Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Samenwonen met of zonder contract?

Auteur: Ivo v. Vught (Advies v. Vugt) maandag 7 januari 2013
Bij ongehuwd samenwonenden zal geen sprake zijn van een gemeenschap van goederen. Inkomen en vermogen blijven gescheiden, met uitzondering van de gezamenlijk aangeschafte goederen. Een samenlevingscontract kan daar meer duidelijkheid in brengen of specifieke wensen vorm geven.

Ongehuwd samenwonenden zonder contract erven niet automatisch iets van elkaar. In dat geval geldt het erfrecht. Dat betekent dat jouw bezittingen naar jouw familie gaan als jij overlijdt. Je partner krijgt niets!

In een samenlevingscontract kun je het verblijvingsbeding laten opnemen. Dit beding omschrijft wat er gebeurt met de gemeenschappelijke goederen bij een overlijden. Zo kunnen de gemeenschappelijke bezittingen (woning, inboedel, en/of rekening) aan de achterblijver worden toegedeeld.  Daarmee wordt in feite het erfrecht ontlopen.

Indien de woning op een van beider naam staat, kan de eigenaar in een samenlevingscontract laten vastleggen dat  na een overlijden van de één, de ander nog een bepaalde tijd mag blijven wonen en recht heeft op de inboedel en een verhuisvergoeding. De erfgenamen zelf kunnen niets doen.

Een andere oplossing is uiteraard om een testament te laten opmaken; hierin kan precies worden bepaald wie jouw erfgenamen zijn.

Scheiding
Ook bij scheiding kan het één en ander vooraf worden geregeld in een samenlevingscontract. Zo kan worden omschreven wie bij scheiding in de woning mag blijven, welke inboedelstukken mee mogen met de ander of wie wat vooraf heeft ingebracht.

Huurwoning
Het feit dat twee mensen gaan samenwonen in een huursituatie levert voor de verhuurder geen verplichting op om een achterblijver te laten huren. Daartoe dienen er twee namen op het huurcontract te staan. Dit verzoek kan ná twee jaar worden ingediend bij de verhuurder. Je kunt ook direct, bij aanvang van de huur, het contract op twee namen laten zetten.

Sparen en schulden
Samenwoners kunnen een en/of- rekening openen. Zij hebben dan beiden recht op 50 procent van het saldo. Voor het openen is geen samenlevingscontract nodig, maar je kunt daarin wel duidelijke afspraken maken omtrent de verdeling van het saldo.

Zolang schulden niet op beider naam staan, zijn de samenwoners niet aansprakelijk voor elkaars schulden. De een hoeft dus niet op te draaien voor de schulden van de ander. 

Levensverzekeringen
De betalingen van levensverzekeringen behoren tot de kosten van de huishouding. De verhouding van het voldoen van deze kosten (premie) en de opbrengst welke voortkomen uit de polis bij in leven zijn kunnen naar verhouding van inkomen zijn, of anders indien zo is afgesproken. Zo kan een premiebetaling verdeeld worden als 30/70 en de opbrengst van een levensverzekering als 50/50.

Pensioen
Ook kan een samenlevingscontract recht geven op een partnerpensioen bij een pensioenvoorziening. Een pensioenuitvoerder zal dan graag een afschrift van het samenlevingscontract zien. De samenwoner wordt dan opgenomen in het pensioen.

Kinderen
In een samenlevingscontract kan niet veel geregeld worden indien er kinderen zijn. Voor overlijden kan wel het één en ander worden vastgelegd.  Bij overlijden zonder samenlevingscontract is de overblijvende partner niet beschermd tegen aanspraken van de kinderen en moet deze wellicht het huis verkopen. In een samenlevingscontract kan worden afgesproken, dat de achterblijver een eventuele overwaarde schuldig is aan de kinderen tot de achterblijver ook overlijdt.
 

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Samenwonen? Laat financiële voordelen niet onbenut!
Samenwonen: voorkom ruzie over geld
Wat is een samenlevingscontract?


Extra mogelijkheden:
RSS feed
DossiersOp zoek naar uw hypotheek? Doe hier de vergelijking!
Hypotheek rente   


Vergelijk hier alle aanbieders op rente en voorwaarden!
Vergelijk rente   


Vergelijk hier de ziektekostenverzekeringen.
Zorgverzekering vergelijken