Home  
Nieuws en artikelen Belasting - Hypotheken Belasting - Lenen Belasting - Sparen Belasting - Pensioen Belasting - Beleggen Toeslagen Auto v/d Zaak Loonstrookje
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Spaarloonregeling en belasting 2009

Auteur: Mister Money Maandag 5 januari 2009
Er bestaan verschillende manieren waarop werknemers kunnen sparen voor hun oudedagvoorziening. Een populaire spaarvorm is de spaarloonregeling. Werknemers kunnen maandelijks een deel van hun brutoloon belastingvrij sparen. Wie aan de regeling wil deelnemen moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een werknemer kan alleen aan de spaarloonregeling deelnemen als deze op 1 januari in dienst is bij de werkgever. De werkgever dient ten aanzien van de werknemer vanaf deze datum de algemene heffingskorting toe te passen. Werknemers die pas na 1 januari in dienst treden kunnen in het betreffende kalenderjaar dus niet meer aan de spaarloonregeling deelnemen.

Sparen
Net als in 2008, mag een werknemer in 2009 maximaal 613 euro per jaar sparen. Deelname aan de regeling is gunstig omdat de spaarloonregeling een aantal fiscale voordelen kent. Zo hoeft er over het gespaarde geld geen belasting of sociale premie afgedragen te worden. Het gespaarde geld wordt vier jaar lang op een geblokkeerde rekening gezet. Als deze periode verstreken is, dan hoeft er over het vrijgekomen geld geen 1,2 procent vermogensbelasting betaald te worden.

Voorwaarden spaarloonregeling 2009
Om aan de spaarloonregeling deel te mogen nemen moet een bedrijf en zijn werknemers wel aan een aantal door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. Zo moet de spaarloonregeling schriftelijk vastgelegd worden en moet het voor driekwart van de werknemers mogelijk zijn om aan de regeling deel te nemen. Werknemers mogen nooit verplicht worden om aan de regeling deel te nemen. Het gespaarde bedrag dient op een speciale rekening gestort te worden die op naam staat van de werknemer. Het is verboden om bij meerdere werkgevers aan de regeling deel te nemen. De spaarloonregeling gaat in op 1 januari. De werknemer kan alleen deelnemen aan de regeling als deze op 1 januari in dienst is bij de werkgever.

Spaarloonregeling deblokkeren
Spaar je via de spaarloonregeling dan staat je geld in principe voor een tijdsbestek van vier jaar vast. Er bestaan een paar uitzonderingen om het spaarloon eerder op te nemen. Als het geld voortijdig wordt opgenomen komt het belastingvoordeel wel te vervallen. Mocht het spaarloon gebruikt worden voor de aankoop van een woning of het betalen van pensioen of lijfrentepremies dan blijft het belastingvoordeel behouden. Hetzelfde geldt ook voor het starten van een eigen onderneming, geld opnemen voor onbetaald verlof, scholing of voor het betalen van de eigen bijdrage kinderopvang.

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Spaarloonregeling en pensioen
Spaarloonregeling, wat is het?
Spaarloonregeling 2012
Spaarloon 2011
Spaarloon 2010

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom