Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Risico afdekken middels verzekering?

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) woensdag 20 december 2017
Het aangaan van een lening kan sowieso tot betalingsproblemen leiden. Maar vervelender wordt het betalen van kredietverplichtingen bij een inkomensdaling door bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook bij het overlijden van een kredietnemer, moeten de erfgenamen wel in staat zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze risico's kunnen worden afgedekt door diverse verzekeringen. Hier worden enkele kenmerken opgesomd die van belang kunnen zijn bij de afweging om een dergelijk risico af te dekken:

Af te dekken risico's
De meest voorkomende af te dekken (te verzekeren) risico's die kunnen leiden tot het niet meer nakomen van kredietverplichtingen zijn de volgende:

Onvrijwillige werkloosheid
Bij onvrijwillige werkloosheid kan uit hoofde van de verzekering een periodieke uitkering worden ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient aan diverse voorwaarden te worden voldaan met betrekking tot het huidige arbeidscontract- en verleden. Ook is er een eigen-risico-termijn waarin geen uitkering wordt ontvangen. De premie kan periodiek of éénmalig via een koopsom worden voldaan.

Arbeidsongeschiktheid
Indien de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden, zal uit hoofde van de verzekering een bedrag worden uitbetaald naar gelang het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze verzekeringen keren doorgaans niet gemakkelijk uit. Het is belangrijk vooraf goed de kleine lettertjes te lezen. Tevens dient rekening gehouden te worden met een eigen-risico-termijn. De premie kan periodiek of éénmalig via een koopsom worden voldaan.

Overlijden
Bij het voortijdig overlijden van een contractant, zal de restschuld worden ingelost. De nabestaanden zullen dan geen schuld erven. De premie voor deze verzekering wordt betaald middels een kleine opslag in de rente of een losse verzekering.

Verplicht of vrijwillig
Enkele geldverstrekkers verplichten, dat er een verzekering wordt gesloten voor het afdekken van één of meer van genoemde risico's. Zo lopen ook de verstekkers zelf ook minder risico. Een aanvrager is echter altijd vrij een verzekering te kiezen bij een partij naar zijn keuze. Er hoeft dus nooit een verzekering gesloten te worden bij de kredietverstrekker zelf. Dit is immers de verboden 'koppelverkoop'. Rondkijken en diverse aanbiedingen vergelijken kan aardig in de portemonnee schelen.

Indien er geen verplichting bestaat, kan het toch zinvol zijn om vermelde risico's te analyseren. Wellicht bestaan er reeds andere verzekeringen (bijvoorbeeld via het werk of de hypotheek) die voldoende dekking bieden bij de genoemde gebeurtenissen. Maar hoe groter het krediet, hoe groter het risico.

Premie in één keer of periodiek
Het is mogelijk om de premie voor de dekking ineens te betalen voor de gehele looptijd of periodiek. Aan beide zitten voor- en nadelen:

Eenmalige betaling
Het afstorten van een eenmalige betaling (de koopsom) is goedkoper dan een periodieke betaling opgeteld. Daar het benodigde geld niet altijd beschikbaar is (waarom anders het krediet), wordt een verhoging van het krediet verlangd. Echter is het de vraag of bij voortijdige arbeidsongeschiktheid of overlijden de teveel betaalde premie wordt teruggegeven. Tevens kan moeilijk voortijdig worden gestopt met de dekking, als blijkt dat deze overbodig is geworden. In beide gevallen is teveel premie betaald.

Periodieke betaling
De periodieke betaling is opgeteld duurder dan de éénmalige betaling. Echter zal bij voortijdig overlijden of bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer betaald hoeven te worden. Tevens kan bepaald worden of in de toekomst een dergelijke risico nog afgedekt dient te worden en kan gestopt worden met de dekking. Er is dan nooit teveel premie betaald.

Bij het afsluiten van een dergelijk product dienen vooraf altijd de voorwaarden en de financiŽle bijsluiter gelezen te worden.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Tien spelregels voor verantwoord lenen
Geld lenen? Leen slim of leen niet
Lenen en problemen
Wist u dat Nederlanders weer verder in het rood staan?
Wist u dat misleidende reclame niet is toegestaan?

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Geld lenen? Vergelijk de aanbieders.
 • Vergelijk lening, op rente en voorwaarde

 • Lenen, de vormen
 •       Doorlopend krediet
        Persoonlijke lening
        Creditcard
        Tweede hypotheek

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiŽle nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet