Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Pensioen en VUT / pre-pensioen

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) Woensdag 13 juli 2005
De Wet fiscale behandeling VUT / Pre-Pensioen en introductie levensloopregeling moet de pensioen-lasten voor de komende generaties betaalbaar houden. De wet bestaat uit twee delen: De levensloopregeling en de VUT / Pre-Pensioenregeling. In dit artikel wordt op de VUT/Pre-Pensioenregeling verder ingegaan.

De VUT / Pre-Pensioenregeling bestaat uit een aantal aanpassingen van de huidige fiscale regels. Nu is de pensioen-opbouw nog erg aantrekkelijk door de fiscale voordelen. Het pensioen wordt niet belast op het moment van toekenning, maar op het moment van uitkering. Door de introductie van de nieuwe regeling worden de fiscale regels minder aantrekkelijk. Daarmee hoopt het kabinet de gemiddelde pensioenleeftijd te verhogen. De aanpassingen zijn al per 1 januari 2005 ingegaan.

VUT
Voor werknemers die op 1 januari 2005:
 • Jonger waren dan 55 jaar, vervallen de fiscale voordelen voor VUT-regelingen. Premies zijn van 1 januari 2006 tot 1 januari 2015 nog voor de helft aftrekbaar. Daarna niet meer. Voor werkgevers wordt de heffing over de bijdrage in de VUT(achtige)-regeling van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011 26%, na deze datum 52%. De uitkeringen blijven belast.
 • Ouder waren dan 55, komen in aanmerking voor een overgangsregeling. Voorwaarde hierbij is wel dat er al een VUT-regeling bestond per 31 december 2004. Voor deze werknemers blijven de huidige fiscale voordelen bestaan. Handhaving van de VUT-regeling voor deze groep is niet verplicht. De premies blijven onbelast, de uitkeringen belast. Pre-Pensioen / Overbruggingspensioen
Voor werknemers die op 1 januari 2005:
 • jonger dan 55 jaar waren, vervallen de fiscale voordelen van het prepensioen en overbruggingspensioen. Het prepensioen en de overbruggingspensioen-aanspraken die tot 1 januari 2006 zijn opgebouwd, kunnen worden afgekocht. De aanspraken kunnen zijn:
  • In het ouderdomspensioen storten dat ingaat op 65- jarige leeftijd, mits opgenomen in de pensioentoezegging.
  • In een levensloopregeling storten. De werkgever en pensioenuitvoerder bepalen samen of afkoop voor levensloop is toegestaan.
  • Premievrij maken. De aanspraken blijven in stand en eventueel jaarlijks geïndexeerd.
  • De aanspraken voor pre,-/of overbruggings-pensioen kunnen collectief worden omgezet in ouderdomspensioen. Een individuele werknemer heeft wel het recht hiervan af te wijken. De werknemer kan nog steeds een prepensioenregeling voortzetten. De premies worden dan belast.
 • ouder dan 55 waren, verandert niets. Opbouw van pre,-/of overbruggings-pensioen kan worden voortgezet, maar is niet meer verplicht. Voorwaarde is wel dat er per 31 december 2004 reeds een pre,-/of overbruggingspensioen bestond.
Alternatieven
Het vervroegd uittreden wordt zo voor de jongere generatie steeds moeilijker gemaakt. Via de levensloopregeling, eventueel reeds opgebouwde tegoeden, lijfrenten en het sparen via eigen middelen kan naar een eerdere pensioendatum worden gewerkt. Het vervroegd pensioen wordt derhalve erg individualistisch. Win daarom tijdig de nodige informatie van deskundigen in.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom