Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Pensioenfondsen verliezen miljarden

Auteur: Ivo van Vugt Donderdag 23 oktober 2008
De grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW (verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van pensioenbeheerder PGGM), hebben zwaar te lijden onder het huidige economische klimaat. Vandaag is bekend geworden dat er in het derde kwartaal van dit jaar vele miljarden zijn verloren op de aandelenportefeuilles van beide pensioenfondsen.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het pensioenfonds voor ambtenaren. Zij beheren de pensioenen van vele tienduizenden ambtenaren en gepensioneerden in Nederland. Ondanks de grote en wereldwijde risicospreiding is het beleggingsresultaat over de eerste drie kwartalen uitgekomen op een verlies van bijna tien procent.

Het totaal belegde vermogen is gedaald van 205 miljard euro in juni dit jaar, naar 195 miljard euro tegen het einde van het derde kwartaal. Dit verlies is bijna geheel te wijden aan een daling van de waarde van de aandelenportefeuille van bijna 24 procent. Ook ABP bezat aandelen Fortis (van 10 euro per aandeel naar 1 euro per aandeel) en aandelen van banken in de VS. Door de spreiding van het risico is het verlies overigens beperkt gebleven.

Dekkingsgraad
Volgens de Pensioenwet dient een pensioenfonds een (kapitaal-)dekkingsgraad aan te houden van minimaal 1,25. Dit betekent dat tegenover iedere uitgaande euro minimaal 1,25 euro in kas moet zijn. Normaal is dit bij ABP ongeveer 1,35 maar aan het eind van het derde kwartaal is dit uitgekomen op 1,18.

Bij deze dekkingsgraad heeft het pensioenfonds nog steeds flinke financiŽle buffers van enkele tientallen miljarden euroís. Maar de reserves zijn nog altijd minder dan de Pensioenwet verlangt. Er is dus sprake van een reservetekort dat aangevuld moet worden. Als toezichthouder verplicht DNB nu om een herstelplan op te stellen om binnen 15 jaar de vermogenspositie te herstellen tot de minimaal vereiste 1,25.

PFZW
Ook het pensioenfonds van zorg- en welzijn medewerkers (PFZW) heeft verlies geleden op de effectenportefeuille binnen alle beleggingen. Echter is de dekkingsgraad hier niet onder de verplichte 1,25 gedaald. De graad daalt bij het pensioen van 1,43 naar 1,26.

Gevolgen
Eventuele gevolgen van het ontstane reservetekort zijn wellicht dat de pensioenen tijdelijk niet worden geÔndexeerd of de pensioenpremie (licht) zal stijgen. Het Nederlandse pensioenstelsel is solide met nog altijd meer dan voldoende reserves en dus is een pensioenuitkering veilig gesteld.

Wel dient er de kanttekening bij gezet te worden dat na het einde van het derde kwartaal de aandelenbeurzen gemiddeld nog met 20 procent zijn gedaald tot op de dag van vandaag. De dekkingsgraad zal naar verwachting nog verder dalen in het vierde kwartaal.

Achtergrond pensioenen
Nederland heeft als een van de weinige landen een solide en redelijk goed pensioenstelsel. Deze is gebaseerd op het kapitaaldekkingsstelsel. Mensen sparen dan over een lange termijn (30+ jaar) min of meer voor hun eigen individuele pensioen. Het geld wordt belegd door de pensioenfondsen om zo een veilig en goed rendement te behalen.

De opbrengsten op de lange termijn hangen samen met het risico dat de belegger mag nemen: meer risico geeft een grotere opbrengst, maar ook meer onzekerheid. Om grote risico's uit te sluiten dient het geld verdeeld te worden over diverse beleggingen over de hele wereld. Denk daarbij aan grond, obligaties, aandelen, gebouwen en infrastructuur. Ook is er strenge controle op de naleving van de huidige pensioenwet door De Nederlansche Bank (DNB) en de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM).

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Zou je wel ANW krijgen als jouw partner komt te overlijden?
Meer korting op pensioenen bij grootste fondsen
Pensioen checken gebeurt steeds minder
Vrouwen krijgen lager pensioen
Gepensioneerden leveren in door simpeler loonstrookje

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet