfgeval 3e en 4e graads familielid (bloed en aanverwanten)
Je hebt enkel recht op verlof op de dag van begraven/cremeren (één dag). Onder 3e graads wordt verstaan; overgroot ouders, ooms, tantes, neven en nichten. Onder 4e graads wordt verstaan; bet-overgrootouders, achterneven en achternichten.

Zwangerschapsverlof

Naast het calamiteitenverlof is er ook het zwangerschapverlof. Ook dit is wettelijk vastgelegd. Wanneer je zwanger bent, heb je recht op zestien aaneengesloten weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Je kunt het verlof vier tot zes weken voor de uitgetelde datum in laten gaan. Stop je 6 weken van tevoren, dan heb je nog 10 weken bevallingsverlof. Stop je 4 weken van tevoren, dan heb je nog 12 weken bevallingsverlof.

Adoptieverlof

Ook bij een adoptie heb je recht op verlof. Het adoptieverlof duurt vier (aaneengesloten) weken. Voor beide ouders is het mogelijk om adoptieverlof op te nemen.

Zorgverlof

Nederland kent ook een zogenoemd zorgverlof. Net als het calamiteitenverlof en het zwangerschapsverlof is ook het zorgverlof wettelijk vastgelegd. 

Kortlopend zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke zorg te geven aan thuiswonend ziek kind, partner of ouders. Voorwaarde is dat je de enige bent die op dat moment voor de zieke kan zorgen. Een werkgever mag het zorgverlof weigeren als je onmisbaar op het werk bent. De werkgever moet wel moet goede argumenten komen om dit aan te kunnen tonen. Per jaar heeft een werknemer bij een fulltime baan recht op 12 dagen zorgverlof.

Naast kortlopend zorgverlof is er een lang durend zorgverlof. Je komt in aanmerking voor onbetaald langdurend zorgverlof als je werknemer bent en tijdelijk hulp biedt aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Ook als het kind op zichzelf woont, kun je gebruik maken van het langdurend zorgverlof.

In sommige gevallen kun je verlof aanvragen voor situaties die niet wettelijk geregeld worden. De bijzonder buitengewoon verlofdagen zijn niet per wet vastgesteld, maar kunnen per CAO verschillen. Vraag aan je werkgever of aan de afdeling personeelszaken welke mogelijkheden er zijn. Hieronder vind je een overzicht van het aantal vrije dagen afkomstig uit diverse CAOís. Let wel; dit geldt dus niet voor iedere werknemer.

Ondertrouw

Als je in ondertrouw gaat heb je (over het algemeen) recht op één vrije dag. Dit is afhankelijk van je CAO.

Huwelijk

Als je zelf gaat trouwen heb je recht op twee tot vier vrije dagen. Het aantal vrije dagen waar je recht op hebt  is van CAO afhankelijk. De vier dagen mogen gesplitst worden wanneer wettelijk en kerkelijk huwelijk op verschillende data plaatsvinden.

Huwelijk 1e en 2e graads familielid (bloed en aanverwanten)
Je hebt recht op één vrije dag
Eigen huwelijksjubileum (25, 40 jaar): Eén dag

Huwelijksjubileum ouders, schoonouders of pleegouders
Zowel voor het 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum geldt één vrije dag

Verhuizen

Een verhuizing valt net als een huwelijk onder bijzonder buitengewoon verlof. Over het algemeen gezien staan voor een verhuizing 2 vrije dagen, maar ook dit kan per CAO verschillen.

LET WEL: De bovengenoemde dagen zijn niet bindend, maar CAO-afhankelijk.

Bron:
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013
Loonstrook 2012


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Heb je op dit moment een lening?
Ja Nee Weet ik niet