Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Pensioenfondsen moeten op risico’s letten

Auteur: Mister Money Woensdag 20 januari 2010
Pensioenfondsen moeten meer oog hebben voor de risico’s bij het beleggen van hun geld en zich minder laten leiden door het rendement. Dat concludeert de commissie Frijns in een rapport dat is aangeboden aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie deed op zijn verzoek onderzoek naar het beleggingsbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen sinds 1990.

De pensioenfondsen staan er slecht voor. Sinds de start van de kredietcrisis zijn de reserves uitgehold. Dit komt gedeeltelijk door het feit dat een groot deel van premies in aandelen is belegd. Begin 2000 verloren de pensioenfondsen ook een deel van hun vermogen door dalende beurskoersen.

De commissie heeft niet kunnen aantonen dat pensioenfondsen structureel slecht presteren. Wel viel op dat 2008 een extreem slecht jaar was voor de fondsen. Het totale waardeverlies van de beleggingen kwam uit op 120 miljard euro. Een aantal fondsen slaagde erin om het hoofd in deze moeilijke tijd boven water te houden, maar lang niet alle fondsen waren crisisbestendig. Inmiddels zijn de beurzen flink aan het herstellen en groeien de reserves weer. Toch hebben de pensioenfondsen nog altijd minder in kas dan voor de kredietcrisis het geval was.

Kwetsbaar
De kwetsbaarheid van de pensioenfondsen is volgens de commissie in de loop der jaren verder toegenomen. Dit heeft te maken met de vergrijzing in Nederland. De fondsen ontvangen naar verhouding minder premies, terwijl er juist meer uitgekeerd moet worden. Ruim 60 procent van het totale pensioenvermogen is bestemd voor pensioenen die nu al moeten worden uitbetaald of die binnen tien jaar tot uitkering overgaan. Dit gegeven zorgt ervoor dat het moeilijker is geworden om klappen op te vangen. Een andere minpunt is dat pensioenfondsen steeds meer afhankelijk zijn geworden van de financiële markten. Een groot deel van het vermogen wordt onder meer belegd in aandelen en onroerend goed. Een crisis kan funest zijn voor de reserves van de fondsen.

Advies
De commissie Frijns adviseert pensioenbesturen om een strategisch risicokader op te stellen waarin het risicobeleid wordt toegelicht. Daarnaast wil de commissie dat pensioenfondsen een ‘harde ondergrens’ vaststellen. Wanneer de dekkingsgraad onder deze grens zakt, dan is herstel op eigen kracht niet meer mogelijk. Een aanpassing in een pensioencontract is in dat geval noodzakelijk. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) heeft positief op het rapport gereageerd en vindt dat er nuttige lessen uitgetrokken kunnen worden. Op haar website spreekt VB over goede aanknopingspunten voor de nodige verbeteringen in de toekomst.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet