Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Pandhuizen, het hoe en wat

Auteur: Ivo van Vugt (Advies v. Vugt) Woensdag 7 mei 2008
Een vorm van lenen waar je niet vaak van hoort is het belenen van zaken bij een pandhuis. Je kunt daar tijdelijk de meest uiteenlopende zaken als onderpand in ruil voor contant geld geven. Na een korte periode kun je je eigen product weer terugkopen, tegen dezelfde prijs met rente. Dit lijkt heel aardig om snel aan geld te kunnen komen, maar hoogte van de rente en de korte terugbetaalperiode zijn minder fraai. Toch maken in grote steden er jaarlijks tienduizenden mensen gebruik van en schieten pandhuizen als paddenstoeltjes uit de grond door het hele land.

Belenen
Belenen is zo oud als mensenheugenis. Reeds in de 13e eeuw waren het de mensen uit Lombardije (de lommerds) die tafels-van-lening hadden. In de 15e eeuw werd door de overheid een halt toegeroepen aan de woekerrentes en richtten gemeenten zelf 'Lommerds' op; waaronder de huidige in Amsterdam uit 1614. In 1910 kwam er regulering via de huidige Pandhuiswet.

Deze wet is de laatste en enige in Nederland wetgeving met betrekking tot pandhuizen. De wet was/is enkel van toepassing om woekerrentes tegen te gaan tot bedragen lager dan 25 gulden (11,34 euro). Compleet achterhaald, niet van toepassing en derhalve waardeloos.

In de Verenigde Staten is belenen heel normaal. Je zit het regelmatig terugkomen in films die zich afspelen in Las Vegas. Ook in Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van het belenen of verpanden van goederen. De aantallen zijn onbekend, omdat mensen er niet graag vooruitkomen en ook het aantal pandhuizen is onduidelijk. Ze hoeven niet als zodanig beschreven te staan bij de Kamer van Koophandel; 'groothandel' of 'handelaar in gebruikte goederen' zijn afdoende. Handel is immers een vrij en ruim begrip.

In Nederland zijn het voornamelijk de armere die naar de lommerd gaan; zij kunnen vaak niet op een andere manier aan geld komen. Ook veel allochtonen maken gebruik van de pandhuizen; zij zijn dit immers van hun thuisland uit gewend.

De werking
Het is eigenlijk heel erg gemakkelijk. Een praktijkvoorbeeld zal tot de verbeelding spreken.

Jan huurt en heeft een laag inkomen en komt maandelijks maar net rond. Hij zit even in de geldproblemen. Hij dient snel een rekening te betalen van het energiebedrijf en heeft daar ongeveer 400 euro voor nodig. Hij heeft geen mogelijkheid tot roodstand bij de bank of lening, omdat hij ooit betalingsachterstanden heeft gehad.

Hij beslist om zijn collectie Cd’s, een mooi horloge en een nette stoel te belenen. Hij schat de waarde zelf in op minimaal 650 euro. Hij gaat naar een pandhuis krijgt voor al zijn goederen 375 euro. Dat valt tegen, maar hij heeft het geld toch nodig. Op vertoon van zijn legitimatie krijgt hij een beleenbewijs. Hierop staat, dat hij zijn spullen binnen één maand kan terugkopen voor 375 euro verhoogt met 20 procent rente. Eventueel kan het onder dezelfde voorwaarden verlengd worden met één maand. Indien Jan ná twee maanden niet komt opdagen worden de spullen eigendom van het pandhuis en kunnen doorverkocht worden. Het is Jan gelukt om na één maand zijn spullen terug te kopen.


Bijna alle spullen kunnen beleend worden: van apparaten, sieraden, schilderijen, meubels tot aan de auto toe. Ieder pandhuis zal overigens zijn eigen voorkeuren hebben. Zo zijn er die vrijwel alleen sieraden belenen, andere alleen maar registergoederen- als auto's en boten.

De voordelen
De voordelen zijn snel op te noemen: snel geld zonder moeilijkheden. Een legitimatie is voldoende om snel contanten te krijgen. Er is zelfs geen registratie of controle bij Bureau Krediet Registratie in Tiel. Ideaal dus voor mensen met betalingsachterstanden of al veel schulden.

De nadelen
Snel, fatsoenlijk en gemakkelijk geld bestaat in Nederland eigenlijk niet. Voor het belenen van je spullen betaal je dan uiteindelijk ook een flinke rekening. Een woekerrente van 15 tot 20 procent per maand (240 procent per jaar) is zeker geen uitzondering. Daar kun je uit op maken, dat pandhuiseigenaren ge/misbruik maken van de geldnood van de klanten. Deze zullen op hun beurt zeggen, dat de rente zo hoog is, omdat ze veel risico lopen; dat de kant niet terugkomt om de goederen weer terug te betalen/kopen. Er wordt overigens niet altijd gesproken over rente, maar ook over bewaarloon, stallingskosten, beheersvergoedingen etc.

Ondanks, dat een beleningstermijn minimaal zes maanden moet zijn volgens bestaande wetgeving, zijn de meeste termijnen bij de pandhuizen gesteld op één of twee maanden. Dit kan, omdat er geen wetgeving en geen controle (mogelijk) is.

Verder worden de beleende zaken vrijwel direct en zonder kennisgeving te koop aangeboden via diverse kanalen na verloop van deze termijn. Ook blijkt in de praktijk, dat deze goederen doorgaans veel te laag worden gewaardeerd en meeropbrengst (vermindert met de verschuldigde rente) niet wordt terugbetaald aan de eigenaar- dubbel geld dus.

Gemeente
Er zijn twee gemeentelijke instellingen die een pandhuis hebben; Den Haag en Amsterdam (sinds 1614). De rente is een stuk lager (rond de anderhalf procent per maand, 16 procent per jaar) en de terugbetaalcondities zijn stukken beter- in plaats van twee maanden, is de terugbetaal/kooptermijn zes maanden. Ook is de waardebepaling veel reëler, dan bij een commercieel pandhuis. Zelf als de verkoopopbrengst hoger is, dan de beleende waarde, ontvangt de klant het verschil terug.

Wetgeving en Controle
Er is dus geen controle op de handel en wandel van pandhuizen. Er zijn geen vergunningen nodig, rentepercentages en waardebepalingen zijn vrij. Er gaan – ook vanuit de politiek- stemmen op om de controle onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of gemeenten te laten vallen. Ook zou de Pandhuiswet gemoderniseerd moeten worden. Registratie bij het BKR in Tiel is ook een van de mogelijkheden om consumenten te beschermen tegen woekerrentes en overkreditering.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
80 procent leent en spaart tegelijk
Onderzoek naar kosten creditcards
Gebruik van de creditcard in het buitenland
Financiële opvoeding voorkomt schulden
Lenen eindelijk voordeliger

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Geld lenen? Vergelijk de aanbieders.
 • Vergelijk lening, op rente en voorwaarde

 • Lenen, de vormen
 •       Doorlopend krediet
        Persoonlijke lening
        Creditcard
        Tweede hypotheek