Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Spaarpolis bij spaarhypotheek

Auteur: Mister Money zaterdag 2 februari 2013
Een interessante hypotheekvorm was de sparhypotheek. Met deze hypotheekvorm spaar je om na verloop van tijd de hypotheek deels of volledig af te lossen. Maar door de nieuwe hypotheekregels die in 2013 van kracht werden, vervielen de fiscale voordelen van deze hypotheekvorm.Voor bestaande spaarhypotheken blijft de hypotheekrenteaftrek echter bestaan.

Opbouw met zekerheid
Een spaarhypotheek is een vorm van sparen met bijna honderd procent zekerheid. De rente die je moet betalen over de hypotheek, is precies gelijk aan de rente die je ontvangt over het spaardeel van de premie. Naast deze spaarpremie heb je ook nog andere kleine kosten en wordt er geld opzij gezet om het overlijden af te dekken.

Voorbeeld:
Je hebt een hypotheek van 280.000 euro. De helft is aflossingsvrij en de andere helft is op basis van een spaarhypotheek, wil dit zeggen, dat er over 30 jaar precies 140.000 euro is gespaard.

Overlijden en kosten
Je moet naast de hypotheek ook een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De premie die wordt gebruikt om het overlijden af te dekken zijn géén kosten.  De uitkering bij overlijden is doorgaans gelijk aan het doelkapitaal. In het genoemde voorbeeld dus 140.000 euro. Een hoger kapitaal bij overlijden is niet mogelijk.  

De rente ligt doorgaans 0,2 procent hoger. Denk eraan: deze verhoging is dan weliswaar bruto, maar in het genoemde voorbeeld is dit 140.000 x 0,2% = 280 euro per jaar. De kosten in de polis zijn echter wel lager dan bij een beleggingsconstructie.

Rente en rendement
Omdat er wordt gespaard naar een (spaar) doel (doelkapitaal) van 140.000 euro en dit kapitaal afhankelijk is van de rente die wordt betaald over de hypotheek, zal de premie stijgen bij een lagere rente. Er dient immers meer ‘in de pot’ te worden geïnvesteerd om tot hetzelfde eindbedrag te komen. Anderzijds zal bij een hogere hypotheekrente de hoogte van de premie dalen.

De constructie hypotheekverzekering is erg stug, omdat de hypotheekrente en de ontvangen rente over het spaardeel van de premie zo sterk aan elkaar zijn verbonden. De polis van partij Y kan niet aan een hypotheek van partij Y worden gekoppeld. Iets wat bij een andere verzekering wel mogelijk is.

Verder kan het als vervelend worden ervaren, dat bij een lage hypotheekrente (stel 3,8 procent) er ook 3,8 procent wordt ontvangen op het spaardeel van de premie, terwijl de rente op de spaardeposito inmiddels op  5 procent zit.  

Fiscaliteit
De verzekering wordt vrijwel altijd gesloten als Kapitaal verzekering Eigen Woning in Box 1 (KEW-verzekering). Het voordeel hiervan is, dat de opbouw niet wordt belast in box 3. Er kan tot een bepaald maximum fiscaal vriendelijk worden gespaard in Box 1. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient er aan strenge fiscale regels te worden voldaan:

1) De duur/looptijd van de polis is maximaal 30 jaar en dient te zijn ondergebracht bij een professionele verzekeraar;
2) Er dient minimaal 15 jaar of 20 jaar periodiek (minimaal één maal per jaar) premie betaald te worden;
3) De hoogste inleg mag niet meer dan 10 maal de kleinste inleg te zijn;
4) De once-in-a-lifetime vrijstelling is maximaal 157.000 euro per persoon, maar geldt niet voor polissen die na 1 januari 2013 zijn afgesloten;
5) Het kapitaal dient te worden gebruikt voor de aflossing van de eigen woningschuld;

Als je niet aan de voorwaarden als hierboven omschreven voldoet, zal je met de fiscus evenredig moeten afrekenen in box 1 volgens de saldomethode. Dit betekent, dat de uitkering verminderd met de inleg van de premies volledig wordt belast in box 1.

Voorbeeld:
Er is niet voldaan aan de eisen zoals beschreven hiervoor: er is 13 jaar premie betaald van 100 euro per maand. Van het geld heb je een auto gekocht. De uitkering was 25.000 euro. Er is 15.600 euro aan premie betaald- dan is 9.400.—belast in box 1. Dit wil zeggen, dat maximaal 4.888 euro aan belasting kan worden afgedragen.

Let op: Sinds 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen nog vor annuïteitenhypotheken of lineaire hypotheken. De spaarhypotheek is daarom op dit moment alleen interessant als je al geen recht hebt op hypotheekrenteaftrek, bijvoorbeeld voor een vakantiehuisje.


Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Spaarpolis, wat is het?

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Pensioen, alles over
 •       Pensioengat, pensioenopbouw
        Advies pensioen en VUT
 • Pensioenen, de vormen
 •       Levensloop
        Lijfrente
        AOW
        Lijfrente koopsom

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Heb je op dit moment een lening?
  Ja Nee Weet ik niet