Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Opbouw zorgpremie – Waarom de premie daalt

Auteur: Mister Money woensdag 25 september 2013
Zorgverzekeraars DSW heeft deze week als eerste haar zorgpremie voor 2014 bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering gaat fors omlaag met 7,50 per maand. Hoe kan het dat de premie omlaag kan? En hoe wordt de zorgpremie eigenlijk bepaald?

Overzicht opbouw zorgpremie
De belangrijkste factoren die bepalen hoe hoog de zorgpremie wordt zijn:

- Nominale premie (door de overheid vastgesteld)
- Bedrijfskosten
- Risico-opslag
- Opbouw reserves
- Opslag voor oninbare premies
- Opslag voor collectiviteitskortingen


In dit artikel worden alle elementen kort toegelicht en aan de hand hiervan wordt uitgelegd waarom de premie in 2014 omlaag kan.

Nominale premie
De nominale premie maakt het grootste deel uit van de zorgpremie. Elk jaar stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nominale premie voor de zorgverzekering vast. Dit is het minimale bedrag dat een zorgverzekeraar, volgens het ministerie, aan premie moet vragen om kostendekkend te zijn. In 2014 is de nominale premie vastgesteld op 1.226 euro per jaar. Dit was in 2013 nog 1.250 euro. Dit komt vooral doordat de zorgkosten die verzekeraars moeten betalen voor hun verzekerden zijn gedaald. Voor bij de inkoop van medicijnen hebben de verzekeraars grote besparingen gerealiseerd.

Let op: Sommige verzekeraars geven op hun website aan hoe de premie voor de basisverzekering is opgebouwd en hanteren een ander bedrag aan nominale premie. Dit kan doordat de nominale premie van het ministerie een gemiddeld is. Verzekeraars kunnen op basis van individuele afspraken met zorgverleners, bijvoorbeeld een lager bedrag nodig hebben om de verzekering kostendekkend te houden.

Bedrijfskosten
Een zorgverzekeraar is, in de meeste gevallen, een bedrijf. En een bedrijf maakt kosten voor bijvoorbeeld personeel, huur van gebouwen en dergelijke. Ook deze kosten verrekend deze verzekeraar in de zorgpremie. Dit verklaart voor een belangrijk deel waarom er grote verschillen in premie kunnen zijn tussen de verschillende verzekeraars. Een internetverzekeraar zal immers minder kosten hebben voor personeel en gebouwen dan de grote verzekeraars die verschillende kantoorpanden in het land hebben.

Risico-opslag
Het ministerie maakt bij het vaststellen van de nominale premie elk jaar een schatting van de zorgkosten voor het komend jaar. Door onverwachte gebeurtenissen, kan het altijd voorkomen dat de zorgkosten van een verzekeraar in een jaar hoger uitpakken dan verwacht. Om dit op te kunnen vangen, hanteren veel verzekeraars een risico-opslag in de premie.

Opbouw reserves
Net als banken, moet verzekeraars, voldoen aan kapitaaleisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Eén van de voorwaarden van DNB is dat de verzekeraars voldoende vermogen aanhouden. Om deze reserves te kunnen opbouwen verrekenen verzekeraars een deel hiervan in de premie.

Eerder dit jaar werd al bekend dat veel zorgverzekeraars al meer dan voldoende reserves hebben opgebouwd. Hierdoor is de verwachting dat de zorgpremies in 2014 kunnen dalen, omdat verzekeraars minder of niets hoeven in te houden voor de opbouw van reserves. Verzekeraar DSW heeft al aangegeven dit jaar niets in te houden voor de opbouw van reserves.

Opslag voor oninbare premies
Niet alle verzekerden kunnen hun premie, eigen risico of eigen bijdragen betalen. Wanneer een aantal verzekerden de betalingsverplichtingen niet nakomt, moet de verzekeraar dit inkomensverlies compenseren. Dit doet ze door het tekort van vorig jaar door te berekenen in de premie van de basisverzekering voor het nieuwe jaar.

Opslag voor collectiviteitskorting
Wanneer je via bijvoorbeeld je werkgever, sportclub of een vergelijkingssite een zorgverzekering afsluit, krijg je een collectiviteitskorting op de premie. De verzekeraars die deze collectiviteitskortingen aanbieden, financieren deze korting via de basispremie. Dit is het bedrag dat verzekerden betalen die geen collectiviteitskorting krijgen op de basisverzekering.

Waarom zorgpremie omlaag kan
Door bovenstaande elementen te bekijken is duidelijk geworden waardoor de zorgpremie in 2014 omlaag kan. De nominale rekenpremie (die het grootste deel uit maakt van de premie) is gedaald en verzekeraars hoeven ook minder in te houden voor de opbouw van reserves. Sterker nog, omdat de reserves in sommige gevallen veel hoger zijn dan vereist, kunnen verzekeraars hier zelfs een deel van teruggeven aan de verzekerde in de vorm van een lagere premie. Dit zijn de belangrijkste factoren waardoor de premies in 2014 fors omlaag kunnen.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Alleen een aanvullende verzekering afsluiten
Hoger eigen risico zorgverzekering - Wel of niet?
Gaan de spaarrentes weer omhoog?
100.000 euro schenken
We moeten meer geld uitgeven


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken