Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

OfficiŽle vrije dagen en verlof

Auteur: Mister Money vrijdag 29 januari 2016
Wanneer heb ik recht op een verlofdag? Een vraag die iedere werknemer zich wel eens stelt. In het onderstaande artikel staan de officiŽle vrije dagen op een rijtje. Daarnaast heeft Mister Money een overzicht gemaakt van wanneer je recht hebt op verlofdagen.

Of je vrij bent op een bepaalde feestdagen is vrijwel altijd CAO-bepaald. Nederland kent twee nationale feestdagen: Koninginsdag en bevrijdingsdag. Koninginsdag wordt jaarlijks op 27 april gevierd. Bevrijdingsdag vindt plaats op 5 mei. Deze nationale feestdag wordt ééns in de vijf jaar uitbundig gevierd. Koningingsdag is een jaarlijks terugkerend feest. Of je vrij hebt op deze nationale feestdagen is CAO afhankelijk. Hierbij geldt: je bent vrij, tenzij in je CAO of arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

Erkende feestdagen

Naast nationale feestdagen kent Nederland ook erkende feestdagen. Hieronder vindt u een overzicht. Ook voor deze dagen geldt dat je vrij bent, tenzij jij en je werkgever hierover andere afspraken hebben gemaakt via de arbeidsovereenkomst of de CAO.
  • Nieuwjaarsdag Ė 1 januari 2016
  • Tweede Paasdag Ė 28 maart 2016
  • Hemelvaartsdag Ė 5 mei 2016
  • Tweede Pinksterdag Ė 16 mei 2016
  • Eerste Kerstdag Ė 25 december 2016
  • Tweede Kerstdag Ė 26 december 2016
Tip! Voor een actueel overzicht van de school- en bouwvak vakantie(s) van deze en komende jaren,  klik hier 

Calamiteitenverlof

Daarnaast kun je als werknemer soms een beroep doen op verlof bij een onverwachte, bijzondere gebeurtenis, het zogenoemde calamiteitenverlof. Verder bestaat er nog het zwangerschapsverlof, zorgverlof en het bijzonder buitengewoon verlof.

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene situaties, waarin je onmiddellijk vrij moet hebben vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof, mag door de werkgever niet geweigerd worden. Wel kan hij je vragen om achteraf aan te tonen dat het verlof daadwerkelijk noodzakelijk was. Indien je dit niet kunt aantonen, kan de werkgever voorstellen het calamiteitenverlof als vakantie aan te merken. Je moet hiermee wel uitdrukkelijk akkoord gaan. 

Een duidelijk voorbeeld is een sterfgeval in de familie, waarvoor direct van alles moet worden geregeld. Hieronder lees je hoeveel dagen verlof als redelijk wordt gezien bij een sterfgeval.

Sterfgeval 1e graads familielid (bloed of aanverwanten)
Als regel heb je vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begraven/cremeren (maximaal vier dagen) recht op verlof. Onder 1e graads familie wordt verstaan; de partner, de ouders en de kinderen van uzelf (of adoptie).

Sterfgeval 2e graads familielid (bloed of aanverwanten)
Je hebt in de regel recht op verlof op de dag van overlijden en dag van begraven/cremeren (twee dagen). Onder 2e graads wordt verstaan; broers, zussen, grootouders.

Sterfgeval 3e en 4e graads familielid (bloed en aanverwanten)
Je hebt enkel recht op verlof op de dag van begraven/cremeren (één dag). Onder 3e graads wordt verstaan; overgroot ouders, ooms, tantes, neven en nichten. Onder 4e graads wordt verstaan; bet-overgrootouders, achterneven en achternichten.

Zwangerschapsverlof

Naast het calamiteitenverlof is er ook het zwangerschapverlof. Ook dit is wettelijk vastgelegd. Wanneer je zwanger bent, heb je recht op zestien aaneengesloten weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Je kunt het verlof vier tot zes weken voor de uitgetelde datum in laten gaan. Stop je 6 weken van tevoren, dan heb je nog 10 weken bevallingsverlof. Stop je 4 weken van tevoren, dan heb je nog 12 weken bevallingsverlof.

Adoptieverlof

Ook bij een adoptie heb je recht op verlof. Het adoptieverlof duurt vier (aaneengesloten) weken. Voor beide ouders is het mogelijk om adoptieverlof op te nemen.

Zorgverlof

Nederland kent ook een zogenoemd zorgverlof. Net als het calamiteitenverlof en het zwangerschapsverlof is ook het zorgverlof wettelijk vastgelegd. 

Kortlopend zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke zorg te geven aan thuiswonend ziek kind, partner of ouders. Voorwaarde is dat je de enige bent die op dat moment voor de zieke kan zorgen. Een werkgever mag het zorgverlof weigeren als je onmisbaar op het werk bent. De werkgever moet wel moet goede argumenten komen om dit aan te kunnen tonen. Per jaar heeft een werknemer bij een fulltime baan recht op 12 dagen zorgverlof.

Naast kortlopend zorgverlof is er een lang durend zorgverlof. Je komt in aanmerking voor onbetaald langdurend zorgverlof als je werknemer bent en tijdelijk hulp biedt aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Ook als het kind op zichzelf woont, kun je gebruik maken van het langdurend zorgverlof.

In sommige gevallen kun je verlof aanvragen voor situaties die niet wettelijk geregeld worden. De bijzonder buitengewoon verlofdagen zijn niet per wet vastgesteld, maar kunnen per CAO verschillen. Vraag aan je werkgever of aan de afdeling personeelszaken welke mogelijkheden er zijn. Hieronder vind je een overzicht van het aantal vrije dagen afkomstig uit diverse CAOís. Let wel; dit geldt dus niet voor iedere werknemer.

Ondertrouw

Als je in ondertrouw gaat heb je (over het algemeen) recht op één vrije dag. Dit is afhankelijk van je CAO.

Huwelijk

Als je zelf gaat trouwen heb je recht op twee tot vier vrije dagen. Het aantal vrije dagen waar je recht op hebt  is van CAO afhankelijk. De vier dagen mogen gesplitst worden wanneer wettelijk en kerkelijk huwelijk op verschillende data plaatsvinden.

Huwelijk 1e en 2e graads familielid (bloed en aanverwanten)
Je hebt recht op één vrije dag
Eigen huwelijksjubileum (25, 40 jaar): Eén dag

Huwelijksjubileum ouders, schoonouders of pleegouders
Zowel voor het 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum geldt één vrije dag

Verhuizen

Een verhuizing valt net als een huwelijk onder bijzonder buitengewoon verlof. Over het algemeen gezien staan voor een verhuizing 2 vrije dagen, maar ook dit kan per CAO verschillen.

LET WEL: De bovengenoemde dagen zijn niet bindend, maar CAO-afhankelijk.

Bron:
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

109 reacties verbergen

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google 


Reacties:

Naam: Dianne Baars
Bericht: Vraag n.a.v. officiële vrije dagen: Heb je recht op een vrije dag als een aangetrouwde schoonzus wordt begraven?  
 
Alvast bedankt voor het antwoord.  
 
Groeten,  
 
Dianne

Naam: Mister Money
Bericht: Beste Dianne,  
 
Of je hiervoor een vrije dag krijgt is van je CAO afhankelijk. In veel gevallen krijg je hier wel een vrije dag voor, maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel.

Naam: I.
Bericht: Vraag: wanneer er geen CAO is, zijn de erkende feestdagen dan vrije dagen of zijn dit dan op te nemen vakantiedagen?  
 
M.v.G.  
Inger

Naam: Lisa
Bericht: Wanneer je in deeltijd werkt moet je dan de officiële erkende vrije dagen van je vakantiedagen aftrekken?  
Alvast bedankt

Naam: F.R.K
Bericht: Ik werk 9 uur in de week, heb ik dan wel recht op 2 verhuisdagen ? Ik ga nl. binnenkort verhuizen en mijn werkgever wil mij daarvoor niet vrij geven.  
 
Alvast bedankt!!!!!  
 
Met vr. groet,  
F.R.K  
 
 

Naam: Mister Money
Bericht: In sommige gevallen kunt u verlof aanvragen voor situaties die niet geregeld worden in wetten (zoals bijvoorbeeld verhuizen). Dit wordt bijzonder of buitengewoon verlof genoemd. Een werkgever is niet verplicht om u hiervoor vrij te geven.  
Dit soort verlof is meestal geregeld in cao-afspraken, een bedrijfsreglement of uw arbeidsvoorwaarden. Raadpleeg deze informatie of informeer bij uw werkgever of afdeling personeelszaken welke mogelijkheden u heeft.  

Naam: eric
Bericht: Ik val niet onder een bepaalde CAO. Maar heb ik wettelijk recht op verlof i.v.m. het overlijden van mijn vader?  
 
Alvast bedankt voor de reaktie  
 
 
Eric

Naam: moniek
Bericht: Ik werk in de horeca op de administratie. Nu heb ik op de erkende feestdagen altijd vrij gehad. Nu wil mijn werkgever dat ik voor nieuwjaarsdag/ 2e paasdag etc. een vakantiedag inlever.Mag dat? Er staat niets van in de horeca cao

Naam: Marianne van de Burgt
Bericht: Als je zorgverlof wilt nemen (12 dagen per jaar voor een fulltimer) morgen deze dan in mindering worden gebracht op je vakantiedagen?

Naam: Marlies
Bericht: Moniek, Horeca CAO heeft de feestdagen erkend. Naar mijn mening is de 2e Paasdag etc. dus een vrije dag voor jou. Bediening/ keuken/ huishouding etc. die wel werkt, krijgt hiervoor tijd terug!! De verhouding zou wel erg scheef zijn als jij vrije tijd moet inleveren en een ander krijgt voor wel werken extra uren. Het verschil zou dan 200% zijn, kan niet kloppen.  
Groeten, Marlies

Naam: Anneke de Groot
Bericht: N.a.v. het punt (nationaal) erkende feestdagen heb ik een vraag:  
Mocht je in een week met één erkende feestdag 5 dagen moeten werken, maar niet op de feestdag zelf, heb je dan recht op compensatie van die ene 'extra' gewerkte dag?  
 
Alvast bedankt voor het antwoord!  
 
Vr. gr. Anneke

Naam: Martijn B
Bericht: Mijn trouwdag valt op zaterdag, volgens PZ heb ik recht op 2 vrije dagen voor een trouwerij.  
Heb ik nu recht op 2 extra verlofdagen of vervalt dit recht omdat het in een weekend valt?  
 
Hoor het graag.

Naam: Madelief
Bericht: Hoe zit het met tandarts, huisarts, ziekenhuis en psychologische hulp? Ik lees alleen zorgverlof voor een ander, maar niet voor jezelf.  
 
Mvg, Madelief

Naam: david
Bericht: Ik dacht dat er bij geboorte ook 1 of 2 wettelijke vrije dagen voor de vader zijn.  
Dat is in het rijtje niet vermeld.

Naam: Min. SZW
Bericht: Geachte Mistermoney,  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande te schrappen uit uw overzicht. Dit is volgens wetboek Zorg en Verlof Hoofdstuk 5 paragraaf 4.1 niet van toepasssing.  
 
Quote:  
Sterfgeval 3e en 4e graads familielid (bloed en aanverwanten)  
Als regel dag van begraven/cremeren (één dag). Onder 3e graads wordt verstaan; overgroot ouders, ooms, tantes, neven en nichten. Onder 4e graads wordt verstaan; bet-overgrootouders, achterneven en achternichten.

Naam: Tiny de Witte
Bericht: Heb je als ouder recht op een vrije dag als je kind partnerregistratie doet en je als ouder getuige bent?  

Naam: Danique
Bericht: wat staat er in de CAO van verpleeg en verzorgingshuizen over vrije dagen bij verhuizen?  
ik ga namelijk verhuizen, en kan niet vinden of ik recht heb op vrije dagen, als ik ga verhuizen. ik werk in een verzorgingshuis...  

Naam: Madelon
Bericht: als je je vouw moet begeleiden naar het ziekenhuis voor een laseroperatie aan je ogen heb je dan recht op zorgverlof?  
 
Gr. Madelon

Naam: irene
Bericht: Ik werk in de bloemenveiling en op Hemelvaartsdag moet ik werken mijn vraag is: het is toch een erkende feestdag heb geen CAO dus heb ik toch vrij.  
groetjes irene

Naam: anita
Bericht: hallo hoeveel dagen krijg je vrij als je schoonmoeder overlijd,en me zoon voor oma?

Naam: Danielle
Bericht: Het bedrijf waar ik werk valt niet onder een CAO, heb ik recht op een vrije dag als ik 12,5 jaar getrouwd ben? En mijn ouders zijn 50 jaar getrouwd, heb ik dan recht op een vrije dag??  
 
Hartelijk dank.

Naam: cynthia
Bericht: mijn ouders zijn 25 jaar getrouwd. is het wettelijk verplicht om een 'betaalde' vrijedag te krijgen?  
 
Al vast bedankt,  
 
Groetjes cynthia

Naam: Pedro
Bericht: Mister Money, mijn vriendin haar ouders zijn binnekort 25 jaar getrouwd. deze dag valt op een door de weekse dag.Ik weet dat zij dan vrij is, maar ben ik dan ook vrij? we zijn niet getrouwd maar hebben een samenlevingscontract. MVG Pedro

Naam: sanne
Bericht: krijg ik vrij voor mijn verloving?  
ik wil op biddag verloven, maar mijn vriend komt verder weg vandaan en heeft een dag later biddag. krijg ik dan vrij om bij mijn vriend biddag te houden?  

Naam: Ingrid
Bericht: Ik heb een begrafenis op zaterdag, van mijn oom. COA (BVE) technisch heb ik recht op een vrije dag dat weet ik, Maar het valt op zaterdag? Krijg ik dan toch nog een verlofdag? En kan ik er nog een opeisen voor de zaredag na Kerst (3de kerstdag) in mijn vakantie dus... 2 vragen dus. 2 begrafenissen in een maand tijd alle twee op zaterdag.  
 
Alvast hartelijk dank en een vriendelijke groet,  
 
Ingrid

Naam: F.Helmons
Bericht: Vraag.Voor zwangerschap verlof staan 16 weken nu had ik 4 weken voor de uitrekendatum vrij genomen dus zou ik na de bevalling nog 12 weken hebben ..maar nu is de kleine al in mijn 2de week verlof gekomen heb ik nu dan nog gewoon 14 weken verlof ?? graag een berichtje terug Groetjes Femke

Naam: Winnie Treur
Bericht: Als je therapeutisch werkt en je dochter gaat trouwen, moet je dan de niet gewerkte uren een ander tijdstip inhalen of heb je gewoon recht op een vrije dag.  
Bij voor baat dank voor uw antwoord.  
Groetend Winnie

Naam: Scheepers
Bericht: Mijn ouders zijn op 21 mei 50 jaar getrouwd -krijg ik hiervoor een vrije dag ook als deze op Hemelvaartsdag valt zoals dit jaar?  
 
Grts. ben

Naam: richard
Bericht: het gebruik maken van calamiteitenverlof en dan bedoel ik de geboorte en aangifte doen van je kind, gaat dat ten koste van je vakantiesaldo? Dit is toch iets anders dan kraamverlof?  
 
alvast bedankt voor uw antwoord

Naam: m.frankruijter-bijlsma
Bericht: ik ben werkzaam als schoonmaakster, mijn vader is in mei overleden. mijn baas geeft mij hier 2 vrije dagen voor, klopt dit?

Naam: joerie
Bericht: mijn vader ligt nu op sterven, moet ik dan toch gaan werken?  
ik werk met machines maar ben er met mijn hoofd niet bij.  
mvg joerie

Naam: Nanda
Bericht: Mijn vader is recent in mijn vakantie overleden. Hij heeft tot z.n dood met mij samengewoond. Hoeveel vrije dagen heb ik recht op? Heb ik ook nog recht op m.n vakantiedagen?  
 
Vr. groet

Naam: d.koorevaar
Bericht: vraag:  
hebben ouders recht op buitengewoon verlof bij huwelijk van kind?

Naam: MW
Bericht: krijg ik vrije dag/ dagen voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap?  
 
gr MW

Naam: riekus groote
Bericht: vraag, op hoeveel dagen heb je recht als je schoonvader is overleden

Naam: Ruth
Bericht: Ik werk 2 dagen in de week.  
Mijn dochter wordt ziek (griep) heb ik dan recht op betaald zorgverlof of onbetaald zorgverlof?

Naam: Roeland
Bericht: Mijn zoon trouw op een zaterdag.Ik val onder de CAO VO,blijf ik ondanks dat deze dag in het wekend valt recht houden op een vrije dag ?

Naam: miranda
Bericht: krijg ik een vrije dag als mijn schoonzus gaat trouwen?

Naam: Hanssen
Bericht: Heb ik wettelijk recht op een vrije dag als mijn dochther trouwt, ik heb bij mijn werkgever geen CAO.

Naam: Ilse
Bericht: Mijn broer trouwt op een zaterdag, heb ik evengoed recht op een vrije dag? De maandag bijvoorbeeld? (werk niet in het weekend)

Naam: John
Bericht: Heb je als man recht op vrije dagen (hoeveel), bij een zwangerschapsbeeindiging (23 weken zwangerschap)?  
 
Heeft de man recht op verlof terwijl de vrouw\vriendin in het ziekenhuis ligt voor het beindigen van de zwangerschap?

Naam: willem Versendaal
Bericht: Een werkgever in Nijeveen zegt dat de verlofdagen voor huwelijk 2e graadsgevallen, zoals huwelijk broer of zus al in de vrije dagen zijn opgenomen. volgens mij staat dit niet in enige CAO.  
 
Of is dit juist. Bij voorbaat dank, Willem Versendaal

Naam: Vivian Schrauwen
Bericht: Vraag n.a.v. officiële vrije dagen. Wanneer een adviesbureau niet is aangesloten bij de CAO, is het bedrijf dan verplicht zelf voorwaarden op papier te hebben omtrent uren, opzegtermijnen, huisregels en vrije dagen? Nu werk ik parttime altijd op woe,do en vrijdag. Mijn baas geeft aan dat ik op feestdagen een verplichte vrije dag moet opnemen of anders mijn uren in moet halen, omdat ik parttime werk. Is dit correct en waar kan ik hierover duidelijke informatie vinden?  
Als er niks over opzegtermijnen in mijn contract staan, welke worden er dan gehanteerd bij een half jaarcontract?  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Vivian

Naam: rob
Bericht: Hallo mijn ouders zijn aankomende maandag 25 jaar getrouwt heb ik dan ook recht op een vrije dag ?  
 
Mvg rob

Naam: Fleur Bosch
Bericht: Is mijn werkgever verplicht mij een dag vrij te geven (dus gaat niet van mijn vakantiedagen af) als mijn broer gaat trouwen? Op mijn is geen cao

Naam: Sandra
Bericht: Vraag nav verlof:  
Mijn dochter wordt geopereerd.  
Behoor ik deze dag dan vrij te krijgen of gaat het van mijn verlofuren af?  
Ik werk parttime.  
Groeten,  
Sandra

Naam: Redactie MisterMoney
Bericht: Beste Sandra,  
 
Deze situatie valt onder het kortdurend zorgverlof. Wanneer u kunt aantonen dat u de enige bent die voor uw dochter kunt zorgen, is de werkgever verplicht u hiervoor verlof te verlenen en minimaal 70% van het loon door te betalen. Het totaal aantal uren zorgverlof dat u per jaar mag opnemen mag maximaal tweemaal het aantal uren bedragen dat u per week werkt.

Naam: twan
Bericht: Als je bedrijf geen cao heeft. heb je dan nog steeds recht op?  
Kan iemand dit wetelijk aankunnen tonen?

Naam: daan
Bericht: Ik moet binnenkort mijn moeder vanwege alzheimer naar een tehuis brengen met mijn familie. Ik werk bij een bedrijf zonder CAO, heb ik dan nog recht op betaald verlof?

Naam: Rene Hackmann
Bericht: Hallo,  
Onze werkneemster staat voor 16 uur per week op de loonlijst. Op hoeveel vakantie-uren heeft zij jaarlijks recht?  
 
Mvg,  
Rene

Naam: sh
Bericht: ben werkzaam in het onderwijs en binnenkort 25 getrouwd.ik denk dat ik recht heb op een vrije dag, maar moet ik die op de jubileumdag zelf opnemen of mag dit iets later wanneer ik het vier met de kinderen? vr. dank voor uw reactie

Naam: G. Vermeulen
Bericht: Volgens onze cao van het voortgezet onderwijs oop, heb ik recht op 1dag verlof bij mijn 25 jarig huwelijk, nu valt dit op 14 augustus in de vakantie. Men zegt bij mij op school dat ik er dan geen recht op heb omdat het in de vakantie valt. Volgens de cao heb ik er wel degelijk recht op. Dus hoe werkt dit. Kan de school zomaar om de cao heen?

Naam: Björn
Bericht: Goede dag,  
 
Mijn ouders zijn in december 40jaar getrouwd en nu las ik dat er dan recht is op een vrije dag,is dat ook het geval als ik geen CAO heb?  
 
Mvg,  
Björn

Naam: Slob
Bericht: Goedemiddag,  
 
mijn ouders en schoonouders zijn 40 jaar getrouwd.  
wij hebben geen cao.  
krijg ik hier voor beide een vrije dag ja of nee.  
 
alvast bedankt.  
 
groet fam slob

Naam: H. Petersen
Bericht: Mijn schoonouders zijn bijna  
65 jaar getrouwd. Waarom wordt nergens meer een vrije dag voor dit gebeuren gemeld? Is toch zeker zo bijzonder als 50 of 60 jaar?

Naam: Ans kerstens
Bericht: Mijn ouders zijn 50 jaar getrouwd. Heb ik recht op een vrije dag alsnhet jiet in de cao vermeld staat? Volgens wg niet. Hoor hetbgraag

Naam: hg
Bericht: Mister Money  
ik werk in een ziekenhuis en ben binnenkort 25 jaar getrouwd. heb ik recht op een vrije dag of is dat alleen als je op die dag werkzaam bent. Ik werk namelijk onregelmatig?  
Ben benieuwd.  
Gr. Hdj

Naam: Flipje
Bericht: Krijg je als getuige op een trouwerij ook een vrije dag of een gedeelte ervan?

Naam: sanne
Bericht: Hallo, mijn zus/zwager gaan in geregistreerd partner schap. Krijg ik hier vrij voor? ik werk in de schoonmaak. Gr sanne

Naam: alfred
Bericht: Ik werk in een sportzaak en ben 55 jaar.  
in mijn cao staat dat ik recht heb op 12 roostervrije zaterdagen, wat houd dat precies in.

Naam: Maaike
Bericht: Ik ga verhuizen naar een andere plaats maar laat mij daar niet inschrijven ivm urgentie maar woon er wel. Heb ik recht op verhuisdagen en reiskostenvergoeding?

Naam: Kiki Krol
Bericht: Mijn 40 jarig huwelijk valt op hemelvaartsdag behoud ik dan het recht op een vrije dag?

Naam: Petra
Bericht: Beste Dianne,  
Mijn grootouders vieren binnenkort hun 50 jarig jubileum.  
Krijg ik daarvoor een vrije dag?  
 
m.v.g. Petra

Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: @Petra, bij een huwelijksjubileum van je grootouders heb je helaas geen recht op een vrije dag. Dit geldt alleen voor je eigen huwelijksjubilea of die van je ouders.

Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: @Kikki, hier kunnen wij geen uitsluitsel over geven. Dit ligt aan hoe de afspraken zijn vastgelegd in je cao of arbeidsovereenkomst. Je kunt het beste contact opnemen met de afdeling personeelszaken op je werk.

Naam: Paula
Bericht: Vraag: heb je recht op een vrije dag als je 40 jaar bent getrouwd?  
 
Met vriendelijke groet, Paula

Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: Of je recht hebt op een vrije dag is afhankelijk van je CAO. Je kunt dit dus nakijken in de CAO waar het bedrijf waar je werkt onder valt, of het even navragen bij de afdeling personeelszaken.

Naam: Rose
Bericht: Als je 60 jaar bent geworden hoeveel extra vrije dagen heb je recht op.  
Graag uw antwoord

Naam: Edwin van Esch
Bericht: zie MKB website met de volgende info hierover:  
Wet of cao?  
 
Er zijn diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) terwijl andere in de cao zijn vastgelegd. Mochten verloven die normaal gesproken onder de WAZO vallen onder een afwijkende regeling in de CAO zijn opgenomen, geldt in dat geval de cao.  
 
 
 
WAZO  
 
De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de WAZO. Je bent als werkgever wettelijk verplicht je werknemers vrij te geven voor de gebeurtenissen die onder deze verloven vallen.  
 
•zwangerschaps- en bevallingsverlof;  
 
 
•ouderschapsverlof;  
 
 
•kortdurend zorgverlof (tiendaags zorgverlof);  
 
 
•calamiteitenverlof;  
 
 
•adoptieverlof;  
 
 
•kraamverlof;  
 
 
•langdurend zorgverlof;  
 
 
•levensloopregeling.  
 
 
Meer over de WAZO lees je in dit artikel.  
 
 
 
Cao  
 
Ook kunnen werknemers verlof krijgen voor gebeurtenissen die niet in de WAZO zijn geregeld, bijvoorbeeld wanneer een familielid gaat trouwen of komt te overlijden. Dit heet bijzonder of buitengewoon verlof. Deze verlofregelingen zijn opgenomen in de cao. Let op, deze zijn per arbeidsovereenkomst verschillend. Indien je werknemers verlof willen voor een gebeurtenis die niet in de WAZO of cao is geregeld, ben je niet verplicht daarvoor vrij te geven.  
 
Wel is het natuurlijk belangrijk dat je je als werkgever flexibel opstelt en het welzijn van je werknemers in de gaten houdt. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om iemand een vrije dag te geven of te laten opnemen bij het overlijden van een goede vriend of vriendin omdat hier niet om bloedverwanten gaat. Toch kun je je ook wel voorstellen dat een werknemer graag afscheid wil nemen en het verlies moet verwerken.  
 
Lees hier meer over hoe je er achter komt onder welke cao je onderneming valt.

Naam: Jaco
Bericht: Vraag over 40 jarig huwelijk ouders. Mijn ouders zijn 30 juni 2014 40 jaar getrouwd. Kan ik daar dan ergens in augustus nog een vrije dag voor krijgen.

Naam: Marvin Verhoeven
Bericht: Beste Mister Money,  
 
Staat het onderstaand ook in het wetboek? m.a.w. is dit wettelijk zo geregeld. Zo ja, welke artikelen hangen hier dan aan vast?  
 
Huwelijksjubileum ouders, schoonouders of pleegouders  
Zowel voor het 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum geldt één vrije dag  
 
Alvast bedankt.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marvin

Naam: m.correia
Bericht: Beste Mister Money,  
 
Mijn moeder zijn vader is overleden en haar moeder is alleen achtergebleven op Curaçao .  
Opa lag dood 1 dag in huis en oma had het niet door , er werd ingebroken en werd mij opa levensloos gevonden. Mijn moeder is gelijk naar Curaçao gegaan voor begrafenis maar ook de zorg voor mijn oma en alles te kunnen regelen. Mijn moeder is ook hel erg van slag en alles loopt moeizaam, is daar 7 dagen en haar werkgever stuurt een sms hallo .... We hopen dat je sterk ben en volgende aanwezig kan zijn. Groeten....  
Ik sta verbaasd met deze sms. Mijn moeder is in paniek die wil terug voor zn werk maar hoe doe ze dat ze kan mijn oma niet achterlaten ze moet medicijn voor haar regelen erfrecht ,pensioen noem maar op. Mijn oma was net eind juli aan borstkanker geopereerd en heeft veel zorg nodig. Wat kunnen wij hier doen , ik ben wanhopig en ben bang dat me moeder het niet alleen kan en mijn oma daar achterlaat aan zijn lot voor haar werkgever.  
 
Ik hoor graag van U.  
 
Met Vriendelijke groet,  
 
M.Correia

Naam: thea hanegraaf
Bericht: hoeveel vrije dagen heeft mijn werknemer die 65 is en 10 uur in de week werkt?

Naam: H. van Toorenenburg
Bericht: Hallo,  
Wat als mijn vader in mijn vakantie is overleden? Heb ik dan nog recht op de 4 dagen?

Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: @Correira, wat een vervelende situatie zeg! Het is voor ons moeilijk om aan te geven wat ze het best kan doen. Ik denk dat in overleg treden met de werkgever de beste oplossing is. Mocht dit geen uitkomst bieden, dan kan ze wellicht contact opnemen met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.  
 
@Thea, Dit kun je het best aan de werkgever navragen of in het contract nalezen.  
 
@vanToorenenburg, dat lijkt me wel, wellicht is het goed om dit nog even aan je werkgever voor te leggen.

Naam: Amina
Bericht: Ik heb 28 uur contact uur. Heb ik toch recht op de huwelijk vrije dagen

Naam: Edwin
Bericht: Vraag over wettelijke vrije dagen bij Eigen huwelijk: Onlangs ben ik getrouwd, we hebben in ons bedrijf geen CAO.  
Mijn werkgever heeft me 1 dag bijzonder verlof gegeven. Is dit juist?

Naam: d
Bericht: heb je bij einde dienstverband aow leeftijd nog ergens recht op, mag ik de verlofdagen laten uitbetalen of kan ik verplicht worden ze op te nemen.

Naam: Edith
Bericht: Mister Money,  
ik werk 3 dagen in de week en ga volgend jaar trouwen. Heb ik dan ook recht op minimaal 2 verlofdagen?

Naam: Quirien
Bericht: Als tandartsassistente heb ik geen CAO. Krijg ik nu volgens de wet wel een dag vrij voor het 40 jarig jubileum van mijn ouders?

Naam: Wendy
Bericht: Mijn vriend en ik willen 3-8-2015 trouwen. Eigenlijk is alles geregeld maar mijn vriend zijn baas geeft geen vrij. Mag dit en moeten we alles naar een andere datum zetten wanneer het zijn baas wel uitkomt? Of dient zijn baas zich aan te passen? Wij zitten lichtelijk met onze handen in t haar want we lezen wel dat je verlof krijgt van 2 dagen maar niet hoe en wat met betrekking tot werkgever. Kan iemand ons helpen?

Naam: Samantha
Bericht: Hallo,  
 
Ik heb een vraagje.  
 
Mijn vriendin heeft net te horen gekregen dat haar baby in de buik van 16weken niet meer leeft.  
 
Nu vragen we ons af of haar man recht heeft oo vrije dagen? Zoja hoeveel dagen zijn dat dan?  
 
Groetjes samantha

Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: Voor vrouwen geldt dat bij een miskraam voor de 24e week van de zwangerschap ze zich gewoon kan ziekmelden en dit onder normale ziektedagen valt. Of je als man in dit geval ook recht hebt op verlof hangt af van je cao of de bereidwilligheid van je werkgever. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met je werkgever of de afdeling personeelszaken van je bedrijf.

Naam: Esme
Bericht: Volgens mijn Cao geldt het principe 7 uit de 13 voor het doorbetalen op feestdagen. Ivm zwangerschapverlof heb ik niet 7 uit de 13 weken gewerkt heb ik dan toch recht op betaald verlof op deze dagen of moet dit van mijn normale verlofdagen af?

Naam: Albert Dirkx
Bericht: Vraag; als men ergens 40 jaar in dienst is en het bedrijf gaat failliet en maakt dan weer een door start,waar ik dan maar een 20 uren contract krijg aangeboden.  
Hoeveel extra uren moeten ze me dan geven ,want dit staat niet in het contract en dan wil ik wel weten en op laten nemen voor ik dit ga tekenen.  
 
Graag zie ik jullie antwoord tegemoet.  
 
Groeten  
Albert Dirkx

Naam: Debby
Bericht: Kan de werkgever zeggen dat alleen vrij krijgt voor het huwelijksjubileum van een 1ste graads bloedverwant als die dag een feest wordt gegeven en zo niet dan geen vrij?

Naam: Berry
Bericht: Sterfgeval 2e graads familielid (bloed of aanverwanten)  
Je hebt in de regel recht op verlof op de dag van overlijden en dag van begraven/cremeren (twee dagen). Onder 2e graads wordt verstaan; broers, zussen, grootouders.  
 
Aanverwanten: betekend aangetrouwde  
 
( van beide kanten grootouders is Opa, Oma.  
broer, zussen.)  
 
dus je heb recht op 2dagen vrij overlijden de dag en  
begraven/cremeren.  
 

Naam: Tineke
Bericht: Mijn ouders zijn binnenkort 60 jaar getrouwd. Nu krijgt mijn verloofde geen verlof omdat dit alleen zou gelden als wij zijn getrouwd. Is dit waar?  
CAO houthandel

Naam: w trouwen
Bericht: Op hoeveel dagen heb ik recht als mijn schoonvader overlijd, en hoeveel mijn zoon?

Naam: Michel
Bericht: Hallo,  
 
Mijn werk heeft geen CAO, klopt het dan dat ze geen vrije dag(en) hoeven te geven bij een verhuizing?

Datum: 31-3-2016 15:19:06
Naam: Denise
Bericht: Ik werk 24 uur per week maar ga volgende week woensdag verhuizen ( hiervoor wil ik donderdag en vrijdag vrij nemen) maar wij hebben geen CAO. Heb ik dan recht op 2 vrije dagen of niet?

Datum: 15-6-2016 01:03:47
Naam: Noa
Bericht: En als je naar het buitenaland moet omdat bv je oom onverwachts gaat trouwen. Krijg je dan ook maar 1 dag verlof of kunnen daar uitzonderingen voor worden gemaakt?

Datum: 14-7-2016 17:05:04
Naam: Maria
Bericht: Ik heb een vraag over jubileum van ouders 65 jaar getrouwd.  
Krijgt men hier een vrije dag voor.  
 
Alvast bedankt voor uw reactie.  
 
Groeten Maria

Datum: 19-8-2016 11:54:06
Naam: p hendrikson
Bericht: wij zijn binnenkort 65 jaar getrouwd hebben onze kinderen en kleinkinderen recht op een vrije dag?

Datum: 19-8-2016 15:03:35
Naam: Annemiek
Bericht: mijn dochter studeert af aan de universiteit, krijg ik hier een vrije dag voor? ik ben werkzaam in het basisonderwijs als groepsleerkracht

Datum: 31-8-2016 16:58:48
Naam: Harrie
Bericht: Bovenstaand staat het volgende:  
Sterfgeval 1e graads familielid (bloed of aanverwanten)  
Als regel heb je vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begraven/cremeren (maximaal vier dagen) recht op verlof. Onder 1e graads familie wordt verstaan; de partner, de ouders en de kinderen van uzelf (of adoptie).  
 
Onderaan staat als bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Waar kan ik van die bron de maximale dagen (=4) terugvinden op de site ?  
In het kader van Wet Arbeid en Zorg wordt namelijk alleen de dag van overlijden en de dag van crematie of begrafenis genoemd als bijzondere verlofdagen. Dus maar 2 dagen!

Datum: 8-9-2016 14:22:32
Naam: Dennis van der Mark
Bericht: Goededag,  
 
Ik ben 4 jaar geleden getrouwd en half jaar later gescheiden. Nu ga ik weer trouwen,ik werk nog bij dezelfde baas als toen. Heb ik nu weer recht op diezelfde 2 vrihe dagen voor t trouwen wat ik toen ook had?  
Er staat alleen maar in de cao dat als je gaat trouwen dat je 2 dagen krijgt. Maar er staat niks over hertrouwen. Graag hoor ik van u.  
Met vriendelijke groeten. Dennis

Datum: 25-9-2016 10:07:01
Naam: Marion
Bericht: Goedendag,  
 
Krijg ik een vrijedag als mijn stiefdochter trouwt? Ik ben getrouwd met haar vader!

Datum: 11-10-2016 15:31:17
Naam: Marcel Ebeltjes
Bericht: Hallo, ik heb een vraag naar aanleiding van dit artikel.  
 
Ik ben zelfstandig ondernemer (zzp) en een familielid ligt op sterven. Is er een regeling die (net als voor mensen in loondienst) geldt voor verlofdagen voor zelfstandigen? Of verzekering?  
 
Ik zie u antwoord graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Marcel Ebeltjes.

Datum: 17-10-2016 07:17:29
Naam: axana
Bericht: beste ik vraag me af.Krijg ik een dag verlof voor het overlijden van mijn partner zijn overgrootmoeder maar wij zijn nog niet getrouwd het zit zo mijn naam staat wel mee op de overlijdingsbrief

Datum: 31-10-2016 18:40:49
Naam: Mike
Bericht: Mijn vriendin is volgende week 25 jaar getrouwd, krijg ik dan ook vrij aangezien wij een samenlevingscontract hebben?  
Groet Mike

Datum: 1-12-2016 15:36:23
Naam: Charlotte
Bericht: Bij een 50 jarig huwelijks feest, krijg je dan altijd 1 vrije dag, ook al valt deze dag op mijn vrije dag? Of krijg ik alleen vrij als het op mijn werkdag valt? Of krijg ik de uren en kan ik die opeen andere tijd opnemen?

Datum: 13-1-2017 12:06:56
Naam: Simone
Bericht: Ik heb geen cao. Heb ik recht op vrije dagen bij het aangaan van een samenlevingscontract bij de notaris? En bij verhuizen?  
Mvg, Simone

Datum: 6-6-2017 16:10:32
Naam: Guus van 't Pad Bosch
Bericht: Hallo,  
 
ik ga in september trouwen op een zaterdag. Mijn werkgever heeft geen CAO, kan ik wel aanspraak maken op eventuele vrije dagen? Zo ja, hoeveel?  
 
Groet,  
Guus

Datum: 22-6-2017 10:35:21
Naam: Denman
Bericht: Krijg je een vrij dag als je opa en oma 60 jaar zijn getrouwd?

Datum: 25-8-2017 17:33:52
Naam: Harry
Bericht: Geeft n 65-jarig huwelijksjubileum ook recht op n vrije dag?

Datum: 2-9-2017 11:14:50
Naam: Jennifer
Bericht: Hoi,  
Wordt er een uitzondering gemaakt qua verlof/vrije dagen wanneer een broer/zus trouwt in het buitenland(buiten Europa)?  
Ik werk in het onderwijs.  
 
Groetjes,  
Jennifer

Datum: 18-9-2017 11:43:53
Naam: Kooten
Bericht: Zit in de bouw,mijn schoonoudrrs zijn 50jaar getrouwd,dit is een vrije dag maar is deze dan wel of niet doorbetaald?

Datum: 2-10-2017 12:22:34
Naam: Margreet
Bericht: Heb ik recht op verlof in de vorm van een paar vrije uren bij het opstellen van een samenlevingscontract bij de notaris? Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Schenken: hoe zit dat met de belasting?
Loonstrook 2014 - Uitleg en overzicht
Tips voor invullen van de aangifte
Loonstrook 2013
Loonstrook 2012


Extra mogelijkheden:
RSS feed
Gratis nieuwsbrief
Dossiers

Zoeken:
Vergelijken:
Berekenen:
Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
Ja, hou mij op de hoogte.
 


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Ziektekostenverzekering vergelijken   
Als de spaarrentes negatief worden, haal ik mijn geld van de bank
Ja Nee
Zorgalert 2018